Gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD87

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD87. Wij hopen dat dit PANASONIC EB-GD87 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD87 te teleladen.


PANASONIC EB-GD87 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2307 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EB-GD87 (2153 ko)
   PANASONIC EB-GD87 (2544 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EB-GD87

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Signature Not Verified Colin Smith Digitally signed by Colin Smith DN: cn=Colin Smith, o=Panasonic, ou=Product Review, c=GB Date: 2003. 04. 03 14:22:42 +01'00' Reason: This document GD87DPK06C is APPROVED for proof printing and replaces any previously approved versions Location: ELO Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave . 109 3 Inhoudsopgave Korte gebruiksaanwijzing Korte gebruiksaanwijzing "Druk op (F) om te selecteren". Richting waarin de gebruiker zich met behulp van de navigatietoets over het scherm kan verplaatsen. Om een gesprek te beindigen of naar het Scherm in Rust terug te keren of F en houd ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen. [. . . ] Voer onderwerp in Zie `Tekstinvoer' Selecteer Betrf: x2 Verzonden en ontvangen berichten Ontvangen berichten worden in de Inbox opgeslagen. Als er ongelezen berichten zijn dan verschijnt het aantal naast de Inbox. Verzonden berichten worden in de Outbox opgeslagen. Uw MMS kan nu verzonden of opgeslagen worden door naar het menu Creer terug te keren en: Selecteer Zenden of Opsl. Ontvangen berichten lezen Berichten Vanuit de Scherm in Rust stand: Berichten > MMS > Inbox Selecteer het gewenste bericht Nota: Als Opslaan is geselecteerd, wordt het bericht in de outbox opgeslagen om later verzonden of bewerkt te worden. x2 55 Berichten Ontvangen berichten opties Met het bericht op het scherm: Selecteer de gewenste optie Verzenden berichten opties Vanuit de Scherm in Rust stand: Berichten > MMS > Opties > Mail optie Selecteer het gewenste item en stel indien gewenst in Berichten Antwrd: Stuur een antwoord naar de afzender. Antw. aan allen: Stuur een antwoord naar alle personen die het bericht ontvingen. Forward: Stuur een kopie van het bericht door naar een andere persoon. Letter Grootte: De lettergrootte van het bericht kan worden veranderd. Wissen: Wis het bericht. Levensduur: Selecteer maximum of selecteer een tijdslimiet om de levensduur van verzonden berichten in te stellen. Zenderherkenning: Stelt de ontvanger in staat om uw adresgegevens te bekijken voor het beantwoorden van uw bericht. Rapport: Verzoek om een ontvangstbevestiging over de status van een verzonden bericht. 56 Berichten Internet e-mail E-mailberichten kunnen worden verzonden via de mail server van een Internet service provider die POP3 / SMTP protocollen ondersteunt. Voordat u deze Internet e-mail functie gebruikt, moet uw SIM-kaart voor data worden ingeschakeld en u moet een overeenkomst met een Internet service provider hebben afgesloten. Server profielinstellingen Het e-mail adres, de SMTP Server, POP3 Server, POP3 Account, Wachtwoord, Mailbezorging, Primaire DNS en Secondaire DNS zijn allemaal volgens dezelfde methode ingesteld. Selecteer de gewenste optie Voer de optie details in, zie `Tekstinvoer' of selecteer de gewenste instelling E-mail instellingen Vanuit de Scherm in Rust stand: Berichten > E-mail > Server lijst Selecteer de gewenste server x2 Herhaal deze procedure totdat alle gewenste opties zijn ingesteld Nota: Voor de Mai leveren optie, kies uit BerichtBehoud en BerichtWissen Voer de Naam Profiel in Selecteer Naam Profiel als Type overdracht de geselecteerde optie is: Circuit Switch / GPRS Wijzig x2 Laat op het scherm staan om de server-profiel opties in te stellen Selecteer een item Voer de optie details in, zie `Tekstinvoer' of selecteer de gewenste instelling x2 57 Berichten Berichten Nieuwe e-mailberichten creren Berichten Ontvanger(s) toevoegen Vanuit de Scherm in Rust stand: Berichten > E-mail > Creer Selecteer naar:, CC of Bcc Onderwerpen of berichten toevoegen Na het toevoegen van de ontvanger(s): Selecteer Betrf: of Bericht Voer tekst in, zie `Tekstinvoer' x2 Druk op de telefoonboek toets om een nummer uit Of het Mobiel. Telefoonboek te selecteren Selecteer Toevgn Bestanden koppelen Na het toevoegen van de ontvanger(s): Voer een E-mail adres in, zie `Tekstinvoer' x4 Selecteer File: x2 Selecteer Toevgn Selecteer de gewenste folder Selecteer het gewenste bestand x3 58 Berichten E-mailberichten verzenden en ontvangen Gebruik deze functie om tegelijkertijd e-mailberichten te verzenden en te ontvangen. Als er berichten in uw server mailbox zitten dan worden deze naar de telefoon gedownload. Vanuit de Scherm in Rust stand: Berichten > E-mail > Zenden / Ontvangen Ontvangen berichten lezen Vanuit de Scherm in Rust stand: Berichten > E-mail > Inbox Selecteer het gewenste bericht Bekijk Als er niet verzonden berichten in de Uit zitten dan wordt u gevraagd of u deze wilt verzenden. Berichtenstatus Berichten hebben 3 mogelijke statussen, die door een verschillende icoon worden aangeduid: Als er nieuwe berichten op de server aanwezig zijn, wordt u gevraagd of u deze wilt ontvangen. De berichten worden naar de inbox gedownload en het aantal berichten verschijnt naast de Inbox op het scherm. ^ duidt een gelezen of verzonden bericht aan. Een uitroepteken (!) links van het berichten icoon geeft aan dat het berichtengeheugen vol is. % duidt aan dat het bericht beveiligd is. Nota: Als er geen berichten verzonden of ontvangen moeten worden en de verbinding niet-actief is dan wordt de verbinding na 60 seconden verbroken. 59 Berichten Berichten Ontvangen berichten opties Met het bericht op het scherm: Selecteer de gewenste optie Berichtinstellingen opties Vanuit de Scherm in Rust stand: Berichten > E-mail > Opties > Verstuur opties Selecteer het gewenste item Berichten 60 Antw. : Stuur een antwoord naar de afzender. Antw. aan allen:Stuur een antwoord naar alle personen die het bericht ontvangen hebben. bestandsgrootte (Kb). Ontvangersgroep: stelt u in staat om de bestemming van de e-mailberichten vooraf in te stellen. Er zijn 5 verschillende ontvangersgroepen die u in staat stellen om tien bestemmingen in elke groep op te slaan. Handtekening: U kunt belangrijke informatie in uitgaande berichten inlassen b. v. Antwoord tekst: Stelt u in staat om tekst aan het bericht waarop u antwoord te koppelen. Stel op Aan of Uit in. Inbox en outbox beheer Als het geheugen van de Inbox of Outbox vol is dan zullen nieuw ontvangen of gecreerde berichten de bestaande berichten overschrijven beginnend bij het oudste bericht. Om het overschrijven van berichten te voorkomen moet elke lijst regelmatig worden leeg gemaakt en niet langer nodige berichten gewist worden. [. . . ] De kosten van dergelijke modificaties of aanpassingen kunnen aanzienlijk zijn voor bepaalde productmodellen en het kan moeilijk zijn om aan de plaatselijke spanningsvereisten, veiligheidsnormen of andere technische normen te voldoen. Wij raden de koper ten sterkste aan om zich van deze plaatselijke technische en veiligheidsfactoren op de hoogte te stellen alvorens het apparaat in een ander land van de Europese Unie / Europese Economische Ruimte te gebruiken. Deze garantie dekt geen kosten verbonden aan de modificaties of aanpassingen van het apparaat teneinde te voldoen aan de plaatselijke netspanningvereisten, veiligheidsnormen of andere technische normen. Het verkoopbedrijf of de nationale distributeur kan de vereiste modificaties en aanpassingen van bepaalde productmodellen voor rekening van de koper uitvoeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EB-GD87

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EB-GD87 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag