Gebruiksaanwijzing PANASONIC ER2302

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER2302. Wij hopen dat dit PANASONIC ER2302 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER2302 te teleladen.


PANASONIC ER2302 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8062 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ER2302

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Opladen mag niet langer duren dan 48 uur, omdat de batterij hierdoor kan beschadigen. Wanneer de trimmer voor de eerste keer wordt opgeladen, of wanneer het meer dan 6 maanden niet gebruikt is, dient de trimmer minimaal 16 uur te worden opgeladen. Breng het voor onderhoud of reparatie naar een erkende onderhoudsmonteur. Het apparaat dient te worden bewaard op een plek die niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, naast een verwarming of andere warmtebron. [. . . ] Schuif de schakelaar op de hoofdbehuizing naar boven om de trimmer aan te zetten. Plaats het gehoekte gedeelte van de kam tegen de huid en knip de baard door de trimmer in alle richtingen te bewegen om een gelijke kniplengte te krijgen. Bij gekrulde gezichtsharen kan het kamhulpstuk mogelijk niet alle haren knippen. Verwijder in dit geval het kamhulpstuk en gebruik een conventionele kam om het resterende ongeknipte haar eruit te trekken. Beweeg de trimmer langzaam over het hoofd alsof het haar gekamd wordt, waarbij het bladpunt in rechte hoeken (90°) ten opzichte van het haar wordt gehouden. Dun het haar geleidelijk uit terwijl de totale balans wordt bewaakt. Druk op de vergrendelknop van het uitdunblad om het uitdunblad terug te schuiven. Als er een verschil in niveau is ontstaan, dun dan lichtjes uit om dit te compenseren. Als er dikke en dunne gedeeltes zijn ontstaan, of als er delen zijn met een overmatige hoeveelheid haar, dun dan de juiste gedeeltes uit om dit te compenseren. Druk het reinigingshendel omlaag om het bewegende mes omhoog te zetten en borstel afgeknipte haartjes tussen het vaste mes en het bewegende mes weg. Breng een druppeltje olie aan op de punten die door de pijlen zijn aangegeven. Het mes terugplaatsen Plaats het bevestigingshaakje in de mesbevestiging op de trimmer en druk in totdat het klikt. Houd de hoofdbehuizing vast, plaats uw duim tegen de messen en druk ze van de hoofdbehuizing weg. De levensduur van het mes varieert afhankelijk van de frequentie en de duur van het gebruik van de trimmer. De levensduur van het mes is bijvoorbeeld ongeveer 3 jaar als de trimmer iedere derde dag gedurende 10 minuten gebruikt wordt. Vervang de messen als de trimkwaliteit ondanks het juiste onderhoud erg vermindert. De levensduur van de batterij varieert afhankelijk van de frequentie en de duur van het gebruik van het apparaat. De levensduur van de batterij is bijvoorbeeld 6 jaar als de batterij 3 keer per maand wordt opgeladen. Het apparaat dient niet langer dan 6 maanden te blijven liggen zonder opgeladen te worden. De batterij in deze trimmer is niet bedoeld om door consumenten te worden vervangen. [. . . ] Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ER2302

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ER2302 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag