Gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD93

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD93. Wij hopen dat dit PANASONIC EB-GD93 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD93 te teleladen.


PANASONIC EB-GD93 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (834 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EB-GD93 (743 ko)
   PANASONIC EB-GD93 (783 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EB-GD93

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale cellulaire telefoon EB-GD93 Lees deze instructies s. v. p. zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt. Beknopte handleiding Deze beknopte handleiding stelt de gebruiker in staat om de basisfuncties van de telefoon onmiddellijk te gebruiken zonder dat hij of zij door alle informatie in deze handleiding hoeft te zoeken. Stroom Aan/Uit Houd E ingedrukt Internationaal bellen Houd 0, ingedrukt, gebruik e om de landcode te selecteren en druk vervolgens op B Voer de Pincode in Gebruik het toetsenpaneel om de PIN in te voeren die uw service provider u gegeven heeft en druk vervolgens op B Een nummer opslaan in het SIM-telefoonboek Voer het telefoonnummer in en druk op A. Druk op B, voer de naam in en druk twee keer op B Telefoneren Gebruik het toetsenpaneel om het kengetal en telefoonnummer in te voeren en druk vervolgens op D Een nummer uit het SIM-telefoonboek bellen Druk op A, en gebruik vervolgens e om het gewenste nummer te selecteren, druk vervolgens op D Herstellen van een fout Druk C n keer in om het vorige teken te wissen Houd C ingedrukt om alle ingevoerde tekens te wissen Wat is mijn nummer ? Druk op B26 en het nummer van uw telefoon wordt op het display weergegeven (SIM-afhankelijk) Het laatste nummer herhalen Druk op DD Een gesprek beindigen Druk op E om een gesprek te beindigen De toetsenblokkering inschakelen Druk driemaal op B en de toetsen worden geblokkeerd om te voorkomen dat u ze per ongeluk indrukt Een gesprek beantwoorden Druk elke willekeurige toets in behalve E of g) Volumeregeling Druk tijdens een gesprek op e Alarmnummers bellen Druk op 112 D De toetsenblokkering uitschakelen Druk tweemaal op B (wanneer Vrij op de display wordt weergegeven) om de toetsenblokkering uit te schakelen Toegang WAP Browser Ingedrukt houden P Inhoud Hoe te beginnen ?7 Volumeregeling van de oortelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Telefoon blokkeren . [. . . ] Vanaf de Standby-stand druk op B 422 om de fout weer te geven 43 Internet e-mail Internet e-mail De E-mail functie kan internet e-mail berichten naar de mail server van een Internet Service Provider versturen en ontvangen die POP3/SMTP protocollen ondersteund. E-mail instellen Voordat u e-mail berichten kunt versturen en ontvangen, moet u een SIM hebben die data kan ontvangen/versturen en een contract aangaan met een Internet Service Provider. De relevante configuratie-informatie, die door de provider wordt verstrekt, moet in de telefoon worden ingevoerd. 1 Vanaf de Standby-stand druk op B 32 om naar het E-mail menu te gaan 2 Gebruik e om Parameters te selecteren en druk op B 3 Gebruik e om Server Instellingen te selecteren en druk op B U kunt maximaal drie Internet Service Providers instellen 4 Gebruik f tot Creer in het keuzeveld wordt weergegeven en druk op B Er wordt een lijst met configuratie parameters weergegeven. De parameter Profielnaam wordt geselecteerd en Wijzig wordt in het keuzeveld weergegeven 5 Druk B in 6 Voer de naam van de Internet Service Provider in en druk op B 7 Gebruik e om elke parameter te selecteren en druk op B om de informatie in te voeren 8 Druk op B en selecteer de volgende parameter op de lijst 9 Nadat alle door de Internet Service Provider verstrekte parameters zijn ingevoerd, gebruik f tot Opsl. in het keuzeveld wordt weergegeven en druk op B om de instellingen op te slaan Maak een aantekening van uw e-mail instellingen in de tabel achterin deze handleiding voor gemakkelijke verwijzing. Bezoek http://www. user. mci. co. uk voor meer informatie over het opzetten van Internet E-mail. Een nieuw bericht creeren 1 Vanaf de Standby-stand druk op B 32 om naar het E-mail menu te gaan 2 Gebruik e om Creer te selecteren en druk op B 3 Voer de relevante informatie in de Aan, CC, Onderwerpen Bericht velden in en gebruik g om tussen de velden te navigeren 44 Internet e-mail Opmerking: Gebruik eerder opgeslagen mail adressen in het telefoonboek om de Aan en CC velden in te vullen. Deze adressen kunnen op de gewoonlijke manier uit het telefoonboek worden opgehaald. 4 Druk op B nadat u de nodige informatie hebt ingevoerd 5 Gebruik f tot Opsl. in het keuzeveld wordt weergegeven en druk op B Berichten versturen/ontvangen De Versturen/ontvangen functie wordt gebruikt om berichten naar de server van de Internet Service Provider te versturen en om uw postbus bij de server voor binnenkomende berichten te controleren en tegelijkertijd naar de telefoon te downloaden. 1 Vanaf de Standby-stand druk op B 32 om naar het E-mail menu te gaan 2 Gebruik e tot de Versturen/Ontvangen functie is geselecteerd en druk op B U wordt gevraagd eventuele onverstuurde berichten in de Outbox te versturen. 3 Druk op B om eventuele onverstuurde berichten te versturen U wordt gevraagd om eventuele nieuwe berichten te ontvangen. Als u niets doet wordt de verbinding na n minuut verbroken en keert u terug naar het E-mail menu. Als er nieuwe berichten zijn gedownload, geeft de telefoon de nieuwe berichten weer zodat u ze kunt lezen, beantwoorden, enz. Als er geen berichten worden gedownload, geeft de telefoon het Inbox menu weer, als er geen berichten op deze lijst staan, keert het terug naar het E-mail menu. Berichten lezen Vanaf de Standby-stand druk op B 32 en druk op B om naar het Inbox menu te gaan De titelvelden van de meest recente berichten worden weergegeven. Gebruik e om door eerdere berichtentitels te scrollen en druk op B om het nieuwe bericht te lezen. Berichtenstatus Een bericht kan zich in een van vier toestanden bevinden. De huidige status van elk bericht wordt door een toepasselijk pictogram aangegeven: ^ Geeft een bericht aan dat gelezen of verstuurt is. $ Geeft een ongelezen of onverstuurd bericht aan % Geeft aan dat het bericht beveiligd is. & Geeft een onderbroken bericht aan (het bericht is te lang voor de telefoon of er is een bestand meegestuurd 45 Internet e-mail Tijdens het lezen van een bericht kunt u een van de volgende functies gebruiken door de f toets in te drukken tot de relevante functie in het keuzeveld wordt weergegeven en vervolgens B in te drukken: Beantwoorden Een antwoord aan de afzender van het bericht samenstellen Doorsturen Stuurt het bericht door naar iemand anders Wissen Verwijdert het bericht van de lijst Beveiliging Beveilig het bericht zodat het niet overschreven kan worden als er meer berichten worden ontvangen. Een beveiligd bericht kan nog steeds handmatig gewist worden. Een adres opslaan Een e-mail adres kan in het Mobiele telefoonboek worden opgeslagen - zie "Een nummer opslaan" bladzijde 10 Een handtekening toevoegen Met Handtekening kunt u een voorgeprogrameerde handtekening aan uw uitgaande e-mails toevoegen. Nadat de handtekening is ingesteld wordt hij automatisch aan elk e-mail bericht dat u creert toegevoegd. Handtekening instellen 1 Vanaf de Standby-stand druk op B 32 om naar het E-mail menu te gaan 2 Gebruik e tot de Parameters functie is geselecteerd en druk op B 3 Gebruik e tot de Handtekening functie is geselecteerd en druk op B 4 Voer de tekst in voor uw handtekening - zie "Tekstinvoer" bladzijde 49 en druk op B Geheugenplaatsen van berichten beheren Als de Inbox en/of Outbox vol zijn, overschrijven alle nieuw ontvangen of gecrerde berichten de bestaande berichten. Elke lijst moet worden beheerd waarbij de berichten die niet langer nodig zijn gewist moeten worden om te voorkomen dat berichten overschreven worden. Belangrijke berichten kunnen beveiligd worden zodat ze niet overschreven kunnen worden wanneer Versturen/Ontvangen wordt geactiveerd. [. . . ] De koper zal dan genformeerd worden of: (i) de exclusieve importeur in het EU-land waar de uitvoering van de reparatie gevraagd wordt, de reparatie zal verrichten; of (ii) de exclusieve importeur maatregelen zal treffen teneinde het apparaat te verzenden naar het EU-land waar het oorspronkelijk verkocht is; of (iii) men het apparaat zelf kan opsturen naar de exclusieve importeur in het EU-land waar het apparaat oorspronkelijk verkocht is. 69 EU/EEA Wide Guarantee C Indien dit apparaat een produktiemodel is dat normaliter verkocht wordt door de exclusieve importeur in het land waar de koper dit apparaat gebruikt, dient het apparaat, op risico en kosten samen met dit volledig ingevulde garantiebewijs en gedateerde koopbon verzonden te worden naar exclusieve importeur die de reparatie zal verrichten. In sommige landen zal de aangesloten de exclusieve importeur bepaalde service-centra of dealers aanduiden voor het verrichten van de betrokken reparaties. Als dit apparaat een produktiemodel is dat normaliter niet verkocht wordt in het land waar het gebruikt wordt, of de interne of externe produktspecificaties van dit apparaat verschillen van de interne of externe produktspecificaties van het produktiemodel van het land waar dit apparaat oorrspronkelijk verkocht is. Het is echter ook mogelijk dat de reparatie verricht moet worden door de exclusieve importeur in het land waar het apparaat oorspronkelijk verkocht is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EB-GD93

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EB-GD93 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag