Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-XV10EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-XV10EG. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-XV10EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-XV10EG te teleladen.


PANASONIC DVD-XV10EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3833 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DVDXV10EG (3758 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-XV10EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -Als u dit symbool zietInformatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. [. . . ] N Het beeld in een miniaturenmenu selecteren VCD met weergavebesturing Toont een schijfmenu. Druk terwijl de beelden worden weergegeven op [MENU] om de Groeps- en miniaturen weer te geven. Een beeld in een groep selecteren Druk op [e r w q] om het beeld te selecteren en druk op [ENTER]. Druk terwijl het Schijfmenu 1 wordt weergegeven op [FUNCTIONS] om het menu op het scherm weer te geven. Dit zal mogelijk niet werken, afhankelijk van de opname op het schijfje. Wanneer u een schijfje afspeelt waarop zowel MP3 als JPEG zijn opgenomen, selecteert u voor MP3 "MUSIC RANDOM" en voor JPEG-afbeeldingen "PICTURE RANDOM". Alleen wanneer de schijf een groep (map) heeft Selecteer "ALL" om alle items op een schijf, in een titel of in een groep te selecteren en druk op [ENTER]. START:PLAY Druk meerdere keren op [e r] om naar de volgende of vorige pagina te gaan, als die er is. Selecteer "ALL" als u alle items op een schijfje wilt selecteren. Hetvolledigeprogrammawissen Druk meerdere keren op [q] om "CLEAR ALL" te selecteren en druk op [ENTER]. In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geïntegreerd die wordt beschermd door methodeclaims van bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. Selecteer hoe de beelden 4:3LETTERBOX die voor schermen met een Het beeld wordt weergegeven in hoogte-breedteverhouding letterboxstijl. Van 16:9 zijn gemaakt, 4:3ZOOM op een televisie met een hoogte-breedteverhouding Selecteer deze, als er geen effect is wannneer u 4:3PAN&SCAN selecteert, het beeld wordt van 4:3 moeten worden dan weergegeven in 4:3PAN&SCAN. 4:3LETTERBOX Rekt een beeld met een hoogte· 4:3ZOOM breedteverhouding van 16:9 horizontaal uit. Selecteer hoe de beelden die voor schermen met een 16:9SHRINK hoogte-breedteverhouding Geeft een beeld met een hoogtebreedteverhouding van 4:3 weer in het van 4:3 zijn gemaakt, op een televisie met een midden van het scherm. Hoogte-breedteverhouding 16:9ZOOM van 16:9 moeten worden Past de horizontale breedte aan om een weergegeven. Beeld op volledige schermgrootte weer te · STILL MODE AUTO Geef het beeldtype op dat FIELD: Het beeld is niet wazig, maar de beeldkwaliteit is moet worden weergegeven lager. Restricties instellen (wanneer niveau 8 is geselecteerd) 0 LOCK ALL: hiermee kunt u verhinderen dat schijven zonder restrictieniveaus worden afgespeeld. 1 tot 7 8 NO LIMIT Wanneer u een restrictieniveau instelt, wordt een wachtwoordscherm weergegeven. Een berichtenscherm wordt weergegeven als een DVD-video die het restrictieniveau overschrijdt, in het apparaat wordt geplaatst. Voer het nieuwe wachtwoord in met [e r] en [q] en druk vervolgens op [ENTER]. Als "VERIFY" wordt weergegeven, moet u het wachtwoord controleren en het opnieuw invoeren. [. . . ] (5) Het apparaat zal mogelijk niet correct werken door bliksem, statische elektriciteit of een andere externe factor. Of schakel het apparaat uit, koppel de wisselstroomkabel los en sluit de kabel opnieuw aan. Er is condensatie gevormd: wacht 1 tot 2 uur tot de condensatie is verdampt. (7) Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de afstandsbediening en probeer deze te gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-XV10EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-XV10EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag