Gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD35. Wij hopen dat dit PANASONIC EB-GD35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD35 te teleladen.


PANASONIC EB-GD35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (990 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EB-GD35 (916 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EB-GD35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale mobiele telefoon EB-GD35 Lees deze instructies s. v. p. zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt. @ Deze beknopte handleiding stelt u in staat om de basisfuncties van de telefoon onmiddellijk te gebruiken zonder dat u door alle informatie in deze handleiding hoeft te zoeken. Beknopte handleiding Stroom Aan/Uit Telefoneren Houd Eingedrukt Gebruik het toetsenpaneel om het kengetal en het telefoonnummer in te voeren en druk vervolgens op D Een nummer in het telefoonboek opslaan Voer het telefoonnummer in en druk op A. Druk op B, voer de naam in en druk twee keer op B Herstellen van een fout Een nummer uit het telefoonboek bellen Druk C n keer in om het vorige teken te wissen Houd C ingedrukt om alle ingevoerde tekens te wissen Druk op A en gebruik e om het gewenste nummer te selecteren. Druk op B25 en het nummer van uw telefoon wordt op het display weergegeven Het laatste nummer herhalen Druk op DD Wat is mijn nummer ? Een gesprek beindigen Druk op E om een gesprek te beindigen Druk elke willekeurige toets in behalve E of g of A Druk tijdens het gesprek op e Een gesprek beantwoorden Volumeregeling De toetsenblokkering inschakelen In de standby-stand druk driemaal op B en de toetsen worden geblokkeerd om te voorkomen dat u ze per ongeluk indrukt. Toegang verkrijgen tot de WAP Browser Houd P ingedrukt De toetsenblokkering uitschakelen Alarmnummers bellen Internationaal bellen Druk op 112 D Houd 0 ingedrukt totdat + op het display wordt weergegeven, gebruik e om het land te selecteren en druk vervolgens op B Druk tweemaal op B (wanneer Vrij in het keuzeveld wordt weergegeven) om de toetsenblokkering uit te schakelen Hoe te beginnen? [. . . ] 3 Gebruik f om Wijzig in het keuzeveld te selecteren en druk op B Er wordt een lijst met configuratie parameters weergegeven. Deze zijn: Naam: Home URL: Port Nummer: Voer de naam van uw WAP server in Voer de Homepage van de WAP service in, bijvoorbeeld, http://wap. provider. net Dit is gewoonlijk op 9201 ingesteld (Niet-beveiligde verbindingen) of 9203 (Beveiligde verbindingen). Neem contact op met uw service provider voor meer informatie Voer het inbelnummer in als uw "Circuit Type" digitaal is Voer het inbelnummer in als uw "Circuit Type" analoog is Digital Dial: Analog Dial: 40 WAP Browser Selecteert of uw verbinding analoog of digitaal is. De meeste verbindingen zijn analoog maar wij adviseren u contact op te nemen met uw service provider om dit te bevestigen PPP ID: Dit is de gebruikersnaam die uw WAP provider gebruikt om u te identificeren. PPP Password: Dit is het wachtwoord dat uw WAP telefoon gebruikt om u te indentificeren Gateway IP: Het WAP gateway IP- adres van de provider, bijvoorbeeld, 194. 192. 001. 010 4 Gebruik e om elke parameter op zijn beurt te selecteren en druk op B om de informatie in te voeren 5 Druk op B en selecteer de volgende parameter op de lijst 6 Nadat alle parameters zijn ingevoerd drukt u op C om naar het voorgaande menu terug te keren 7 Gebruik f omInstel in het keuzeveld te selecteren en druk op B Circuit Type: Maak een aantekening van uw WAP instellingen achterin deze handleiding voor gemakkelijke verwijzing. Ongeldige Parameters User ID's en wachtwoorden die op het Internet worden gebruikt zijn gewoonlijk hoofdlettergevoelig. Zorg er daarom voor dat u de parameters juist en volgens de informatie verstrekt door uw WAP provider invoert. Waar van toepassing moet u altijd de voorloopnullen in IP adressen invoeren, bijvoorbeeld: 192. 193. 22. 1 moet als 192. 193. 022. 001 worden ingevoerd. 41 WAP Browser De Browser activeren De Browser kan vanaf de Standby-stand worden geactiveerd door: de P toets ingedrukt te houden of B 41 in te drukken Als de Browser voor het eerst wordt geactiveerd is er nog geen inhoud opgeslagen en wordt de inhoud van de Home URL weergegeven (zoals bepaald door de netwerkbeheerder). Vanaf de tweede keer wordt de laatst weergegeven pagina vanuit de cache opgeroepen (cache is het geheugen dat de inhoud dat in het verleden is gedownload opslaat). De telefoon blijft off-line (niet verbonden met een WAP server) wanneer de inhoud vanuit de cache wordt opgeroepen. Opmerking: Als er een andere SIM in de telefoon wordt gebruikt, gaat de eventuele beveiligde site authenticatie verloren. De nieuwe SIM vereist nieuwe authenticatie Gebruik g om op de volgende manier de inhoud op het scherm te doorlopen: Druk op e om op de actieve pagina naar boven/beneden te scrollen Houd tijdens het bladeren on-line of off-line C ingedrukt om de Browser af te sluiten Wanneer gekoppelde tekst (rechte haakjes [tekst]) is geselecteerd druk dan op B om de pagina die door de koppeling wordt gerepresenteerd te laden. ( ) ~ p Geeft een tabel aan - wanneer geselecteerd druk op B om de inhoud van de tabel te bezichtigen Geeft een beeld aan dat niet weergegeven kan worden Geeft on-line browsing aan Geeft off-line browsing aan Het doorlopen van de inhoud 42 WAP Browser Het Browser menu De Browser heeft tevens een eigen menu dat van toepassing is als de inhoud wordt weergegeven (zowel on-line als off-line). U kunt toegang krijgen tot het Browser menu door heel eventjes de P toets in te drukken. De Browser uitschakelen De Browser kan op de volgende manier uitgeschakeld worden: Houd tijdens het bladeren on-line of off-line C ingedrukt om de Browser af te sluiten De inbeltijd instellen De verbinding tussen de telefoon en de WAP server wordt automatisch na een bepaalde periode verbroken wanneer er wordt waargenomen dat er geen interactie plaatsvindt. 1 Vanaf de Standby-stand druk op B 421 om naar het menu Inbeltijd te gaan 2 Druk op e om Huidige Waarde of Minimale Waarde te selecteren 3 Druk op B 4 Houd C ingedrukt om de huidige inbeltijd te verwijderen, voer de nieuwe periode in en druk op B 43 Extra functies Extra functies DTMF-tonen Tijdens een gesprek kunt u DTMF-tonen versturen. Deze tonen worden meestal gebruikt om toegang te krijgen tot diensten zoals vociemail, paging (oppiepen) en telebankieren. In sommige gevallen moet u bijvoorbeeld een getal invoeren om op afstand toegang te krijgen tot voicemail-berichten. Een telefoonnummer kan in het telefoonboek met DMTF-tonen worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is om het nummer te bellen nadat het is opgehaald en het DMTF nummer automatisch te versturen. DMTF-tonen versturen tijdens een gesprek Voer de cijfers (0 tot 9, # en *) in Pauzes Met gebruik van pauzes kunt u automatisch DMTF-tonen versturen. 1 Voer het telefoonnummer in 2 Houd 0 ingedrukt tot een P wordt weergegeven 3 Voer de DTMF cijfers in na de pauze, bijv. het getal waarmee u toegang krijgt tot voicemail-berichten, en druk op D Als de verbinding tot stand is gebracht worden de DTMF tonen elke 3 seconden verstuurd of wanneer u D indrukt. Als de DTMF-tonen niet succesvol verstuurd kunnen worden is het misschien nodig om de tonen te verlengen. 4 Vanaf de Standby-stand druk op B 55 om naar het menu DTMF Lengte te gaan 5 Gebruik e om Lang in te stellen en druk op B 44 Extra functies Kladblok Tijdens een gesprek kunt u nummers invoeren die u na beindiging van het huidige gesprek kunt bellen. Tijdens een gesprek: 1 Voer het telefoonnummer in 2 Wanneer het gesprek is beindigd druk op D om dat nummer te bellen Om dit nummer in het telefoonboek op te slaan drukt u op A terwijl het nummer wordt weergegeven- zie "Een nummer opslaan" op bladzijde 12. Accessoire functies Wanneer Auto Antwoord is ingeschakeld en de telefoon in de Personal Handsfree kit is geplaatst, kunt u de telefoon beantwoorden zonder dat u een toets hoeft in te drukken. [. . . ] Het defect is ontstaan door lekkende of verkeerd geplaatste batterijen, accu's of andere voedingsbronnen met een beperkte levensduur of verbruiksmaterialen. 5. 6. Het defect is veroorzaakt door vuur, bliksem, aardbeving, overstromingen of elke andere natuurramp of ongeval. Indien dit apparaat gebruikt wordt in een ander EU-land dan Nederland, zullen ook de volgende voorwaarden gelden: A Zodra de koper vaststelt dat het apparaat defect is, moet hij, in het EU-land waar uitvoering van de garantie gevraagd wordt, contact opnemen met de exclusieve importeur zoals vermeld in de "Product Service Guide". Inlichtingen kunnen ook ingewonnen worden bij de dichtstbijzijnde erkende dealer. De koper zal dan genformeerd worden of: (i) de exclusieve importeur in het EU-land waar de uitvoering van de reparatie gevraagd wordt, de reparatie zal verrichten; of (ii) de exclusieve importeur maatregelen zal treffen teneinde het apparaat te verzenden naar het EU-land waar het oorspronkelijk verkocht is; of (iii) men het apparaat zelf kan opsturen naar de exclusieve importeur in het EU-land waar het apparaat oorspronkelijk verkocht is. 66 EU/EEA Wide Guarantee Indien dit apparaat een produktiemodel is dat normaliter verkocht wordt door de exclusieve importeur in het land waar de koper dit apparaat gebruikt, dient het apparaat, op risico en kosten samen met dit volledig ingevulde garantiebewijs en gedateerde koopbon verzonden te worden naar exclusieve importeur die de reparatie zal verrichten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EB-GD35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EB-GD35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag