Gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD75

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD75. Wij hopen dat dit PANASONIC EB-GD75 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD75 te teleladen.


PANASONIC EB-GD75 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (912 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EB-GD75 (949 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EB-GD75

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale mobiele telefoon EB-GD75 Deze instructies volledig doorlezen voordat u dit apparaat gebruikt. Belangrijke informatie Belangrijke informatie Matsushita Communication Industrial UK Ltd. verklaart dat de EB-GD75 voldoet aan de fundamentele en toepasselijke eisen van de 1999/5/EG richtlijn. Een conformiteitsverklaring is te vinden op http://www. panasonicmobile. co. uk/support Veiligheidsvoorschriften Om uw telefoon op een veilige en milieuverantwoorde manier te gebruiken, adviseren wij u onderstaande informatie aandachtig door te lezen en de wettelijke reglementering inzake het gebruik van mobiele telefoons in acht te nemen. Dit apparaat mag uitsluitend door het goedgekeurde oplaadapparaat worden opgeladen. [. . . ] Als nummerweergave niet beschikbaar is dan worden de gesprekken nog steeds opgeslagen maar met een datum en tijd. Als het geheugen vol is dan zal het volgende telefoonnummer het oudste nummer overschrijven. 1 2 3 Z D met een Standby scherm Gebruik e om Laatst gebeld, Beantwoord, Onbeantwoord te selecteren Z Q Gebruik e om het telefoonnummer (of naam) te selecteren die u opnieuw wilt bellen Z D U kunt het telefoonnummer voor het bellen bewerken of wissen zie pagina 15 "Telefoonboek gegevens bewerken". Z A terwijl het nummer is weergegeven als u het geselecteerde nummer in het telefoonboek wilt opslaan zie pagina 13 "Nummers opslaan" . Laatst gekozen nummer bellen Z twee keer op D om het laatst gebelde telefoonnummer opnieuw te bellen Onbeantwoorde oproepen terugbellen Als het scherm toont dat u gesprekken heeft ontvangen die u niet beantwoord heeft. 1 ZQ Het telefoonnummer van de laatste beller verschijnt op het scherm als dit beschikbaar is. 2 3 Gebruik e om het telefoonnummer te selecteren dat u wilt bellen ZD 37 Gesprekservice informatie Gespreksduur 1 Z Q met een Standby scherm en selecteer Menu Telefoon > Gesprekservice > Gesprekken Z Q N. B. : De functie Gesprekken is SIM-afhankelijk (Q). Als de SIM-kaart deze functie niet ondersteunt dan kunnen de items van het Gesprekken menu direct in het Gesprekservice menu worden gevonden. Gebruik e om n van de onderstaande functies te selecteren en Z Q De Laatste Gesprek functie toont de duur en het gesprekstarief, indien beschikbaar, van het laatste gesprek in de Scherm Leeg modus of van het huidige gesprek tijdens een gesprek. De tijden worden aangegeven als uren (0-99), minuten (0-59), seconden (0-59) - UU:MM:SS. De Alle Gesprekken functie toont de totale duur en het gesprekstarief, indien beschikbaar, van Inkomende en Uitgaande gesprekken. De beveiligingscode of PIN2-code is vereist om de teller en het gesprekstarief te resetten. 2 Gesprekskosten Om de kosten van gesprekken te kunnen controleren, kan de telefoon ingesteld worden om het gebruik tot een bepaald aantal eenheden te beperken. (Q) Eenheidsprijs instellen Eerst moet er een prijs per eenheid worden ingevoerd. Dit is het tarief dat de service provider in rekening brengt voor n gesprekseenheid. (Q) 1 2 Z Q met een Standby scherm en selecteer Menu Telefoon > Gesprekservice > Servicekosten > Prijs / Eenheid Z Q Z Q om de bedragen te bewerken U wordt nu gevraagd om de PIN2-code of beveiligingscode in te toetsen Z Q. 3 4 Voer een valuta eenheid in (tot drie tekens) b. v. GBP Z twee keer op Q Voer een prijs in Z twee keer op Q 38 Gesprekservice informatie Maximale gesprekseenheden instellen Deze functie stelt u in staat om de maximale gesprekskosten vooraf te definiren. (Q) 1 2 Z Q met een Standby scherm en selecteer Menu Telefoon > Gesprekservice > Servicekosten > Max. kosten Z Q Z twee keer op Q om de waarden te bewerken U wordt nu gevraagd om uw PIN2-code of beveiligingscode in te toetsen Z Q. 3 4 Voer een waarde in (aantal eenheden) die maximaal is toegestaan en hierna verschijnen de bijbehorende kosten op het scherm Z twee keer op Q om te bevestigen N. B. : De duur van een eenheid kan tijdens de dag en afhankelijk van piekuren of buiten piekuren variren. Het kan zijn dat de gesprekskosten informatie geen juiste weerspiegeling geven van de tarieven die door de service provider in rekening worden gebracht. Instellen van waarschuwingsniveau Een waarschuwingstoon kan worden ingesteld om aan te geven dat de maximale kosten binnenkort bereikt worden. Deze functie is SIM-afhankelijk. 1 2 3 Z Q met een Standby scherm en selecteer Menu Telefoon > Gesprekservice > Servicekosten > Waarschuwing op Z Q Z twee keer op Q de waarde te bewerken Voer een waarde in (in eenheden) op welke tijd u de waarschuwingstoon wilt laten horen Z twee keer op Q Nummerweergave De functies Nummerweergave en Nummerweergave blokkeren van het Gesprekservice menu stellen u in staat om de status te controleren of een nummerweergave verzonden werd of ontvangen kan worden. (Nummerweergave blokkeren is netwerkafhankelijk) N. B. : De telefoon moet op een netwerk aangesloten zijn tijdens het controleren van de status. 39 Geavanceerde functies Geavanceerde functies Gesprekken doorschakelen Gesprekken, fax- en databerichten kunnen afhankelijk van verschillende situaties en naar verschillende nummers worden doorgeschakeld. U kunt bijvoorbeeld uw spraakverbindingen naar uw voicemail doorschakelen als uw telefoon uitgeschakeld is. 1 2 3 4 Z Q met een Standby scherm en selecteer Menu Telefoon > Gesprekken doorschakelen Z Q Gebruik e om het soort gesprekken te selecteren dat u wilt doorschakelen Z twee keer op Q Gebruik e om de omstandigheden te selecteren die doorschakeling activeren Z Q Toets het telefoonnummer in waarnaar u wilt doorschakelen Z twee keer op Q Het doorschakel icoon (t) verschijnt op het scherm als doorschakeling actief is. De telefoon moet bij een netwerk geregistreerd zijn tijdens het bijwerken of controleren van de Gesprekken doorschakelen status (Q) Gesprekken in de wacht zetten en wisselgesprek Gesprekken in de wacht zetten Tijdens een gesprek: 1 2 1 2 ZQ Gebruik e om In de wacht zetten te selecteren Z Q Gesprekken uit de wacht halen ZQ Gebruik e om Uit de wacht halen te selecteren Z Q Tweede nummer bellen 1 2 Voer een telefoonnummer in (of haal een nummer uit het telefoonboek op zie pagina 14 "Nummers ophalen") ZD Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet. 40 Geavanceerde functies Tweede telefoontje ontvangen Als Gesprek in de wacht aan staat kan er een tweede telefoontje ontvangen worden. Deze functie wordt vanuit het Menu Telefoon > Gesprekservice menu geactiveerd. Alle spraakberichten moeten beindigd zijn voordat u een fax- of data bericht kunt sturen of ontvangen. (Q) Tweede telefoontje aannemen 1 2 ZQ Gebruik e om Aannemen te selecteren Z Q Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet. Tweede telefoontje weigeren 1 2 ZQ Gebruik e om Weigeren te selecteren Z Q Huidig gesprek beindigen en tweede telefoontje ontvangen 1 2 Z E tijdens een gesprek in de wacht Z een willekeurige toets behalve E of g Gebruik tijdens twee gesprekken Tussen gesprekken wisselen Het ! [. . . ] Indien dit apparaat gebruikt wordt in een ander EU-land dan Nederland, zullen ook de volgende voorwaarden gelden: A Zodra de koper vaststelt dat het apparaat defect is, moet hij, in het EU-land waar uitvoering van de garantie gevraagd wordt, contact opnemen met de exclusieve importeur zoals vermeld in de "Product Service Guide". Inlichtingen kunnen ook ingewonnen worden bij de dichtstbijzijnde erkende dealer. De koper zal dan genformeerd worden of: (i) de exclusieve importeur in het EU-land waar de uitvoering van de reparatie gevraagd wordt, de reparatie zal verrichten; of (ii) de exclusieve importeur maatregelen zal treffen teneinde het apparaat te verzenden naar het EU-land waar het oorspronkelijk verkocht is; of (iii) men het apparaat zelf kan opsturen naar de exclusieve importeur in het EU-land waar het apparaat oorspronkelijk verkocht is. Indien dit apparaat een produktiemodel is dat normaliter verkocht wordt door de exclusieve importeur in het land waar de koper dit apparaat gebruikt, dient het apparaat, op risico en kosten samen met dit volledig ingevulde garantiebewijs en gedateerde koopbon verzonden te worden naar exclusieve importeur die de reparatie zal verrichten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EB-GD75

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EB-GD75 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag