Gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD52. Wij hopen dat dit PANASONIC EB-GD52 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD52 te teleladen.


PANASONIC EB-GD52 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (788 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EB-GD52 (364 ko)
   PANASONIC EB-GD52 (701 ko)
   PANASONIC EB-GD52 (701 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EB-GD52

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale cellulaire telefoon EB-GD52 Lees deze instructies s. v. p. zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt. Beknopte handleiding Deze beknopte handleiding stelt de gebruiker in staat om de basisfuncties van de telefoon onmiddellijk te gebruiken zonder dat hij of zij door alle informatie in deze handleiding hoeft te zoeken. Stroom Aan/Uit Houd E ingedrukt Internationaal bellen Houd 0, ingedrukt, gebruik e om de landcode te selecteren en druk vervolgens op B Voer de Pincode in Gebruik het toetsenpaneel om de PIN in te voeren die uw service provider u gegeven heeft en druk vervolgens op B Een nummer opslaan in het SIM-telefoonboek Voer het telefoonnummer in en druk op A. Druk op B, voer de naam in en druk twee keer op B Telefoneren Gebruik het toetsenpaneel om het kengetal en telefoonnummer in te voeren en druk vervolgens op D Een nummer uit het SIM-telefoonboek bellen Druk op A, en gebruik vervolgens e om het gewenste nummer te selecteren, druk vervolgens op D Herstellen van een fout Druk C n keer in om het vorige teken te wissen Houd C ingedrukt om alle ingevoerde tekens te wissen Wat is mijn nummer ? Druk op B25 en het nummer van uw telefoon wordt op het display weergegeven (SIM-afhankelijk) Het laatste nummer herhalen Druk op DD Een gesprek beindigen Druk op E om een gesprek te beindigen De toetsenblokkering inschakelen Druk driemaal op B en de toetsen worden geblokkeerd om te voorkomen dat u ze per ongeluk indrukt Een gesprek beantwoorden Druk elke willekeurige toets in behalve E of g) Volumeregeling Druk tijdens een gesprek op e Alarmnummers bellen Druk op 112 D De toetsenblokkering uitschakelen Druk tweemaal op B (wanneer Vrij op de display wordt weergegeven) om de toetsenblokkering uit te schakelen Inhoud Hoe te beginnen ?. 28 28 28 29 30 30 32 32 33 33 34 35 35 35 36 37 38 39 39 40 40 41 42 44 45 47 49 49 51 52 53 55 Hoe te beginnen ? Hoe te beginnen ? Dank u voor het aanschaffen van deze Panasonic digitale cellulaire telefoon. [. . . ] Als u Toevoegen selecteert, wordt er een nieuw netwerk in de weergegeven locatie opgeslagen en worden andere netwerken naar een lagere positie in de lijst verplaatst. Met Wijzig wordt het oude netwerk overschreven door een nieuw netwerk en met Toevoegen wordt een nieuw netwerk onderaan de lijst opgeslagen. 38 Extra functies Extra functies Desktop Handsfree Met Desktop Handsfree kunt u een gesprek voeren zonder dat u de telefoon vast hoeft te houden. Opmerking: Houd de telefoon NIET aan uw oor tijdens gebruik van de Handsfree functie. Wisselen tussen Handsfree en Handheld gesprekken Tijdens een Handheld gesprek: 1 Gebruik f tot DTHF in het keuzeveld wordt weergegeven 2 Druk B in Tijdens een Handsfree gesprek: Druk op B om naar Handheld over te schakelen Een gesprek Handsfree beantwoorden Door D ingedrukt te houden kunt u het gesprek Handsfree beantwoorden. 39 Extra functies DTMF-tonen Tijdens een gesprek kunt u DTMF-tonen versturen. Deze tonen worden meestal gebruikt om toegang te krijgen tot diensten zoals voicemail, paging (oproepen) en telebankieren. In sommige gevallen moet u bijvoorbeeld een getal invoeren om op afstand toegang te krijgen tot voicemail-berichten. Een telefoonnummer kan in het telefoonboek met DMTF-tonen worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is om het nummer te bellen nadat het is opgehaald en het DMTF nummer automatisch te versturen. DMTF-tonen versturen tijdens een gesprek Voer de cijfers in (0 tot 9, # en *) Pauzes Met gebruik van pauzes kunt u automatisch DMTF-tonen versturen. 1 Voer het telfoonnummer in 2 Houd 0 ingedrukt tot een P wordt weergegeven 3 Voer de DTMF cijfers in na de pauze, bijv. het getal waarmee u toegang krijgt tot voicemail-berichten 4 Druk op D Als de verbinding tot stand is gebracht, worden de DTMF-tonen elke 3 seconden verstuurd of telkens wanneer u D indrukt. Als de DTMF-tonen niet succesvol verstuurt kunnen worden is het misschien nodig om de tonen te verlengen. 1 Vanaf de Standby-stand druk op B 56 om naar het DTMF Lengtemenu te gaan 2 Gebruik e om Lang in te stellen en druk op B Kladblok Tijdens het gesprek kunt u nummers invoeren die u na beindiging van het huidige gesprek kunt bellen. Tijdens een gesprek: 1 Voer het telefoonnummer in 2 Wanneer het gesprek is beindigd druk op D om dat nummer te bellen Om dit nummer in het telefoonboek op te slaan druk op A terwijl het nummer wordt weergegeven - zie "Een nummer opslaan" bladzijde 11. 40 Extra functies Accessoire functies Wanneer Auto Antwoord is ingeschakeld en de telefoon in de Personal Handsfree kit is geplaatst, kunt u de telefoon beantwoorden zonder dat u een toets hoeft in te drukken. Voor informatie over de functies wordt u naar de documentatie verwezen die met de betreffende accessoire werd geleverd. 41 Tekstinvoer Tekstinvoer Alfanumerieke invoer wordt gebruikt om alfanumerieke tekens in het telefoonboek, tekstberichten en e-mail berichten enz. Dit hoofdstuk beschrijft de tekens die ingevoerd kunnen worden en de toetsen die ingedrukt moeten worden. Tekstmodus Toets 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * # T9 Alternatieven Leestekens abc def ghi jkl mno pqrs tuv wxyz Shift/Lock* Spatie space"@, . ;:!?()[]{}'&%+-/\^~|<>=$ ABCabc DEFdef GHIghi JKLjkl MNOmno ABG DEZ HQI KLM NXO Normaal (U) Grieks (V) Speciaal (W) Numeriek (0-9) 0+P_ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * # ABCabc DEFdef GHIghi JKLjkl MNOmno PQRSpqrs TUVtuv WXYZwxyz * # PQRSpqrs PRS TUVtuv TUF WXYZwxyz CYW * # * # * Druk eenmaal op * om een enkele hoofdletter in te voeren (de opvolgende tekens zijn kleine letters). Door tweemaal * in te drukken krijgt u dezelfde functie als CAPS LOCK op een toetsenbord. De opvolgende tekens zijn ook in hoofdletters, tot u * een derde maal indrukt om opnieuw kleine letters in te voeren. T9Tekstinvoer Door deze modus van tekstinvoer te gebruiken wordt het aantal keer dat u de toetsen moet indrukken aanzienlijk verminderd. Druk een toets eenmaal in voor het teken dat u onder de betreffende toets nodig hebt. Blijf de andere toetsen indrukken tot u het eind van het woord bereikt; controleer vervolgens of het woord correct is getypt voordat u naar het volgende woord gaat. 42 Tekstinvoer Als de combinatie van letters een woord heeft geproduceerd dat niet het woord is dat u wilt hebben, druk dan herhaaldelijk 0 in totdat het correcte woord wordt weergegeven. Als het woord dat u nodig hebt niet in het interne woordenboek staat (d. w. z. een eigen naam of een woord dat zelden wordt gebruikt) dan moet het via de Normale (U) modus worden ingevoerd. Overige tekstmodi Voor toegang tot een andere tekstmodus, gebruik A om door het menu te stappen tot de gewenste modus in het informatieveld wordt weergegeven. Wanneer u de tekstmodus Normaal (U), Grieks (V) of Speciaal (W) gebruikt: wanneer u een toets snel achter elkaar indrukt, wordt het volgende teken onder die toets weergegeven (als u de toets ingedrukt houdt, worden de beschikbare tekens achter elkaar weergegeven). [. . . ] Het defect is veroorzaakt door vuur, bliksem, aardbeving, overstromingen of elke andere natuurramp of ongeval. 59 EU/EEA Wide Guarantee Indien dit apparaat gebruikt wordt in een ander EU-land dan Nederland, zullen ook de volgende voorwaarden gelden: A Zodra de koper vaststelt dat het apparaat defect is, moet hij, in het EU-land waar uitvoering van de garantie gevraagd wordt, contact opnemen met de exclusieve importeur zoals vermeld in de "Product Service Guide". Inlichtingen kunnen ook ingewonnen worden bij de dichtstbijzijnde erkende dealer. De koper zal dan genformeerd worden of: (i) de exclusieve importeur in het EU-land waar de uitvoering van de reparatie gevraagd wordt, de reparatie zal verrichten; of (ii) de exclusieve importeur maatregelen zal treffen teneinde het apparaat te verzenden naar het EU-land waar het oorspronkelijk verkocht is; of (iii) men het apparaat zelf kan opsturen naar de exclusieve importeur in het EU-land waar het apparaat oorspronkelijk verkocht is. B Indien dit apparaat een produktiemodel is dat normaliter verkocht wordt door de exclusieve importeur in het land waar de koper dit apparaat gebruikt, dient het apparaat, op risico en kosten samen met dit volledig ingevulde garantiebewijs en gedateerde koopbon verzonden te worden naar exclusieve importeur die de reparatie zal verrichten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EB-GD52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EB-GD52 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag