Gebruiksaanwijzing PANASONIC EH-5571

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EH-5571. Wij hopen dat dit PANASONIC EH-5571 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EH-5571 te teleladen.


PANASONIC EH-5571 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (394 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EH-5571 (172 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EH-5571

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] hulpstukken: K Middelgrote krul L Grote krul M Extra grote krul N Volumehulpstuk O Stijlmaker Belangrijk De aangegeven donkere delen worden heet.  Ter voorkoming van brandwonden dient u deze delen niet aan te raken wanneer de stijltang aan staat. Indb 49 2011/03/28 10:38:53 TR H RO SK CZ • De stijltang gaat automatisch uit na ongeveer 60 minuten te zijn gebruikt. WAARSCHUWING: it symbool op het apparaat betekent D “Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water”. [. . . ] Wanneer het snoer om het apparaat wordt gewikkeld, kan dit leiden tot brand en/of een elektrische schok. - Stop het gebruik onmiddellijk als het snoer of de stekker heet wordt of beschadigd is; of als de stekker niet strak in het stopcontact zit. - Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens onderhoudsdienst, of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te vermijden. - Als het apparaat niet goed functioneert, een brandgeur heeft, of als alle LED's van de temperatuurweergave gaan knipperen, dient het gebruik van het apparaat onmiddellijk te worden gestopt en contact te worden opgenomen met een onderhoudsdienst. - Zorg ervoor dat het snoer op geen enkele wijze wordt beschadigd door krassen, aanpassingen, overmatig verbuigen, verdraaien of trekken. ς Trek het apparaat na gebruik uit het stopcontact wanneer u het gebruikt in een badkamer, aangezien de nabijheid van water een gevaar betekent, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld. ς Voor bijkomende bescherming is het aanbevolen een aardlekschakelaar in de stroomkring van de badkamer te installeren met een maximale lekstroom van 30 mA. ς Houd het apparaat buiten bereik van kinderen of mindervaliden. ς Ter voorkoming van brand, verkleuring, of krommen van nabijgelegen voorwerpen, dient u het apparaat nooit ingeschakeld onbeheerd achter te laten.  Haar keert na het wassen met shampoo weer terug naar de oorspronkelijke vorm. ς Niet geschikt voor mensen met bijzonder fijn of extreem gekruld haar. Indb 52 2011/03/28 10:38:53 1 2 Houd de UIT/AAN-schakelaar (D) gedurende ongeveer 1 seconde vast om de stijltang aan te zetten. € Bevestig dat de LED-temperatuurweergave (H) voor niveau 1 groen knippert. € De temperatuur wordt verhoogd met de “+” en verlaagd met de “-”. RO SK CZ PL FIN DK S N Stel een temperatuur in door gebruik van de temperatuurschakelaars (C) conform de eigenschappen en de conditie van uw haar.  GB Verwarmen van de platen • Wanneer de geselecteerde LED-temperatuurweergave (H) stopt met knipperen (en brandt), heeft de stijltang de gekozen temperatuur bereikt. (Afhankelijk van de omgeving waarin de tang wordt gebruikt kan de tijd die nodig is voor het bereiken van de bedrijfstemperatuur verschillen. ) • Zorg ervoor dat u de temperatuur op 1 zet wanneer u de stijltang voor de eerste keer gebruikt. Wij raden u het langdurig gebruik op deze stand af, en deze stand alleen te gebruiken wanneer de conditie van uw haar goed is. € Na het aanzetten, bereikt de stijltang de bedrijfstemperatuur (ongeveer 100 ˚C) na ongeveer 1 minuut. € Er komt stoom vrij wanneer u de platen (J) op hoge temperatuur op nat haar aanbrengt. € Vermijd brandbare stylingproducten, omdat ze door de verhitting gassen kunnen veroorzaken. [. . . ] Voor een krul naar binnen klemt u het haar met het hulpstuk naar binnen gericht. € Neem niet te veel haar in een keer, omdat dit moeilijk in model te krijgen is. 10°  Voor een krul naar buiten klemt u het haar met het hulpstuk naar buiten gericht. € Klem het haar net boven het punt vanaf waar u de krullen wilt maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EH-5571

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EH-5571 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag