Gebruiksaanwijzing PANASONIC ERCA35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ERCA35. Wij hopen dat dit PANASONIC ERCA35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ERCA35 te teleladen.


PANASONIC ERCA35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11999 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ERCA35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en zorg ervoor dat het niet gekneld raakt tussen voorwerpen. De tondeuse kan warm worden tijdens het gebruik of tijdens het opladen. Laad de tondeuse op bij temperaturen tussen 5 °C en 35 °C voor een correcte werking. Gebruik uitsluitend het netsnoer of de wisselstroomadapter die specifiek zijn bedoeld voor dit model. [. . . ] ) Opzetstuk voor puntjes knippen: Aanbevolen haarlengtes zijn minder dan 30 mm (voor het knippen van de bakkebaarden en rondom de oren. Volgens de tondeuse zoals aanduidingen op aangegeven in de de binnenkanten afbeelding. Plaats het opzetstuk op het blad totdat het vastklikt zoals aangegeven in de afbeelding. Wanneer u geen opzetstuk gebruikt, wordt het haar op een lengte van 1 mm of minder geknipt. Bevestig het blad opnieuw door het met het bevestigingshaakje vast te zetten in de bladbevestiging op de tondeuse en erop te drukken tot het vastklikt. U kunt het apparaat ook gebruiken wanneer het batterijvermogen laag is door de wisselstroomadapter aan te sluiten op de tondeuse op dezelfde manier als voor het opladen en de schakelaar op "1" te zetten. Als de tondeuse niet werkt, zet u de schakelaar op "0· CHARGE", wacht u ongeveer één minuut en zet u hem daarna weer op "1". Let op dat de batterij niet volledig wordt ontladen met de schakelaar op "1". Er mag worden aangenomen dat het blad ongeveer 2 jaar meegaat wanneer de tondeuse tweemaal per maand gedurende telkens 20 minuten wordt gebruikt. Als de knipprestaties afnemen ondanks een degelijk onderhoud, moet het blad worden vervangen. Als de batterijen driemaal per maand worden opgeladen, zullen ze ongeveer drie jaar meegaan. Het wordt aanbevolen de tondeuse minstens elke 6 maanden op te laden, ook als hij niet regelmatig wordt gebruikt. Zo niet, dan zullen de batterijen volledig leeg raken en minder lang meegaan. Het symbool betekent dat het handgedeelte onder de kraan mag worden gewassen. Houd de tondeuse met het merkteken "Panasonic" naar boven, druk het blad in met uw duim en vang het op in uw andere hand. Waarschuwing: maak het handgedeelte los van het netsnoer voordat u de tondeuse wast met water. Breng enkele druppels olie aan op de plaatsen die zijn aangeduid met pijlen. Zo niet, dan kunnen de bladen bot worden, een abnormaal geluid maken of warm worden en kunnen de knipprestaties verminderen. Schud vier à vijf keer voorzichtig vastzitten op het blad of met de tondeuse, veeg de in de tondeuse weg. Waterdruppels van de tondeuse en het blad en laat de tondeuse drogen op een handdoek met het "Washable"-symbool naar boven. [. . . ] Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Si, a pesar de realizar las labores de mantenimiento adecuadas, disminuye la eficacia del corte, cambie las cuchillas. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ERCA35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ERCA35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag