Gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-GC51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-GC51. Wij hopen dat dit PANASONIC ER-GC51 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-GC51 te teleladen.


PANASONIC ER-GC51 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14026 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ER-GC51

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees voor gebruik van dit apparaat deze instructies en bewaar ze om ze later te raadplegen. Indb 67 2016/01/28 17:45:09 Waarschuwing • Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit, of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien dit onder toezicht gebeurt of als ze aangeleerd werd hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en ze de betrokken gevaren begrijpen. Reiniging en gebruiksonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Indb Nederlands 68 68 2016/01/28 17:45:09 • De volgende symbolen betekenen dat het apparaat onder stromend kraanwater kan worden schoongemaakt. [. . . ] Spoel de vloeistof onmiddelijk af met schoon water en raadpleeg een arts. π        Beoogd gebruik • Alvorens een opzetstuk te gebruiken, controleer of dit goed is bevestigd. € Breng voor en na gebruik altijd olie aan op de plaatsen die zijn aangeduid met pijlen. ) Indien u geen olie aanbrengt, kan dit de volgende problemen veroorzaken. Dit kan een defect, scheuren of verkleuring aan de hoofdbehuizing veroorzaken. Reinig de hoofdbehuizing alleen met een zachte doek lichtjes bevochtigd met leidingwater of zeepachtig leidingwater. € Bewaar de trimmer na gebruik op een plek waar de luchtvochtigheid laag is. luchtvochtigheid zorgt voor storingen als gevolg van condensvorming of roest. ER-GC71  ER-GC71 A Hoofdbehuizing 1 Kniphoogte indicatormerkpunt 2 Rotatieknop (afstelling van de hoogte) 3 Stroomschakelaar [ / ] 4 Laad indicator ( ) 5 Stroomaansluiting 6 Waterinlaat B Mesje 7 Reinigingshendel 8 Bewegend mesje 9 Vaste mesje : Bevestigingshaak C Kamhulpstuk [ ] (1 mm tot 10 mm) D Kamhulpstuk [ ] ER‑GC71 (11 mm tot 20 mm) E Wisselstroomadapter (RE9‑49) (RE9‑52 voor het Verenigd Koninkrijk) (De vorm van de wisselstroomadapter hangt af van het gebied. Maar het is aanbevolen om op te laden wanneer de batterij volledig ontladen is. De levensduur van de batterij is sterk afhankelijk van factoren zoals hoe ze wordt gebruikt en opgeslagen. ) • Het apparaat mag niet werken bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 0 °C of lager. €• Het opladen is na ongeveer 8 uur volledig beëindigd. (omwille van de veiligheid en om energie te besparen) Het oplaadindicatorlampje ( ) blijft branden wanneer het opladen beëindigd is. Er is geen aanduiding dat het “opladen beëindigd is”. 0, 5 mm) Opmerkingen • Als er een krakend geluid is op radio’s of andere apparaten tijdens het opladen, laad de trimmer op met gebruik van een ander stopcontact. € Wanneer het apparaat gedurende 6 maanden of langer niet wordt gebruikt, zal de batterij verzwakken (lekkage van de batterijvloeistof, enz. € Wanneer de trimmer voor de eerste keer wordt opgeladen, of wanneer deze meer dan 6 maanden niet is gebruikt, kan het zijn dat het opladen langer duurt of dat het lampje op de hoofdbehuizing enkele minuten niet brandt. De werkingsduur hangt af van de frequentie en de manier waarop het apparaat wordt gebruikt, en van de omgevingstemperatuur. Indb Nederlands Gebruik op wisselstroom Wanneer u de wisselstroomadapter aansluit op de trimmer, zoals bij het opladen, en u schakelt de stroom in, dan kunt u het toestel gebruiken. € Als het overblijvende vermogen van de batterij te laag is, kunnen de mesjes traag draaien of stoppen, zelfs als het apparaat op het lichtnet is aangesloten. Laad in een dergelijke situatie de batterij gedurende 3 minuten of langer op. [. . . ] Als u de trimmer zelf demonteert, is deze niet langer meer waterdicht, wat storingen kan veroorzaken. € Druk op de stroomschakelaar om de spanning in te schakelen en houdt de spanning ingeschakeld totdat de batterij volledig ontladen is. € Voer de stappen 1 t/m > uit, til de batterij op en haal deze eruit. € Zorg ervoor dat de positieve en negatieve polen van de verwijderde batterij niet worden kortgesloten en isoleer de contactpunten door er tape op te plakken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ER-GC51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ER-GC51 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag