Gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-2301

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-2301. Wij hopen dat dit PANASONIC ER-2301 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER-2301 te teleladen.


PANASONIC ER-2301 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (829 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ER-2301

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De tondeuse werkt op electriciteit en op een ingebouwde oplaadbare batterij. 1) A Schakelaar Omhoog schuiven om het apparaat aan te zetten; omlaag om het uit te zetten. [. . . ] Zet de schakelaar na gebruik weer in de 0· Let op: Dun het haar gelijkmatig uit en let steeds op het totaaleffect. Houd de tondeuse vast met het Panasonic-merk aan de bovenkant, zet uw duim op de scheerbladen en druk ze van het apparaat af. Druk de reinigingshendel naar beneden om het beweegbare scheerblad omhoog te halen en borstel tussen de scheerbladen. Levensduur scheerbladen De levensduur van de scheerbladen hangt samen met de mate waarin u het apparaat gebruikt. Gebruikt u het bijvoorbeeld om de 3 dagen gedurende 10 minuten, dan zullen de scheerbladen ongeveer 3 jaar meegaan. Als u merkt dat de scheerbladen aanzienlijk minder scherp zijn geworden, ook al heeft u ze goed onderhouden, dan dient u ze te vervangen. Levensduur batterij De levensduur van de oplaadbare batterij hangt samen met de mate waarin u hem gebruikt. Als de batterij gedurende langer dan 6 maanden niet wordt opgeladen, kan hij zijn lading verliezen waardoor de levensduur kan afnemen. Daarom is het raadzaam om het apparaat ten minste eenmaal per 6 maanden op te laden, ook wanneer u het niet regelmatig gebruikt. bescherming van het milieu en hergebruik van materialen Deze tondeuse bevat een NikkelMetaal Hydride batterij. Als na raadpleging van uw dealer, blijkt dat u uw apparaat niet meer kunt gebruiken en besluit het weg te gooien, dient de batterij te worden hergebruikt of naar een daarvoor bestemd inleverpunt te worden gebracht. 2) Plaats de punt van een schroevendraaier tussen (b) en (c) van de behuizing. Laad het apparaat niet op bij een temperatuur onder 0°C (32°F) of boven 40°C (104°F), op een plaats waar het blootstaat aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Reining de behuizing met een zachte doek die enigszins is bevochtigd met wat water of sop. [. . . ] Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ER-2301

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ER-2301 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag