Gebruiksaanwijzing PANASONIC ER1511

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER1511. Wij hopen dat dit PANASONIC ER1511 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC ER1511 te teleladen.


PANASONIC ER1511 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10908 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC ER1511

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laad de batterijen niet op bij temperaturen lager dan 5 °C of hoger dan 35 °C. Laad de batterijen niet op in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron. Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt gebruikt of wanneer het gedurende 6 maanden of langer niet werd gebruikt, kan het laadstatuslampje ( ) al vroeg beginnen te knipperen, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. [. . . ] Wanneer het toestel nog heen en weer beweegt, duwt u het verder naar beneden aangezien de aansluiting nog niet stevig genoeg is. Tijdens het gebruik Gebruik op wisselstroom Wanneer u de wisselstroomadapter aansluit op de trimmer zoals bij het opladen en u schakelt de stroom in, dan kunt u het toestel gebruiken zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. Wanneer de trimmer niet werkt, laad het apparaat dan op gedurende ongeveer 1 minuut. Zorg ervoor dat u de batterij niet volledig ontlaadt terwijl de stroom is ingeschakeld. Draai de rotatieknop naar links of rechts om het bewegende mesje naar voren of achteren te brengen en de gewenste hoogte te verkrijgen. Verstelbaar in 5 stappen van 0, 8 mm tot 2, 0 mm in stappen van 0, 3 mm zonder opzetstukken. Houd de trimmer vast met de schakelaar naar boven gericht en duw met de duim op het mesje terwijl u het met de andere hand opvangt. Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt voor u het mesje verwijdert. Trimhoogte die wordt 1 Selecteer de aan de binnenkanten aangegeven rotatieknop op "0. 8" 2 Stel dehet opzetstukinop de en plaats trimmer zoals wordt afgebeeld. Plaats de bevestigingshaak in de meshouder van de trimmer en duw tot u een klik hoort. Veeg de haren weg het mesje en tussen het stationaire veeg de mesje en het haren weg bewegende mesje terwijl op de rand u de reinigingshendel van het naar beneden drukt om mesje. Breng enkele druppeltjes olie aan op de ruimte tussen het stationaire mes en het bewegende mes. WAARSCHUWING ­ Probeer de batterijen niet te vervangen om de trimmer opnieuw te gebruiken. Belangrijke opmerking in verband met de bescherming van het milieu De ingebouwde herlaadbare NiMhbatterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Gelieve ervoor te zorgen dat de batterijen naar een officieel verzamelpunt worden gebracht wanneer dat in uw land bestaat. [. . . ] [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC ER1511

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC ER1511 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag