Gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD90. Wij hopen dat dit PANASONIC EB-GD90 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD90 te teleladen.


PANASONIC EB-GD90 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1172 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EB-GD90 (1155 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EB-GD90

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale cellulaire telefoon EB-GD90 Hoofdpakket Lees deze instructies s. v. p. zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt. Het serienummer staat op de buitenkant van de telefoon, onder de batterij. Noteer de gegevens van uw aankoop in onderstaande tabel zodat u deze altijd bij de hand hebt. Onderdeel nummer Serienummer Naam van de leverancier Aankoopdatum Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk www. mcuk. panasonic. co. uk 000216 Inhoud Inleiding . [. . . ] Boek B Bladeren Creer Overzicht Mijn nummers De meest gebruikte functies van het telefoonboek worden besproken in "Basisfuncties telefoonboek" - zie pagina 24. Overzicht toont hoeveel plaatsen er in het telefoonboek beschikbaar zijn. Mijn nummers is een handig onderdeel van het telefoonboek waar u uw telefoon-, fax- en datanummer(s) kunt opslaan en bekijken. 35 Menustructuren Berichten Berichten B Ontvang lijst Zend lijst Creer Overzicht Parameters Netwerkber. Autom. wissen Levensduur Serv. center Rapport Protocol B B Ontvang Lijst Bercht Onderwerpen Taal De meest gebruikte functies van het telefoonboek worden besproken in "Korte tekstberichten" - zie pagina 31 Ontvangen berichten worden opgeslagen in de Ontvanglijst. Een knipperend "" geeft aan dat er ongelezen berichten zijn. Nadat u een bericht hebt geselecteerd, kunt u dit lezen, wissen, bewerken en opnieuw laten weergeven. Als het woord "Afzender" of een telefoonnummer tussen aanhalingstekens (" ") wordt weergegeven, D kunt u het telefoonnummer kiezen door op A te drukken of het telefoonnummer in het telefoonboek opslaan door op A te drukken. Nadat u een bericht hebt verzonden of bewerkt, wordt het opgeslagen in de Verzendlijst. Met de functie Overzicht kunt u het gebruik van het berichtengebied controleren. Parameters De parameters zijn nodig voor het ontvangen en verzenden van het bericht. gelezen" hebt geselecteerd, wordt het oudste bericht door het nieuwe bericht overschreven. willek. " hebt geselecteerd, wordt het oudste bericht door het nieuwe bericht overschreven, zelfs als dit niet is gelezen. Levensduur is de duur dat uw bericht in het Service center wordt opgeslagen. Het Service center zal net zo lang blijven proberen het bericht te verzenden tot het bericht is verzonden of de levensduur is verstreken. 36 Menustructuren Wanneer uw bericht is verzonden, ontvangt u hiervan bevestiging als u Rapport op "Ja" hebt ingesteld. Het Service center kan het bericht converteren naar de door het protocol gespecificeerde bestandsindeling. Het Service center kan het bericht converteren naar de door het protocol gespecificeerde bestandsindeling. Netwerkberichten De Lijst bericht geeft de laatst ontvangen netwerkberichten weer. De taal waarin netwerkberichten worden weergegeven kan worden gewijzigd. Gespreksservice Gespr. serv. B Laatste nr. Alle gesprk Wisselgsprk ID Onthoud ID Gesprk. tar. Restlimiet Prijs/eenh. op B In standby-stand geeft Laatste nummer de gespreksduur en, indien mogelijk, de gesprekkosten van het laatste gesprek weer; tijdens een gesprek wordt deze informatie over het huidige gesprek weergegeven. Tijden worden als volgt weergegeven: uren (0-99), minuten (0-59), seconden (0-59) UU:MM:SS. Alle gesprekken geeft de totale duur en, indien beschikbaar, kosten van binnenkomende en uitgaande gesprekken weer. Als u de timer en gesprekkosten opnieuw wilt instellen, hebt u de slotcode en PIN2 nodig. Met Wisselgesprek kunt u tijdens een gesprek een tweede gesprek ontvangen. De telefoon moet bij een netwerk zijn geregistreerd om de status van Wisselgesprek bij te werken of te controleren. [. . . ] Het defect is ontstaan omdat er geen originele accessoires of ondeugdelijke verbruiksmaterialen zijn toegepast. Het defect is ontstaan door lekkende of verkeerd geplaatste batterijen, accu's of andere voedingsbronnen met een beperkte levensduur of verbruiksmaterialen. Het defect is veroorzaakt door vuur, bliksem, aardbeving, overstromingen of elke andere natuurramp of ongeval. 1. 57 EU/EEA Wide Guarantee Indien dit apparaat gebruikt wordt in een ander EU-land dan Nederland, zullen ook de volgende voorwaarden gelden: A Zodra de koper vaststelt dat het apparaat defect is, moet hij, in het EU-land waar uitvoering van de garantie gevraagd wordt, contact opnemen met de exclusieve importeur zoals vermeld in de "Product Service Guide". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EB-GD90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EB-GD90 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag