Gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD92

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD92. Wij hopen dat dit PANASONIC EB-GD92 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD92 te teleladen.


PANASONIC EB-GD92 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (779 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EB-GD92 (395 ko)
   PANASONIC EB-GD92 (722 ko)
   PANASONIC EB-GD92 (722 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EB-GD92

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale cellulaire telefoon EB-GD92 Lees deze instructies s. v. p. zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt. Beknopte handleiding Deze beknopte handleiding stelt de gebruiker in staat om de basisfuncties van de telefoon onmiddellijk te gebruiken zonder dat hij of zij door alle informatie in deze handleiding hoeft te zoeken. Stroom Aan/Uit Houd E ingedrukt Internationaal bellen Houd 0, ingedrukt, gebruik e om de landcode te selecteren en druk vervolgens op B Voer de Pincode in Gebruik het toetsenpaneel om de PIN in te voeren die uw service provider u gegeven heeft en druk vervolgens op B Een nummer opslaan in het SIM-telefoonboek Voer het telefoonnummer in en druk op A. Druk op B, voer de naam in en druk twee keer op B Telefoneren Gebruik het toetsenpaneel om het kengetal en telefoonnummer in te voeren en druk vervolgens op D Een nummer uit het SIM-telefoonboek bellen Druk op A, en gebruik vervolgens e om het gewenste nummer te selecteren, druk vervolgens op D Herstellen van een fout Druk C n keer in om het vorige teken te wissen Houd C ingedrukt om alle ingevoerde tekens te wissen Wat is mijn nummer ? Druk op B26 en het nummer van uw telefoon wordt op het display weergegeven (SIM-afhankelijk) Het laatste nummer herhalen Druk op DD Een gesprek beindigen Druk op E om een gesprek te beindigen De toetsenblokkering inschakelen Druk driemaal op B en de toetsen worden geblokkeerd om te voorkomen dat u ze per ongeluk indrukt Een gesprek beantwoorden Druk elke willekeurige toets in behalve E of g) Volumeregeling Druk tijdens een gesprek op e Alarmnummers bellen Druk op 112 D De toetsenblokkering uitschakelen Druk tweemaal op B (wanneer Vrij op de display wordt weergegeven) om de toetsenblokkering uit te schakelen Inhoud Hoe te beginnen ?. 28 28 28 29 29 29 30 31 31 33 33 34 34 35 36 36 36 37 38 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 44 45 45 46 47 48 50 51 53 55 55 57 58 59 60 67 Hoe te beginnen ? Hoe te beginnen ? Dank u voor het aanschaffen van deze Panasonic digitale cellulaire telefoon. [. . . ] $ Geeft een ongelezen of onverstuurd bericht aan % Geeft aan dat het bericht beveiligd is. & Geeft een onderbroken bericht aan (het bericht is te lang voor de telefoon of er is een bestand meegestuurd 41 Internet e-mail Tijdens het lezen van een bericht kunt u een van de volgende functies gebruiken door de f toets in te drukken tot de relevante functie in het keuzeveld wordt weergegeven en vervolgens B in te drukken: Beantwoorden Een antwoord aan de afzender van het bericht samenstellen Doorsturen Stuurt het bericht door naar iemand anders Wissen Verwijdert het bericht van de lijst Beveiliging Beveilig het bericht zodat het niet overschreven kan worden als er meer berichten worden ontvangen. Een beveiligd bericht kan nog steeds handmatig gewist worden. Een adres opslaan Een e-mail adres kan in het toestel telefoonboekworden opgeslagen - zie "Een nummer opslaan" bladzijde 10 Een handtekening toevoegen Met Handtekening kunt u een voorgeprogrameerde handtekening aan uw uitgaande e-mails toevoegen. Nadat de handtekening is ingesteld wordt hij automatisch aan elk e-mail bericht dat u creert toegevoegd. Handtekening instellen 1 Vanaf de Standby-stand druk op B 32 om naar het E-mail menu te gaan 2 Gebruik e tot de Parameters functie is geselecteerd en druk op B 3 Gebruik e tot de Handtekening functie is geselecteerd en druk op B 4 Voer de tekst in voor uw handtekening - zie "Tekstinvoer" bladzijde 48 en druk op B Geheugenplaatsen van berichten beheren Als de Inbox en/of Outbox vol zijn, overschrijven alle nieuw ontvangen of gecrerde berichten de bestaande berichten. Elke lijst moet worden beheerd waarbij de berichten die niet langer nodig zijn gewist moeten worden om te voorkomen dat berichten overschreven worden. Belangrijke berichten kunnen beveiligd worden zodat ze niet overschreven kunnen worden wanneer Versturen/Ontvangen wordt geactiveerd. 42 Extra functies Extra functies Desktop Handsfree Met Desktop Handsfree kunt u een gesprek voeren zonder dat u de telefoon vast hoeft te houden. Opmerking: Houd de telefoon NIET aan uw oor tijdens gebruik van de Handsfree functie. Wisselen tussen Handsfree en Handheld gesprekken Tijdens een Handheld gesprek: 1 Gebruik f tot DTHF in het keuzeveld wordt weergegeven 2 Druk B in Tijdens een Handsfree gesprek: Druk op B om naar Handheld over te schakelen Een gesprek Handsfree beantwoorden Door D ingedrukt te houden kunt u het gesprek Handsfree beantwoorden. Voice memo Tijdens een telefoongesprek kunt u de conversatie gedurende maximaal 18 seconden opnemen. Er zijn twee aparte gebieden voor het opnemen van Voice memo-berichten (Voice memo 1 en Voice memo 2) waardoor het mogelijk is om twee aparte gesprekken op te nemen. Wanneer u een andere SIM installeert, gaan alle Voice memo's verloren. Waarschuwing: U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van een opgenomen bericht. U MOET de andere partij s toestemming vragen voordat u het gesprek opneemt. Een Voice memo opnemen Druk op : tijdens een gesprek Een toon geeft aan dat de opname wordt gestart. Als u : indrukt tijdens het opnemen van een Voice memo, stopt de opname naar het huidige Voice memo-gebied. Als : wordt ingedrukt wanneer de beide Voice memo-gebieden bezet zijn, wordt de oudere opname overschreven door de nieuwe memo. 43 Extra functies Terugspelen van een Voice memo Druk vanaf de Standby-stand op :: Als u twee Voice memo's hebt opgenomen, worden beide voortdurend teruggespeeld. U kunt tussen de twee Voice memo-gebieden schakelen door op : te drukken tijdens het terugspelen. Druk op E om terugspelen te stoppen Tijdens het terugspelen kunt u Kladblok gebruiken - zie "Kladblok" bladzijde 45. Volumeregeling tijdens terugspelen Tijdens het terugspelen: Druk op e om het volume van de Voice memo hoger of lager te zetten Memo wissen Druk tijdens het terugspelen tweemaal op B Dictafoon Met de dictafoon kunt u twee voiceberichten (maximaal 10 seonden voor elk bericht) opnemen om later terug te spelen. Wanneer u een andere SIM installeert, gaan alle voiceberichten verloren. Een bericht opnemen 1 Houd in de Standby-stand toets : ingedrukt 2 Druk op B en spreek duidelijk in de microfoon om uw bericht op te nemen Als er twee berichten zijn opgeslagen, wordt het oudste bericht overschreven. Een bericht terugspelen 1 2 3 4 Houd in de Standby-stand toets : ingedrukt Gebruik a om Terugspelen te selecteren en druk op B Om het meest recente bericht af te spelen druk op B Om de andere berichten af te spelen, gebruik a om het tweede bericht op de lijst af te spelen en druk op B Tijdens het afspelen van het bericht of als de berichtenlijst wordt weergegeven drukt u tweemaal op B Een bericht wissen 44 Extra functies DTMF-tonen Tijdens een gesprek kunt u DTMF-tonen versturen. Deze tonen worden meestal gebruikt om toegang te krijgen tot diensten zoals voicemail, paging (oproepen) en telebankieren. In sommige gevallen moet u bijvoorbeeld een getal invoeren om op afstand toegang te krijgen tot voicemail-berichten. Een telefoonnummer kan in het telefoonboek met DTMF-tonen worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is om het nummer te bellen nadat het is opgehaald en het DTMF nummer automatisch te versturen. DTMF-tonen versturen tijdens een gesprek Voer de cijfers in (0 tot 9, # en * Pauzes Met gebruik van pauzes kunt u automatisch DTMF-tonen versturen. 1 Voer het telfoonnummer in 2 Houd 0 ingedrukt tot een P wordt weergegeven 3 Voer de DTMF cijfers in na de pauze, bijv. het getal waarmee u toegang krijgt tot voicemail-berichten 4 Druk op D +01234P6 Menu Als de verbinding tot stand is gebracht, worden de DTMF-tonen elke 3 seconden verstuurd of telkens wanneer u D indrukt. [. . . ] De koper zal dan genformeerd worden of: (i) de exclusieve importeur in het EU-land waar de uitvoering van de reparatie gevraagd wordt, de reparatie zal verrichten; of (ii) de exclusieve importeur maatregelen zal treffen teneinde het apparaat te verzenden naar het EU-land waar het oorspronkelijk verkocht is; of (iii) men het apparaat zelf kan opsturen naar de exclusieve importeur in het EU-land waar het apparaat oorspronkelijk verkocht is. B Indien dit apparaat een produktiemodel is dat normaliter verkocht wordt door de exclusieve importeur in het land waar de koper dit apparaat gebruikt, dient het apparaat, op risico en kosten samen met dit volledig ingevulde garantiebewijs en gedateerde koopbon verzonden te worden naar exclusieve importeur die de reparatie zal verrichten. In sommige landen zal de aangesloten de exclusieve importeur bepaalde service-centra of dealers aanduiden voor het verrichten van de betrokken reparaties. C Als dit apparaat een produktiemodel is dat normaliter niet verkocht wordt in het land waar het gebruikt wordt, of de interne of externe produktspecificaties van dit apparaat verschillen van de interne of externe produktspecificaties van het produktiemodel van het land waar dit apparaat oorrspronkelijk verkocht is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EB-GD92

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EB-GD92 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag