Gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-GP30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-GP30. Wij hopen dat dit PANASONIC ER-GP30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-GP30 te teleladen.


PANASONIC ER-GP30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18688 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ER-GP30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEVAAR WAARSCHUWING OPGELET Nederlands Duidt een potentieel gevaar aan dat tot ernstig letsel of de dood leidt. Duidt een potentieel gevaar aan dat tot ernstig letsel of de dood kan leiden. Duidt een gevaar aan dat tot licht letsel of eigendomsschade kan leiden. Dompel het apparaat en de wisselstroomadapter niet onder in water of was ze niet met water. [. . . ] Trek de stekker uit het stopcontact door bij de stekker vast te houden i. Hoe om te gaan met de verwijderde batterij wanneer deze voor recycling ingeleverd wordt Controleer voor gebruik of het blad niet beschadigd of vervormd is. GEVAAR ►►Let op de volgende voorzorgsmaatregelen Laat vuil of metalen voorwerpen zich niet aan de stekker of de laadaansluiting hechten. - Anders kan dit leiden tot elektrische schokken als gevolg van kortsluiting. Nederlands Laat het apparaat niet vallen of stel het niet bloot aan schokken. Wikkel het netsnoer bij het opbergen niet rond de wisselstroomadapter. de oplaadbare batterij kan uitsluitend met deze trimmer worden gebruikt. €•Gooi de batterij niet in het vuur en stel de batterij niet bloot aan hitte. €•Laat de positieve en negatieve polen van de batterij niet met elkaar in contact komen via metalen voorwerpen. €•Vervoer of bewaar de batterij niet samen met metalen juwelen, zoals halskettingen en haarspelden. - Indien u dit doet, kan de draad in het netsnoer bij belasting breken, hetgeen brand kan veroorzaken door kortsluiting. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt. wAARSCHUWING - Anders kan dit elektrische schok of brand veroorzaken , door elektrische lekkage als gevolg van beschadiging van de isolatie. Na het verwijderen van de oplaadbare batterij, moet deze buiten het bereik van kinderen en peuters worden bewaard. - De batterij is schadelijk voor het lichaam als deze per ongeluk wordt ingeslikt. Indb 56 2016/05/06 17:51:52 WAARSCHUWING Benaming van de onderdelen         Als de batterijvloeistof lekt, mag u de batterij niet met de blote hand aanraken. - De batterijvloeistof kan blindheid veroorzaken als de ogen hiermee in contact komen. - De batterijvloeistof kan een ontsteking of letsel veroorzaken als het in contact komt met de huid of kleding. Spoel de vloeistof onmiddelijk af met schoon water en raadpleeg een arts.    ρ         A Hoofdbehuizing 1 Stroomschakelaar [ / ] 2 Laad indicator ( ) 3 Stroomaansluiting B Mesje 4 Bevestigingshaak 5 Reinigingshendel 6 Bewegend mesje 7 Stationair mesje C 3 mm/6 mm kamopzetstuk D 9 mm/12 mm kamopzetstuk E 15 mm/18 mm kamopzetstuk  Beoogd gebruik • Deze trimmer is ontworpen voor professioneel gebruik om het haar te trimmen. € Breng voor en na gebruik altijd olie aan op de aangeduide plaatsen. ) Indien u geen olie aanbrengt, kan dit de volgende problemen veroorzaken. [. . . ] Veeg de haren weg tussen het stationaire mesje en het bewegende mesje terwijl u de reinigingshendel (a) naar beneden drukt om het bewegende mesje op te heffen. Smering • Breng de olie voor en na elk gebruik aan op de tondeuse. Bevestig het mesje aan de hoofdbehuizing, schakel de stroom in en laat ongeveer 5 seconden werken. Als u geen olie aanbrengt, kan dit door roest, slijtage of doorbranden, de volgende problemen veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ER-GP30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ER-GP30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag