Gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD50. Wij hopen dat dit PANASONIC EB-GD50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD50 te teleladen.


PANASONIC EB-GD50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1146 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EB-GD50 (1123 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EB-GD50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale cellulaire telefoon EB-GD50 Hoofdpakket Lees deze instructies s. v. p. zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt. Het serienummer staat op de buitenkant van de telefoon, onder de batterij. Noteer de gegevens van uw aankoop in onderstaande tabel zodat u deze altijd bij de hand hebt. Onderdeel nummer Serienummer Naam van de leverancier Aankoopdatum Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk www. mcuk. panasonic. co. uk 991217 Inhoud Inleiding . [. . . ] Wanneer u de cursor op een teken plaatst en een andere toets indrukt, wordt het nieuwe teken ingevoegd. Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt de huidige regel gewist. 36 Menustructuren Menustructuren Wanneer het woord "Menu" in het keuzeveld van het display wordt weergegeven en u op B drukt, wordt een menu met telefoonfuncties weergegeven. U kunt een functie selecteren door op e te drukken zodat de aanwijzer naast de gewenste functie wordt weergegeven. U kunt een functie snel selecteren door het menunummer dat links onderin het display wordt weergegeven in te drukken. Tijdens een telefoongesprek is een beperkt menu beschikbaar. OPMERKING: Functies die niet in de overeenkomstige menustructuur worden vermeld, zijn eerder in deze handleiding besproken. Toetsenblokkering Zie pagina 12 voor instructies voor Toetsenblokkering. Telefoonboek Tel. boek B Bladeren Creer Beltoon Overzicht Mijn nummers Service lijn Verkort De meest gebruikte functies van het telefoonboek worden besproken in "Basisfuncties telefoonboek" - zie pagina 25. Overzicht toont hoeveel plaatsen er in het telefoonboek beschikbaar zijn. Mijn nummers is een handig onderdeel van het telefoonboek waar u uw telefoon-, fax- en datanummer(s) kunt opslaan en bekijken. De bron voor de sneltoets-telefoonnummers kunt u instellen in het menu Verkort. 37 Menustructuren Berichten Mensagens B ReceberLista Enviar Lista Criar Rever Parmetros CB Msg. Apagar auto Durao Centro Msg. Assuntos Idioma De meest gebruikte functies van het telefoonboek worden besproken in "Korte tekstberichten" - zie pagina 32 Ontvangen berichten worden opgeslagen in de Ontvanglijst. Een knipperend "" geeft aan dat er ongelezen berichten zijn. Nadat u een bericht hebt geselecteerd, kunt u dit lezen, wissen, bewerken en opnieuw laten weergeven. Als het woord "Afzender" of een telefoonnummer tussen aanhalingstekens (" ") wordt weergegeven, D kunt u het telefoonnummer kiezen door op A te drukken of het telefoonnummer in het telefoonboek opslaan door op A te drukken. Nadat u een bericht hebt verzonden of bewerkt, wordt het opgeslagen in de Verzendlijst. Met de functie Overzicht kunt u het gebruik van het berichtengebied controleren. Parameters De parameters zijn nodig voor het ontvangen en verzenden van het bericht. gelezen" hebt geselecteerd, wordt het oudste bericht door het nieuwe bericht overschreven. willek. " hebt geselecteerd, wordt het oudste bericht door het nieuwe bericht overschreven, zelfs als dit niet is gelezen. Levensduur is de duur dat uw bericht in het Service center wordt opgeslagen. Het Service center zal net zo lang blijven proberen het bericht te verzenden tot het bericht is verzonden of de levensduur is verstreken. 38 Menustructuren Wanneer uw bericht is verzonden, ontvangt u hiervan bevestiging als u Rapport op "Ja" hebt ingesteld. Het Service center kan het bericht converteren naar de door het protocol gespecificeerde bestandsindeling. Het Service center kan het bericht converteren naar de door het protocol gespecificeerde bestandsindeling. Netwerkberichten De Lijst bericht geeft de laatst ontvangen netwerkberichten weer. De taal waarin netwerkberichten worden weergegeven kan worden gewijzigd. Applicaties Applicaties B Klok Functie Rekenmachine Omreken koers B Klok Instellen Klok Indeling Alarm Instellen Tijd Tstl. [. . . ] De schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer. Het defect is ontstaan omdat er geen originele accessoires of ondeugdelijke verbruiksmaterialen zijn toegepast. Het defect is ontstaan door lekkende of verkeerd geplaatste batterijen, accu's of andere voedingsbronnen met een beperkte levensduur of verbruiksmaterialen. Het defect is veroorzaakt door vuur, bliksem, aardbeving, overstromingen of elke andere natuurramp of ongeval. 58 EU/EEA Wide Guarantee Indien dit apparaat gebruikt wordt in een ander EU-land dan Nederland, zullen ook de volgende voorwaarden gelden: A Zodra de koper vaststelt dat het apparaat defect is, moet hij, in het EU-land waar uitvoering van de garantie gevraagd wordt, contact opnemen met de exclusieve importeur zoals vermeld in de "Product Service Guide". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EB-GD50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EB-GD50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag