Gebruiksaanwijzing PANASONIC ERRZ10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ERRZ10. Wij hopen dat dit PANASONIC ERRZ10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ERRZ10 te teleladen.


PANASONIC ERRZ10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11682 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ERRZ10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats het apparaat, de wisselstroomadapter en de laadhouder niet boven of in de buurt van een met water gevulde wastafel of badkuip. Gebruik het apparaat nooit als de wisselstroomadapter beschadigd is, of als de stroomstekker loszit in een stopcontact. Het netsnoer niet beschadigen of wijzigen, of met kracht verbuigen, uitrekken of verdraaien. Zorg er ook voor dat het netsnoer niet gekneld raakt door er bijvoorbeeld zware voorwerpen op te plaatsen. [. . . ] Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en verwijder de adapter, bij een ongebruikelijke situatie of een defect. - Indien u dit niet doet, kan dit brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken. €•Er is een abnormaal geluid hoorbaar tijdens het gebruik of het opladen van het apparaat of de wisselstroomadapter. - Laat het apparaat onmiddellijk controleren of repareren bij een erkende reparateur. OPGELET ►►De huid beschermen Druk het mesje niet tegen uw lip of uw huid. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan voor het trimmen van de baard en het hoofdhaar. De messen niet direct gebruiken op de oren of ruwe huid (zoals zwellingen, verwondingen of moedervlekken). ►►Dit product Dit product heeft een ingebouwde , herlaadbare batterij. Indb 55 2017/01/13 Nederlands 11:02:07 Als de olie per ongeluk wordt ingeslikt, niet braken, een grote hoeveelheid water drinken en contact opnemen met een arts. Als de olie in contact komt met de ogen, deze onmiddellijk grondig uitwassen met stromend water en contact opnemen met een arts. OPGELET Hoe om te gaan met de verwijderde batterij wanneer deze voor recycling ingeleverd wordt Controleer voor gebruik of het blad niet beschadigd of vervormd is. • Aanbevolen omgevingstemperatuur voor het opladen is 0 °C – 35 °C. De oplaadtijd kan veranderen of prestatie van de batterij kan verminderen buiten de aanbevolen temperaturen. • Volledig opgeladen levert de batterij voldoende vermogen voor ongeveer 50 minuten gebruik. (Wanneer eenmaal per week gedurende 20 minuten gebruikt op droog haar bij een omgevingstemperatuur van onder de 20 °C tot 30 °C) De werkingsduur hangt af van de frequentie en de manier waarop het apparaat wordt gebruikt, en van de omgevingstemperatuur. Maar het is aanbevolen om op te laden wanneer de batterij volledig ontladen is. De levensduur van de batterij is sterk afhankelijk van factoren zoals hoe ze wordt gebruikt en opgeslagen. Druk op de stroomschakelaar om de stroom uit te schakelen en sluit de apparaatstekker aan op de trimmer. (omwille van de veiligheid en om energie te besparen) <Controleren of het opladen gereed is> Als u de apparaatstekker tijdens het opladen uit het stopcontact haalt en weer terugplaatst, dan gaat het oplaadstatuslampje branden en na ongeveer na 5 seconden weer uit. Opmerkingen • Als er een krakend geluid is op radio’s of andere apparaten tijdens het opladen, laad de trimmer dan op via een ander stopcontact. € Wanneer het apparaat gedurende 6 maanden of langer niet wordt gebruikt, zal de batterij verzwakken (lekkage van de batterijvloeistof, enz. € Wanneer de trimmer voor de eerste keer wordt opgeladen, of wanneer deze meer dan 6 maanden niet is gebruikt, kan het zijn dat het lampje op de hoofdbehuizing enkele minuten niet brandt of dat de werkingsduur korter kan zijn. [. . . ] Laat de batterij van de trimmer vervangen door een erkend service center. Smering • Breng voor en na het gebruik van de trimmer wat olie aan. Bevestig het mesje aan de hoofdbehuizing, schakel de stroom in en laat ongeveer 5 seconden werken. Als u geen olie aanbrengt, kan dit door roest, slijtage of doorbranden, de volgende problemen veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ERRZ10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ERRZ10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag