Gebruiksaanwijzing PANASONIC ER2201

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER2201. Wij hopen dat dit PANASONIC ER2201 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER2201 te teleladen.


PANASONIC ER2201 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13021 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ER2201

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar het apparaat in een droge ruimte waar het tegen beschadigen beschermd wordt. De behuizing mag niet uit elkaar worden gehaald omdat dit de waterbestendige constructie van de behuizing van het apparaat kan beïnvloeden. Zout water, heet water en reinigingsproducten die bedoeld zijn voor toiletten, badkamers of keukenapparaten mogen niet worden gebruikt. Reinig de behuizing alleen met een zachte doek dat met kraanwater of kraanwater met zeep bevochtigd is. [. . . ] Schuif de schakelaar op de hoofdbehuizing naar boven om de trimmer aan te zetten. Plaats het gehoekte gedeelte van de kam tegen de huid en knip de baard door de trimmer in alle richtingen te bewegen om een gelijke kniplengte te krijgen. Bij gekrulde gezichtsharen kan het kamhulpstuk mogelijk niet alle haren knippen. Verwijder in dit geval het kamhulpstuk en gebruik een conventionele kam om het resterende ongeknipte haar eruit te trekken. Beweeg het mes licht over het oppervlak voor een gelijkmatig baardoppervlak. Knip het haar op de juiste lengte door de trimmer tegen de haargroei in te bewegen. Knippen rondom de oren Knip een beetje en haal de trimmer dan voorzichtig van het haar af. Druk het reinigingshendel omlaag om het bewegende mes omhoog te zetten en borstel afgeknipte haartjes tussen het vaste mes en het bewegende mes weg. Houd de hoofdbehuizing vast, plaats uw duim tegen de messen en druk ze van de hoofdbehuizing weg. Waarschuwing: maak het handgedeelte los van het netsnoer voordat u de tondeuse wast met water. Spoel afgeknipte haartjes die aan de mesjes zijn blijven kleven weg met lopend water. Spoel afgeknipte haartjes die in de trimmer zijn achtergebleven weg met lopend water. Dit symbool geeft aan dat het onderdeel dat in de hand wordt gehouden, onder water mag worden gereinigd. Schud 4 of 5 keer zachtjes met de trimmer en veeg vervolgens waterdruppels op de trimmer en het mes af. Leg de trimmer op een handdoek met de schakelaar op de hoofdbehuizing naar onderen gekeerd en laat deze volledig drogen. Breng een druppeltje olie aan op de punten die door de pijlen zijn aangegeven. Het mes terugplaatsen Plaats het bevestigingshaakje in de mesbevestiging op de trimmer en druk in totdat het klikt. De batterij in deze trimmer is niet bedoeld om door consumenten te worden vervangen. de batterij kan echter worden vervangen bij een erkend onderhoudscentrum. Onderstaande procedure is uitsluitend bedoeld voor het verwijderen van de oplaadbare batterij om op de juiste wijze afgevoerd te worden. Maak de beschermklep van de draaiknop los (c), verwijder de schroef (d) en haal de draaiknop eruit (e). Haal de behuizing (g), het voorpaneel (h) (h) en het zijpaneel (i) uit elkaar, en (g) verwijder daarna de aandrijvingstang (j) (k) van de trimmer. [. . . ] Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ER2201

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ER2201 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag