Gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-G450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-G450. Wij hopen dat dit PANASONIC EB-G450 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC EB-G450 te teleladen.


PANASONIC EB-G450 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (406 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC EB-G450 (3467 ko)
   PANASONIC EB-G450 (400 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC EB-G450

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Digitale Cellulaire Telefoon EB-G450 Lees deze instructies s. v. p. zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt Contents Voor Gebruik Gebruikte symbolen . 2 Batterij plaatsen en verwijderen . . . . . . . . . . . . 2 De Telefoon Basisfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Aanzetten/uitzetten . 4 Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Het beëindigen van een telefoongesprek . [. . . ] Karakter/functie Toets [ \ ] 1 ^ 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C @, . ;:!¡?¿()&%+/<>=£$¥¤§ ABCabc ABG DEZ HQI KLM NXO PRS TUF XYW AÄÅÆBCÇaàbc DEFdef DEÉFdeèéf GHIghi GHIghiì 4 JKLjkl JKLjkl 5 MNOmno MNÑOÖømnñoòö 6 PQRSpqr s PQRSpqrsß 7 TUVtuv TUÜVtuùüv 8 WXYZwxy z WXYZwxyz 9 Wist het karakter boven de cursor, wist het karakter links van de cursor wanneer deze aan het einde van de regel staat, of wist alle karakters op het display wanneer u de toets ingedrukt houdt. Iedere keer dat dezelfde toets wordt ingedrukt verschijnt het volgende karakter op het display. Als een andere toets of geen toets wordt ingedrukt, wordt de cursor naar de volgende positie verplaatst. Om tussen Griekse karakters (\), extra karakters (]), numerieken (^) en standaard karakters ([) te kunnen schakelen moet u op A drukken. Invoer letters bewerken Door op e te drukken kunt u een regel omhoog of omlaag. Als u op f drukt, kunt u één karakter naar links of naar rechts. Als de cursor naar een karakter wordt verplaatst en er wordt een andere toets ingedrukt, dan wordt het nieuwe karakter tussengevoegd. Door op C te drukken wist u het karakter dat links van de cursor staat 15 Extra Extra Als het woord 'Menu' in het keuzeveld van het display staat aangegeven, kunt u door op de selectietoets te drukken een menu met telefoonfuncties te zien krijgen. Om een bepaalde functie te selecteren drukt u op de pijltjestoetsen omhoog/omlaag (e) zodat de pointer naast de gewenste functie komt te staan. Om het menu te verlaten drukt u een paar keer op B of voer het C. Een menu-item is misschien niet beschikbaar omdat de telefoon zich niet in een service gebied bevindt of als de gebruikte SIM die functie niet ondersteunt. Toetsbeveiliging s 1 Toetsbeveiliging Met de toetsbeveiliging wordt er voorkomen dat er per ongeluk toetsen worden ingedrukt bijvoorbeeld wanneer u de telefoon met u meedraagt. Als u een gesprek ontvangt, wordt de toetsbeveiliging uitgeschakeld zodat u een willekeurige toets kunt indrukken en het gesprek kunt beantwoorden. Als het gesprek is beëindigd wordt de toetsbeveiliging weer ingeschakeld. Als de telefoon in de optionele automontagekit is geïnstalleerd, wordt de toetsbeveiliging uitgeschakeld. U kunt nog steeds alarmnummers bellen. Telefoonboek u 2 Telefoonboek 1 Blader 2 Creëer 3 Overzicht 4 Mijn nummers > In het telefoonboekmenu kunt u door het telefoonboek bladeren op geheugenplaatsnummer of op naam, meer nummers in het telefoonboek invoeren en bekijken hoeveel ruimte er nog beschikbaar is. Het meest voorkomende gebruik van het telefoonboek wordt behandeld in 'telefoonboek' - zie pagina 11. 16 Extra Boodschappen ?< 3 Boodschappen 1 Ontvangen lijst 2 Zend lijst 3 Creëer 4 Overzicht 5 Parameters 6 Netwerkber 1 Ontvang 2 Lijst Bercht 3 Onderwerpen 4 Taal 1 Automatisch wissen 2 Levensduur 3 Servicecentrum 4 Rapport 5 Protocol U kunt boodschappen (maximaal 160 karakters) ontvangen, weergeven, wijzigen en/of sturen. Nieuwe boodschappen worden automatisch in het boodschapgeheugen van uw SIM opgeslagen. Als het boodschapgeheugen vol is, wordt de nieuwe boodschap geweigerd. Om verdere boodschappen te ontvangen moet u eerst een aantal overbodige boodschappen wissen. Voordat u een boodschap kunt versturen moet u het nummer van het boodschapcentrum in de parameters invoeren. Netwerk boodschappen kunnen informatie weergeven over bijvoorbeeld de verkeerssituatie of het weer in uw gebied. Welke informatie verkrijgbaar is hangt af van uw netwerk. Gesprekken : 4 Gesprekservice 1 Laatste 2 Alle gesprekken 3 Gesprek in de wachtstand (wissekjesprek) 4 Weergave ID van beller 5 Geen weergave van mijn ID 6 Gesprekskosten 1 Bellimiet 2 Prijs/eenheid 3 Resterende eenheden 4 Wrsch. op Als uw dienstverlener u informatie verschaft over de gesprekskosten, kunt u de prijs van uw gesprekken berekenen. De prijs van een gesprek wordt gespecificeerd in een prijs voor elke eenheid. De duur van een eenheid kan gedurende de dag variëren; zoals bijvoorbeeld tijdens piekuren en daluren. De prijs van een gesprek kan dus overeenkomstig de tarieven berekend worden. [. . . ] Persoonlijk Identificatie Nummer gebruikt voor het regelen van het directe kiesgeheugen en de tijdmeter voor de gesprekskosten. Dit wordt meestal automatisch door uw telefoon gedaan. PUK/ PUK2 Registratie 22 Verdere Informatie Roaming De mogelijkheid om uw telefoon op andere netwerken te gebruiken dan uw eigen thuisnetwerk. Dienstverlener De organisatie die verantwoordelijk is voor de toegang tot een GSM netwerk. SIM Subscriber Identification Module. Een kleine smart-card waarop de persoonlijke gegevens van de abonnee en door de gebruiker ingevoerde informatie zijn opgeslagen, zoals telefoonboek, direct kiesgeheugen en korte boodschappen. Deze wordt door uw dienstverlener geleverd. Aanvullende diensten Door het netwerk bepaalde GSM-functies die uw telefoon ondersteunt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC EB-G450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC EB-G450 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag