Gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-FGP62

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-FGP62. Wij hopen dat dit PANASONIC ER-FGP62 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-FGP62 te teleladen.


PANASONIC ER-FGP62 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1449 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ER-FGP62

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEVAAR WAARSCHUWING OPGELET Nederlands Duidt een potentieel gevaar aan dat tot ernstig letsel of de dood leidt. Duidt een potentieel gevaar aan dat tot ernstig letsel of de dood kan leiden. Duidt een gevaar aan dat tot licht letsel of eigendomsschade kan leiden. Dompel het apparaat, de wisselstroomadapter en de laadhouder niet onder in water of was ze niet met water. [. . . ] - Indien u dit niet doet , kan dit elektrische schokken of letsel veroorzaken. Hoe om te gaan met de verwijderde batterij wanneer deze voor recycling ingeleverd wordt Controleer voor gebruik of het blad niet beschadigd of vervormd is. GEVAAR ►►Let op de volgende voorzorgsmaatregelen Laat vuil of metalen voorwerpen zich niet aan de stekker of de apparaatstekker hechten. - Anders kan dit leiden tot elektrische schokken als gevolg van kortsluiting. Wikkel het netsnoer bij het opbergen niet rond de adapter of laadhouder. - Indien u dit doet, kan de draad in het netsnoer bij belasting breken, hetgeen brand kan veroorzaken door kortsluiting. Nederlands Verwijder de adapter uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt. €•Gooi de batterij niet in het vuur en stel de batterij niet bloot aan hitte. €•Geef geen harde klap op de batterij, demonteer de batterij niet, breng er geen wijzigingen op aan en maak ook geen gat in de batterij met bijvoorbeeld een spijker. €•Laat de positieve en negatieve polen van de batterij niet met elkaar in contact komen via metalen voorwerpen. €•Vervoer of bewaar de batterij niet samen met metalen juwelen, zoals halskettingen en haarspelden. €•De batterij mag niet worden gebruikt of achtergelaten waar deze wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals direct zonlicht of in de buurt van andere warmtebronnen. Indb 20 2017/03/28 16:34:48 WAARSCHUWING Beoogd gebruik • Deze trimmer is ontworpen voor professioneel gebruik om het haar te trimmen. Hij kan zowel op de oplaadbare batterij werken als met de wisselstroomadapter. ) Indien u geen smeerolie aanbrengt, kan dit de volgende problemen veroorzaken. € Gebruik voor de juiste prestaties uitsluitend het aangegeven mesje. • Gebruik geen verdunner , benzine , alcohol of andere chemicaliën. Dit kan een defect, scheuren of verkleuring aan de hoofdbehuizing veroorzaken. Reinig de hoofdbehuizing alleen met een zachte doek lichtjes bevochtigd met leidingwater of zeepachtig leidingwater. € Zorg ervoor dat er geen wave lotions, haarkleurmiddelen of haarsprays in contact komen met de hoofdbehuizing of de mesjes. € Alvorens een opzetstuk te gebruiken, controleer of dit goed is bevestigd. Na het verwijderen van de oplaadbare batterij, moet deze buiten het bereik van kinderen en peuters worden bewaard. [. . . ] π  Als de problemen nog steeds niet zijn opgelost, neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of met een door Panasonic erkend service center voor reparatie. Lever de accu in op een speciaal daarvoor bestemd verzamelpunt bij u in de buurt. Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval. Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ER-FGP62

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ER-FGP62 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag