Gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD95

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD95. Wij hopen dat dit PANASONIC EB-GD95 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD95 te teleladen.


PANASONIC EB-GD95 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (986 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EB-GD95 (1248 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EB-GD95

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale mobiele telefoon EB-GD95 Lees deze instructies s. v. p. zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt. Beknopte handleiding Deze beknopte handleiding stelt de gebruiker in staat om de basisfuncties van de telefoon onmiddellijk te gebruiken zonder dat u door alle informatie in deze handleiding hoeft te zoeken. Stroom Aan/Uit Houd IngedruktE Internationaal bellen Houd 0 ingedrukt, gebruik e om het land te selecteren en druk vervolgens op Q Voer uw pincode in Gebruik het toetsenpaneel om de pincode in te voeren die door uw service provider wordt verstrekt en druk vervolgens op Q Telefoneren Gebruik het toetsenpaneel om het kengetal en het telefoonnummer in te voeren en druk vervolgens op D Een nummer uit het telefoonboek toevoegen aan de SIM Voer het kengetal en het telefoonnummer in en druk op A. Druk op Q, voer de naam in en druk drie keer op Q Herstellen van een fout Druk B n keer in om het vorige teken te wissen Houd B ingedrukt om naar de Scherm in Rust- stand terug te keren Een nummer uit het SIM-telefoonboek bellen Druk op A en gebruik e om de gewenste naam te selecteren en druk vervolgens op D Volumeregeling Druk tijdens het gesprek op e Alarmnummers bellen Druk op 112 D De toetsenblokkering inschakelen Druk op Q ga (links) naar d druk op QQ en de toetsen worden geblokkeerd om te voorkomen dat u ze per ongeluk indrukt Het laatste nummer herhalen Druk op DD Een gesprek beindigen Druk op E om een gesprek te beindigen Een gesprek beantwoorden Druk een willekeurige toets in behalve E of de Navigatietoets g De toetsenblokkering uitschakelen Druk tweemaal op Q (wanneer Vrij wordt weergegeven) om de toetsenblokkering uit te schakelen Hoe te beginnen?. 35 36 36 37 37 38 39 39 39 41 41 43 44 44 44 44 45 46 47 47 48 49 49 50 50 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 56 56 56 57 57 57 58 59 59 60 61 63 64 65 67 67 69 70 72 73 79 Hoe te beginnen? Hoe te beginnen? Dank u voor het aanschaffen van deze Panasonic digitale mobiele telefoon. [. . . ] zie "Belangrijke Informatie" op bladzijde 67. Een herinnering creren 1 2 3 4 Vanuit de Scherm in Rust -stand, druk op Q, selecteer Kalender en druk op Q Gebruik de Navigatietoets (g) om de datum voor uw herinnering te selecteren en druk tweemaal op Q om een nieuwe datum te creren Voer de cijfers voor de tijd in, gebruik een 24-uurs klok en druk tweemaal op Q Gebruik eom de frequentie van de herinnering in te stellen en druk op Q Bij het selecteren van Dagelijks, Wekelijks of Jaarlijks krijgt u de optie "Herhaal tellen", zodat u de frequentie van het alarm in kunt stellen. 5 6 Voer het geheugen in voor de herinnering zie "Tekstinvoer" op bladzijde 61, en druk tweemaal op Q Gebruik e om het beltype van de herinnering te selecteren en druk op Q Opmerking: Om aan te geven dat er een herinnering is ingesteld, verschijnt de datum in witte cijfers op een zwarte of donkere achtergrond. Herinneringen bekijken In het menu Kalender, selecteer de gewenste datum met de Navigatietoets (g) en druk op A om de herinneringen voor die datum te bekijken Herinneringen wissen 1 44 Vanuit de Scherm in Rust -stand, druk op Q, selecteer Kalender en druk op Q Kalender 2 3 4 Gebruik eom de gewenste datum van de herinnering te selecteren en druk op Q Gebruik eom de herinnering die u wilt wissen te selecteren en druk op Q Gebruik e om Wissen te selecteren en druk tweemaal op Q Een vakantieherinnering instellen 1 2 3 4 5 Vanuit de Scherm in Rust -stand, druk op Q, selecteer Kalender en druk op Q Gebruik de Navigatietoets (g) om de dag van uw vakantie te selecteren en druk op Q Gebruik e om Funktie te selecteren en druk op Q Gebruik e om Vakantie Set te selecteren en druk op Q Gebruik e om de Dag, Dag van de week te selecteren en druk driemaal op Q om de Vakantie lijst bij te werken Herhaal dit proces voor alle gewenste vakantiedagen Vakantieherinneringen wissen. Om vakantieherinneringen te wissen: 1 2 3 4 5 Vanuit de Scherm in Rust -stand, druk op Q, selecteer Kalender en druk op Q Gebruik de Navigatietoets (g) om de dag van uw vakantie die u wilt wissen te selecteren en druk op Q Gebruik e om Funktie te selecteren en druk op Q Gebruik e om Vakantie Set te selecteren en druk op Q Gebruik e om Vakantie lijst te selecteren en druk op Q Om ALLE vakantieherinneringen te wissen selecteer Alles gewist en druk tweemaal op Q Opmerking: Om aan te geven dat een vakantieherinnering is ingesteld, bevind(t)en de datum/s zich in een licht vak. 45 Kalender Naar toekomstige datum springen 1 2 3 4 5 Druk op Q Gebruik e om Spring te selecteren en druk op Q Houd B ingedrukt om de huidige datum te wissen Vanuit de Scherm in Rust -stand, druk op Q, selecteer Kalender en druk op Q Gebruik 0 - 9 om de datum in te voeren (gebruik de gekozen datumindeling) waar u naartoe wilt `springen ' en druk tweemaal op Q 46 Spelletjes Spelletjes Het doel van dit spel is om de figuur te raken die uit een opening te voorschijn komt en punten te scoren voor iedere treffer. De openingen corresponderen met de indeling van het toetsenbord (0 9, * en #). Elke misser kost een leven. Mogular Speel het spel 1 2 3 Vanuit de Scherm in Rust -stand, druk op Q, selecteer Spelletjes > Mogular en druk op Q Gebruik e om een niveau te selecteren en druk op Q om het spel te beginnen Het spel is afgelopen als alle levens verloren zijn Het spel onderbreken Druk op A De scoretabel wordt op de display weergegeven Druk op B om het spel te hervatten Het spel stoppen Druk tijdens het spelen op B of E Hoge scores wissen Vanuit de display met het vaardigheidsniveau: Druk op A a A 47 Spelletjes 15 Puzzle Een puzzel met genummerde blokken (1 15) die eerst door elkaar worden gegooid, en daarna op volgorde van nummer herschikt moeten worden. Er is geen tijdslimiet, maar het doel is om de LAAGST mogelijke score te behalen. Het spel spelen 1 2 3 Vanuit de Scherm in Rust -stand, druk op Q, selecteer Spelletjes > 15 Puzzle en druk op Q Druk op 0 om de nummers op het rooster door elkaar te gooien Gebruik g om de genummerde blokken rond het rooster te bewegen en ze op volgorde van nummer te rangschikken Het spel onderbreken Druk op A Er wordt een instructietabel op de display weergegeven Druk op B om het spel te hervatten Het spel stoppen Druk tijdens het spel op B of E Hoge scores wissen Vanuit de eerste display (voordat de blokken door elkaar gegooid worden): Druk op A a A 48 WAP Browser WAP Browser De WAP (Wireless Application Protocol) Browser op de telefoon geeft u toegang tot internetservices die door het netwerk ondersteund worden, zoals nieuws, weerberichten, sport enz. Server instellingen Voordat u toegang kunt krijgen tot de internetservices moet uw SIM kaart data-enabled zijn en moet de relevante configuratie informatie in de telefoon worden ingevoerd. Deze instellingen kunnen door de netwerkbeheerder voorgeprogrammeerd zijn. Opmerking: Het wijzigen van vooraf ingestelde instellingen kunnen een storing in de Browser veroorzaken. 1 2 3 Vanuit de stand Scherm in Rust druk op Q, selecteer Browser > Instel. Gebruik e om een van de serverinstellingen te selecteren en druk op Q Gebruik e om Wijzig te selecteren en druk op Q Er wordt een lijst met configuratie parameters weergegeven. De parameter Naam is gemarkeerd en op het display wordt Wijzigen weergegeven. 4 5 6 7 8 Druk op Q Voer de naam in van de WAP-server en druk tweemaal op Q Gebruik e om elk van de andere parameters om de beurt te selecteren, wijzig de informatie en druk tweemaal op Q Nadat alle parameters zijn ingevoerd drukt u op Bom naar het voorgaande menu terug te keren Selecteer de serverinstelling die u zojuist heeft gewijzigd en druk op Q. Gebruik e om Instel te selecteren en druk op Q Maak een aantekening van uw WAP-instellingen in de tabel achterin deze handleiding voor gemakkelijke verwijzing. 49 WAP Browser De Browser activeren: Vanuit de Scherm in Rust -stand, druk op Q, selecteer Browser > Start Browser en druk op Q Als de Browser voor het eerst wordt geactiveerd is er nog geen inhoud opgeslagen en wordt de inhoud van de Home URL weergegeven (zoals bepaald door de netwerkbeheerder). Vanaf de tweede keer wordt de laatst weergegeven pagina vanuit de cache opgeroepen (cache is het geheugen dat de inhoud dat in het verleden is gedownload opslaat). De telefoon blijft off-line (niet verbonden met een WAP server) wanneer de inhoud vanuit de cache wordt opgeroepen. De Browser activeren Gebruik de Navigatietoets (g)om op de volgende manier de inhoud op het scherm te doorlopen: Gebruik eom op de actieve pagina naar boven/beneden te scrollen Gebruik d om naar de vorige pagina terug te keren Gebruik c om naar de volgende pagina terug te keren (alleen van toepassing als u naar de vorige pagina was teruggekeerd) Wanneer gekoppelde tekst (onderstreepte tekst) is geselecteerd druk dan op Q om de pagina die door de koppeling wordt gerepresenteerd te laden. Het doorlopen van de inhoud ( ) ~ geeft een tabel aan - met View weergegeven, druk op Q om de inhoud van de tabel te bekijken Geeft een beeld aan dat niet weergegeven kan worden Geeft on-line browsing aan 50 WAP Browser Het Browser menu De Browser heeft tevens een eigen menu dat van toepassing is als de inhoud wordt weergegeven (zowel on-line als off-line). U kunt toegang krijgen tot het Browser menu door A in te drukken wanneer Menu linksonder in het display wordt weergegeven. Het menu wordt als volgt gebruikt: Home Bookmark Enter URL Herladen Reset Exit Geeft de inhoud van de Home URL weer zoals gedefinieerd door de netwerkbeheerder Gebruik, toevoegen, wissen en naam bladwijzers wijzigen Typ rechtstreeks een URL in om naar een bekende site te gaan De actieve pagina wordt opnieuw geladen en bijgewerkt Wist de inhoud in het cache-geheugen en geeft de Home URL-inhoud weer De Browser uitschakelen Bladwijzers gebruiken Bladwijzer toevoegen 1 2 3 1 2 3 Voor snellere toegang kunnen pagina's die vaak bezocht worden een bladwijzer krijgen. Terwijl u de inhoud bekijkt, druk op A Gebruik e om Bookmark te selecteren Druk tweemaal op Q om de bladwijzer te registreren Pagina's oproepen met bladwijzers Als de inhoud wordt weergegeven druk op A Gebruik e om Bookmark te selecteren en druk op Q Gebruik e om de relevante bladwijzer uit de lijst te selecteren en druk op Q Als de inhoud wordt weergegeven druk op A Gebruik e om Bookmark te selecteren en druk op Q De naam van een bladwijzer wijzigen 1 2 51 WAP Browser 3 4 5 Gebruik e om de relevante bladwijzer uit de lijst te selecteren en druk op A Druk op Q Houd B ingedrukt om de naam van de bladwijzer te wissen, typ daarna de gewenste naam in en druk tweemaal op Q Als de inhoud wordt weergegeven druk op A Gebruik e om Bookmark te selecteren en druk daarna op Q Gebruik e om de relevante bladwijzer uit de lijst te selecteren en druk op A Gebruik e om Wissen te selecteren en druk tweemaal op Q Bladwijzers wissen 1 2 3 4 De Browser uitschakelen De Browser kan op de volgende manier uitgeschakeld worden: Druk tijdens het bladeren on-line eenmaal op E om het bladeren off-line te vervolgen Bij het bladeren off-line druk eenmaal op E om terug te keren naar de Scherm in Rust-stand De inbeltijd instellen De verbinding tussen de telefoon en de WAP server wordt automatisch na een bepaalde periode verbroken wanneer er wordt waargenomen dat er geen interactie plaatsvindt. Deze periode wordt door de instelling Autom. verbreken ingesteld. 1 2 Vanuit de stand Scherm in Rust druk op Q, selecteer Browser > Instel. Browser > Autom. verbreken en druk op Q Houd B ingedrukt om de huidige inbeltijd te verwijderen, voer daarna de nieuwe waarde in en druk tweemaal op Q Laatste Error Indien zich tijdens het bladeren een error/fout voordoet, gebruik deze functie om de netwerkbeheerder op de hoogte te stellen van de laatste error/fout die zich met de telefoon voordeed om het probleem te kunnen bepalen. Vanuit de stand Scherm in Rust druk op Q, selecteer Browser > Instel. Browser > Laatste error en druk op Q 52 Internet E-mail Internet E-mail De e-mailfunctie verzendt en ontvangt internet e-mailberichten naar de mailserver van een Internet Service Provider die POP3/SMTP-protocollen ondersteunt. E-mail instellingen Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen, moet uw SIM-kaart data-enabled zijn en moet er een contract met een Internet Service Provider worden opgezet en de relevante configuratie-informatie, door de provider geleverd, in de telefoon worden ingevoerd. 1 2 3 4 Vanuit de Scherm in Rust -stand, druk op Q, selecteer Berichten > E-mail en druk op Q Gebruik e om Parameters te selecteren en druk op Q Gebruik e om Server instell te selecteren en druk op Q Druk op Q Er kunnen maximaal drie Internet Service Providers ingesteld worden Een lijst met configuratieparameters wordt op de display weergegeven. De parameter Profiel Naam is gemarkeerd en Wijzig weergegeven 5 6 7 8 9 Druk op Q Voer de naam in van de Internet Service Provider en druk tweemaal op Q Gebruik e om elk van de andere parameters om de beurt te selecteren, wijzig de informatie en druk tweemaal op Q Nadat alle parameters zijn ingevoerd drukt u op B om naar het voorgaande menu terug te keren Selecteer de server instelling die u zojuist heeft gewijzigd en druk op Q. Gebruik e om Instel te selecteren en druk op Q Maak een aantekening van uw e-mail instellingen in de tabel achterin deze handleiding voor gemakkelijke verwijzing. Voor meer informatie over het opzetten van de internet e-mail zie http://www. panasonicmobile. co. uk/support 53 Internet E-mail Een nieuw bericht creren 1 2 3 4 5 6 7 8 Vanuit de Scherm in Rust -stand, druk op Q, selecteer Berichten > E-mail en druk op Q Gebruik e om Creer te selecteren en druk op Q Voer de relevante gegevens in de velden Naar, CC, Onderwerp en Bericht, en gebruik g om tussen de velden te navigeren. Druk op Q om elk om de beurt te selecteren Druk op Q, gebruik daarna e om Invoer Tel. boek te selecteren en druk op Q Gebruik e om het gewenste adres te selecteren en druk op Q Nadat u de noodzakelijke informatie heeft ingevuld, druk tweemaal op Q Druk op Q Gebruik e om Opsl. [. . . ] De koper zal dan genformeerd worden of: (i) de exclusieve importeur in het EU-land waar de uitvoering van de reparatie gevraagd wordt, de reparatie zal verrichten; of (ii) de exclusieve importeur maatregelen zal treffen teneinde het apparaat te verzenden naar het EU-land waar het oorspronkelijk verkocht is; of (iii) men het apparaat zelf kan opsturen naar de exclusieve importeur in het EU-land waar het apparaat oorspronkelijk verkocht is. 77 EU/EEA Wide Guarantee B Indien dit apparaat een produktiemodel is dat normaliter verkocht wordt door de exclusieve importeur in het land waar de koper dit apparaat gebruikt, dient het apparaat, op risico en kosten samen met dit volledig ingevulde garantiebewijs en gedateerde koopbon verzonden te worden naar exclusieve importeur die de reparatie zal verrichten. In sommige landen zal de aangesloten de exclusieve importeur bepaalde service-centra of dealers aanduiden voor het verrichten van de betrokken reparaties. Als dit apparaat een produktiemodel is dat normaliter niet verkocht wordt in het land waar het gebruikt wordt, of de interne of externe produktspecificaties van dit apparaat verschillen van de interne of externe produktspecificaties van het produktiemodel van het land waar dit apparaat oorrspronkelijk verkocht is. Het is echter ook mogelijk dat de reparatie verricht moet worden door de exclusieve importeur in het land waar het apparaat oorspronkelijk verkocht is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EB-GD95

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EB-GD95 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag