Gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-GD60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-GD60. Wij hopen dat dit PANASONIC ER-GD60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-GD60 te teleladen.


PANASONIC ER-GD60 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12295 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ER-GD60

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees voor gebruik van dit apparaat deze instructies en bewaar ze om ze later te raadplegen. 61 Waarschuwing • Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit, of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien dit onder toezicht gebeurt of als ze aangeleerd werden hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en ze de betrokken gevaren begrijpen. Reiniging en gebruiksonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. € Gebruik nooit iets anders dan de meegeleverde wisselstroomadapter voor enig doel. [. . . ] Na het verwijderen van de oplaadbare batterij, moet deze buiten het bereik van kinderen en peuters worden bewaard. - De batterij is schadelijk voor het lichaam als deze per ongeluk wordt ingeslikt. 66 WAARSCHUWING Benaming van de onderdelen      Als de batterijvloeistof lekt, mag u de batterij niet met de blote hand aanraken. - De batterijvloeistof kan blindheid veroorzaken als de ogen hiermee in contact komen. - De batterijvloeistof kan een ontsteking of letsel veroorzaken als het in contact komt met de huid of kleding. Spoel de vloeistof onmiddelijk af met schoon water en raadpleeg een arts.            A Hoofdbehuizing 1 Stroomschakelaar ( ) 2 Oplaadstatuslampje ( ) 3 Stroomaansluiting B Mesje 4 Bevestigingshaak 5 Reinigingshendel 6 Bewegend mesje 7 Stationair mesje C Trimhoogte kamhulpstuk 8 Rotatieknop 9 Kniphoogte indicatormerkpunt  Beoogd gebruik • Alvorens een opzetstuk te gebruiken, controleer of dit goed is bevestigd. € Breng voor en na gebruik altijd olie aan op de aangeduide plaatsen. ) Indien u geen olie aanbrengt, kan dit de volgende problemen veroorzaken. Dit kan een defect, scheuren of verkleuring aan de hoofdbehuizing veroorzaken. Reinig de hoofdbehuizing alleen met een zachte doek lichtjes bevochtigd met leidingwater of zeepachtig leidingwater. € Bewaar de trimmer na gebruik op een locatie met een lage luchtvochtigheid. een hoge luchtvochtigheid kan leiden tot storingen als gevolg van condensvorming of roest. π      D Detailopzetstuk ER‑GD60 E Wisselstroomadapter (RE9‑86) (De vorm van de stekker hangt af van het land. ) : Adapter ; Stekker < Netsnoer = Apparaatstekker Accessoires F Reinigingsborstel G Olie H Houder ER‑GD60 Monteer een van de opzetstukken wanneer u de trimmer meeneemt. €• Het opladen is na ongeveer 1 uur volledig beëindigd. De oplaadtijd kan veranderen of prestatie van de batterij kan verminderen buiten de aanbevolen temperaturen. • Volledig opgeladen levert de batterij voldoende vermogen voor ongeveer 50 minuten gebruik. (op basis van droog gebruik bij 20 °C – 30 °C) De werkingsduur hangt af van de frequentie en de manier waarop het apparaat wordt gebruikt, en van de omgevingstemperatuur. Maar het is aanbevolen om op te laden wanneer de batterij volledig ontladen is. De levensduur van de batterij is sterk afhankelijk van factoren zoals hoe ze wordt gebruikt en opgeslagen. Gebruik op wisselstroom Nadat u de wisselstroomadapter aansluit op de trimmer, zoals bij het opladen, en u de stroom heeft ingeschakeld, kunt u het apparaat gebruiken. [. . . ] 72 Levensduur van het mes De levensduur van het mes varieert afhankelijk van de frequentie en de duur van het gebruik van de trimmer. De levensduur van het mes is bijvoorbeeld ongeveer 3 jaar wanneer de trimmer 10 maal per maand 5 minuten wordt gebruikt. vervang de messen als het knipvermogen ondanks juist onderhoud aanzienlijk afneemt. De ingebouwde oplaadbare batterij verwijderen Verwijder de ingebouwde, oplaadbare batterij voordat de trimmer wordt weggegooid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ER-GD60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ER-GD60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag