Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-S47

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-S47. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-S47 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-S47 te teleladen.


PANASONIC DVD-S47 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4955 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DVD-S47 (1154 ko)
   PANASONIC DVD-S47 ANNEXE 641 (1171 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-S47

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze speler kan DVD-Video discs met een label waarop de regiocode "2" of "ALL" staat vermeld weergeven. Om optimale prestaties en een veilig gebruik te verzekeren, dient u deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen voordat u dit product aansluit, bedient of afstelt. PCM Digital Output Überprüfen Sie die DigitaleingangsEinschränkungen des an die COAXIALoder OPTICAL-Buchse angeschlossenen Gerätes, und wählen Sie die maximale Abtastfrequenz des PCMDigitalausgangssignals. Die Batterien sind erschöpft: Ersetzen Sie die Batterien durch neue. [. . . ] Groepen en inhoud Alleen inhoud Alleen groepen Miniatuurbeelden [JPEG] Naar de volgende groep [WMA] [MP3] Terug naar de vorige groep [WMA] [MP3] WMA/MP3 en JPEG-bestanden Alleen WMA/MP3 bestanden Alleen JPEG-bestanden Omschakelen tussen helpmeldingen en verstreken-weergavetijd indicator Zoeken op inhoud of op groeptitel ( zie hieronder) 2 Druk op [3 4 2 1] om de groep of audio/beeld inhoud te kiezen en druk op [ENTER]. 0, zoals automatische beeldrotatie De bestanden moeten de volgende waardoor de weergave van een beeld onmogelijk kan worden extensie hebben: gemaakt. Mp3 ­ Wijzig de bestanden op geen enkele manier en sla ze niet op onder 002 track. Terwijl het menu wordt getoond Menu: Brengt u naar het volgende menuscherm dat weergavelijsten of een ander menu toont Weergavelijst: de weergave begint Nadat u de snelheid hebt veranderd ­De digitale uitgang verandert naar PCM-2ch. De achtergrond verandert naar de achtergrond die op de disc is opgenomen. [RAM] [DVD-V] [VCD] Deze functie vergroot het brievenbus (letterbox) beeld zodat het beeld het hele scherm vult. Kiezen uit de lijst 3 Druk op [1] en vervolgens op [3 4] om een item te kiezen, en druk daarna op [ENTER]. Behalve [JPEG] (Alleen wanneer de verstreken weergavetijd op het display kan worden getoond) Druk op [QUICK REPLAY] om een paar seconden terug te keren. (Alleen wanneer de verstreken weergavetijd op het display kan worden getoond [JPEG]: Werkt met alle JPEG inhoud. ) Deze positie blijft in het geheugen opgeslagen ook nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld of de disc hebt verwisseld. Druk op [ANGLE/PAGE] om 5 0 9 to select and press ENTER regels tegelijk over te slaan. Wanneer u een zesde positie opslaat, wordt de eerst opgeslagen positie vervangen. Wanneer u het apparaat inschakelt of de disc erin plaatst, zal "!(Alleen wanneer de disc een weergavelijst bevat) Druk op [1] (PLAY) om de weergave opnieuw te starten vanaf die positie. Snel overzicht van de voorafgaande hoofdstukken [DVD-V] Druk op [1] (PLAY) terwijl de volgende melding op het display wordt getoond. Druk niet op [1] (PLAY) als u de intro's van de hoofdstukken niet wilt bekijken. De weergave starten vanaf een gekozen groep [RAM] [VCD] Menu U kunt deze toets gebruiken om "L", "R" of "LR" te kiezen. audio [DVD-V] (Karaoke-discs) Druk op [2 1] om "On" of "Off" te kiezen voor de zang. [DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG] Een map op WMA/MP3 en JPEG discs wordt behandeld als een "Group". De beeldhoek kiezen en een stilbeeld roteren/vooruitgaan 1: Laagfrequentie-effect (niet getoond als er geen signaal is) 0: Geen surround 1: Mono-surround 2: Stereo-surround (links/rechts) 1: Midden 2: Links vooriRechts voor 3: Links vooriRechts voor iMidden Druk herhaalde malen op [ANGLE/PAGE] om de beeldhoek te kiezen of om het stilbeeld te roteren/stilbeelden vooruit te gaan. [DVD-V] (opgenomen met verschillende beeldhoeken)­Beeldhoek kiezen [DVD-A] ­Stilbeelden vooruitgaan [JPEG] ­Stilbeeld roteren Om de ondertitels al of niet weer te geven Menu Druk op [2 1] om "On" of "Off" te kiezen. [RAM] (Alleen discs waarop ondertitels aan/uit Subtitle Off informatie is opgenomen) Ondertitels aan/uit informatie kan niet worden opgenomen op Panasonic DVD-recorders. [. . . ] Normaal worden er twee nummers getoond, ook wanneer er geen tweede geluidsspoor op de disc staat. Als het einde van een item wordt bereikt, wordt dat eindpunt automatisch vastgelegd als punt B. Zorg dat dit apparaat direct verbonden is met het tv-toestel, en niet via een videorecorder. Als uw tv-toestel geen dergelijke functie heeft, verander dan "4:3 Aspect" in het Displaymenu. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-S47

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-S47 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag