Gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-GK60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-GK60. Wij hopen dat dit PANASONIC ER-GK60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-GK60 te teleladen.


PANASONIC ER-GK60 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (30183 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC ER-GK60 (4921 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ER-GK60

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] If the oil comes into contact with eyes, immediately wash thoroughly with running water, and contact a physician. Removing the attachment Firmly grasp the main body in one hand and, with the other hand, firmly pinch the ribbed part of the attachment (a). Lees voor gebruik van dit apparaat deze instructies en bewaar ze om ze later te raadplegen. Indb 67 2017/04/13 9:18:31 Waarschuwing • Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit, of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien dit onder toezicht gebeurt of als ze aangeleerd werd hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en ze de betrokken gevaren begrijpen. [. . . ] de oplaadbare batterij kan uitsluitend met deze trimmer worden gebruikt. €•Gooi de batterij niet in het vuur en stel de batterij niet bloot aan hitte. €•Laat de positieve en negatieve polen van de batterij niet met elkaar in contact komen via metalen voorwerpen. €•Vervoer of bewaar de batterij niet samen met metalen juwelen, zoals halskettingen en haarspelden. ρ                Na het verwijderen van de oplaadbare batterij, moet deze buiten het bereik van kinderen en peuters worden bewaard. - De batterij is schadelijk voor het lichaam als deze per ongeluk wordt ingeslikt. Als de batterijvloeistof lekt, mag u de batterij niet met de blote hand aanraken. - De batterijvloeistof kan blindheid veroorzaken als de ogen hiermee in contact komen. - De batterijvloeistof kan een ontsteking of letsel veroorzaken als het in contact komt met de huid of kleding. Spoel de vloeistof onmiddelijk af met schoon water en raadpleeg een arts. € Alvorens een opzetstuk te gebruiken, controleer of dit goed is bevestigd. € Breng voor en na gebruik altijd olie aan op de plaatsen die zijn aangeduid met pijlen. ) Indien u geen olie aanbrengt, kan dit de volgende problemen veroorzaken. Dit kan een defect, scheuren of verkleuring aan de hoofdbehuizing veroorzaken. Reinig de hoofdbehuizing alleen met een zachte doek lichtjes bevochtigd met leidingwater of zeepachtig leidingwater. € Bewaar de trimmer na gebruik op een locatie met een lage luchtvochtigheid. Indb 73 2017/04/13 Nederlands 9:18:31 Beoogd gebruik A Hoofdbehuizing 1 Stroomschakelaar [ / ] 2 Stroomaansluiting 3 Waterinlaat B Mesje 4 Reinigingshendel 5 Bewegend mesje 6 Stationair mesje 7 Bevestigingshaak C Accessoire voor onderlichaam D Lengte-instelling van het kamhulpstuk (3 mm) E Lengte-instelling van het kamhulpstuk (6 mm) F Wisselstroomadapter (RE9‑78) 8 Oplaadstekker 9 Laad indicator : Netsnoer ; Stekker Accessoires G Reinigingsborstel H Olie I Houder • Monteer een van de opzetstukken wanneer u de trimmer meeneemt. 1 2 3 Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het opladen beëindigd is. (omwille van de veiligheid en om energie te besparen) Het oplaadindicatorlampje blijft branden wanneer het opladen beëindigd is. Er is geen aanduiding dat het “opladen beëindigd is”. Opmerkingen • Als er een krakend geluid is op radio’s of andere apparaten tijdens het opladen, laad de trimmer dan op via een ander stopcontact. € Wanneer het apparaat gedurende 6 maanden of langer niet wordt gebruikt, zal de batterij verzwakken (lekkage van de batterijvloeistof, enz. [. . . ] De gebruiksduur van het mesje is bijvoorbeeld ongeveer 3 jaar wanneer de trimmer eens per week 10 minuten gebruikt wordt. vervang de mesjes als de trimresultaten ondanks goed onderhoud drastisch afnemen. De ingebouwde oplaadbare batterij verwijderen Verwijder de ingebouwde, oplaadbare batterij voordat de trimmer wordt weggegooid. Lever de batterij in op een speciaal daarvoor bestemd verzamelpunt bij u in de buurt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ER-GK60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ER-GK60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag