Gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD30. Wij hopen dat dit PANASONIC EB-GD30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-GD30 te teleladen.


PANASONIC EB-GD30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1210 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EB-GD30 (1181 ko)
   PANASONIC EB-GD30 (1181 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EB-GD30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale cellulaire telefoon EB-GD30 Hoofdpakket Lees deze instructies s. v. p. zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt. Het serienummer staat op de buitenkant van de telefoon, onder de batterij. Noteer de gegevens van uw aankoop in onderstaande tabel zodat u deze altijd bij de hand hebt. Onderdeel nummer Serienummer Naam van de leverancier Aankoopdatum Gedrukt in het Verenigd Koninkrijk www. mcuk. panasonic. co. uk 000117 Inhoud Inleiding . [. . . ] Een knipperend "" geeft aan dat er ongelezen berichten zijn. Nadat u een bericht hebt geselecteerd, kunt u dit lezen, wissen, bewerken en opnieuw laten weergeven. Als het woord "Afzender" of een telefoonnummer tussen aanhalingstekens (" ") wordt weergegeven, D kunt u het telefoonnummer kiezen door op A te drukken of het telefoonnummer in het telefoonboek opslaan door op A te drukken. Nadat u een bericht hebt verzonden of bewerkt, wordt het opgeslagen in de Verzendlijst. Met de functie Overzicht kunt u het gebruik van het berichtengebied controleren. Parameters De parameters zijn nodig voor het ontvangen en verzenden van het bericht. gelezen" hebt geselecteerd, wordt het oudste bericht door het nieuwe bericht overschreven. willek. " hebt geselecteerd, wordt het oudste bericht door het nieuwe bericht overschreven, zelfs als dit niet is gelezen. Levensduur is de duur dat uw bericht in het Service center wordt opgeslagen. Het Service center zal net zo lang blijven proberen het bericht te verzenden tot het bericht is verzonden of de levensduur is verstreken. 36 Menustructuren Wanneer uw bericht is verzonden, ontvangt u hiervan bevestiging als u Rapport op "Ja" hebt ingesteld. Het Service center kan het bericht converteren naar de door het protocol gespecificeerde bestandsindeling. Het Service center kan het bericht converteren naar de door het protocol gespecificeerde bestandsindeling. Netwerkberichten De Lijst bericht geeft de laatst ontvangen netwerkberichten weer. De taal waarin netwerkberichten worden weergegeven kan worden gewijzigd. Applicaties Applicaties B Klok Functie B Klok Instellen Klok Indeling Alarm Instellen Tijd Tstl. 13 voor instructies voor "Klok". Persoonlijke instellingen Pers. display In voertuig DTMFlengte Standaarden B B B Alle tonen Bel volume Bel type Toets volume Waarsch. toon Groet Verlichting Contrast Animatie Act. houden Auto antw B Spraak Fax Data Berichten De taal waarin berichten op de display worden weergegeven kan worden gewijzigd. In het menu Tonen kunnen de bel-, toets- en waarschuwingstonen (behalve het signaal "batterij leeg") worden uitgeschakeld. Wanneer Alle tonen zijn uitgeschakeld, wordt het symbool ([) op het display weergegeven. 37 Menustructuren Het is mogelijk een andere Beltoon te kiezen voor spraak, fax, data en berichten. De funktie instelling display geeft u de mogelijkheid het kontrast van het scherm te veranderen. Het is mogelijk een persoonlijke groet te programmeren die op het display wordt weergegeven wanneer u de telefoon aanzet zie "Alfanumerieke invoer" op pagina 34. Met de timer voor Actief houden wordt het uitschakelen van de telefoon vertraagd wanneer de telefoon in de optionele carkit is geplaatst en het contact van de auto is uitgeschakeld. De verbinding wordt niet verbroken wanneer het contact van de auto tijdens een gesprek wordt uitgeschakeld. Als de telefoon gedurende de opgegeven vertragingsperiode uit de carkit wordt genomen, wordt de timer gestopt en wordt de telefoon niet uitgeschakeld. [. . . ] De schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer. Het defect is ontstaan omdat er geen originele accessoires of ondeugdelijke verbruiksmaterialen zijn toegepast. Het defect is ontstaan door lekkende of verkeerd geplaatste batterijen, accu's of andere voedingsbronnen met een beperkte levensduur of verbruiksmaterialen. Het defect is veroorzaakt door vuur, bliksem, aardbeving, overstromingen of elke andere natuurramp of ongeval. 56 EU/EEA Wide Guarantee Indien dit apparaat gebruikt wordt in een ander EU-land dan Nederland, zullen ook de volgende voorwaarden gelden: A Zodra de koper vaststelt dat het apparaat defect is, moet hij, in het EU-land waar uitvoering van de garantie gevraagd wordt, contact opnemen met de exclusieve importeur zoals vermeld in de "Product Service Guide". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EB-GD30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EB-GD30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag