Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-S27EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-S27EG. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-S27EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-S27EG te teleladen.


PANASONIC DVD-S27EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1930 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DVD-S27EG (1983 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-S27EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DVD-S27/S24 DVD/CD PLAYER Inhoudsopgave Meegeleverde Accessoires Inleggen van batterijen Veiligheidsinstructies Voorzijde dvd-speler Aansluiten Afstandsbediening QUICK SETUP Weergavefuncties Navigatiemenu HighMAT / CD-Tekst pagina 2 3 4 5 6-7 8 9 - 11 12 - 13 14 15 - 17 18 - 19 Bedieningshandleiding Panasonic DVD / CD PLAYER DVD-S27 DVD CD DVD-RAM VIDEO PLAYBACK 54MNz/10bit VIDEO D/A CONVERTER AV ENHANCER OPEN/CLOSE DISPLAY-menu SETUP-menu's Voordat u een beroep doet op de klantenservice 20 -21 Informatie 22 Technische gegevens 23 Trefwoordenoverzicht laatste pagina Landencodes Lees deze bedieningshandleiding en met name de veiligheidsinstructies op pagina 3 volledig door alvorens het toestel aan te sluiten, in gebruik te nemen of instellingen tot stand te brengen. Wij bedanken u voor uw vertrouwen dat u hebt gekozen voor dit hoogwaardige apparaat. Panasonic is één van de toonaangevende bedrijven in de consumenten-elektronica. Wij zijn er zeker van dat u met dit apparaat in ieder opzicht tevreden zult zijn. Geachte klant Matsushita Electric Industrial Co. , Ltd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. Levensduur van de batterij afhankelijk van de gebruiksfrequentie, ca. [. . . ] Menu: hiermee komt u in een submenu waarin nadere afspeellijsten of menu's worden getoond. Speellijst !! Nr. Speellijst Groep Inhoud 1 2 3 4 Weergavelijsttitel Alle naar uitvoerenden Alle naar album Alle naar genre Acapella Druk op TOP MENU om het HighMAT-menu op te roepen of te laten verdwijnen. Druk op DISPLAY om de op de disc opgeslagen achtergrond al dan niet te tonen. Met SUBTITLE wordt de titelinformatie al dan niet getoond. Kiezen uit de Speellijst !! 0 ~ 9 kiezen ENTER afspelen RETURN verlaten Druk tijdens de weergave op MENU. Druk op MENU om de Speellijst te verlaten. ! CD-tekst CD-tekst Disc Titel : Disc Artiest : Nummer Titel : Nummer Artiest: 1. Verlaat het menu met RETURN. kiezen, dan ENTER bet. RETURN verlaten 14 DISPLAY-menu DISPLAY Weergave statusvenster (uitsluitend DVD-S27) 1 !Het venster verdwijnt weer door nogmaals op DISPLAY te drukken. DVD-Video Video CD RAM Advanced Surround Alleen bij 2 of meer audiokanalen. Met kunt u verschillende instellingen kiezen. Menu Advanced Surround SP1 Uit SP1 Natuurlijk SP2 Verhoging HP1 Natuurlijk HP2 Verhoging - Effect uitgeschakeld (fabrieksinstelling) - Normaal effect voor luidspreker - Versterkt effect voor luidspreker - Normaal effect voor hoofdtelefoon - Versterkt effect voor hoofdtelefoon D D D De functie Advanced Surround wordt niet door alle discs ondersteund. Schakel het Advanced Surround-effect uit, mocht er klankvervorming optreden. Als u een Dolby Pro Logic versterker gebruikt, schakel Advanced Surround dan uit. Dolby Pro Logic werkt niet goed als Advanced Surround is ingeschakeld. DISPLAY Het DISPLAY-menu oproepen !! Menu Programma 1/ 1 Tijd 0:12:03 Audio LR Ondertitel Uit Marker (VR) Overige instellingen Afspeelsnelhheid AV Enhancer Uit Afspeelmenu Beeldmenu Audiomenu Displaymenu Ander menu DVD-RAM !! Afbeelding voor DVD-RAM Druk op DISPLAY, het DISPLAY-menu voor de ingelegde disc verschijnt. (De menu-inhoud kan afhankelijk van de discinhoud variëren. ) Sluit het menu met RETURN of DISPLAY. 15 DISPLAY-menu Menu Titel 1/36 Hoofdstuk 1/27 Tijd --:--:-Audio - --Ondertitel - --Hoek -/Overige instellingen Menu Nummer 1/ 2 Tijd 48:10 Audio LR Overige instellingen Menu Speellijst 1/ 38 Groep 1/20 Inhoud 2/12 Tijd 0:39 Audio 96kbps Overige instellingen Menu Groep 1/11 Inhoud 1/12 Tijd --:-Audio Overige instellingen Menu Groep 1/ 6 Inhoud 1/68 Minibeeld Beeld draaien Diashow Aan Overige instellingen Menu Nummer 1/14 Tijd 48:10 Overige instellingen DVD-Video Titel/Nummer zoeken: Staan er meerdere titels op een disc, dan kunnen die direct gekozen worden. Programma zoeken: Staan er meerdere programma's op een DVD-RAM, dan kunnen die direct gekozen worden. Hoofdstuk zoeken: Staan er meerdere hoofdstukken op een disc, dan kunnen die direct gekozen worden. Groep zoeken: Selecteert direct MP3/WMA-titels of JPEG-afbeeldingen, die bij één groep zijn ingedeeld. GROUP Video CD Inhoud zoeken: Selecteert direct een MP3/WMA-titel of JPEG-afbeelding op de disc. Tijd: Speelduurindicatie/-keuze: wisselen tussen weergave van speelduur en resterende speelduur. Tijd zoeken: Voer met de cijfertoetsen de tijd in waarop de weergave voortgezet moet worden. Tijd rekken: Kies met de tijdsduur waarmee de weergave voor- of achteruit moet verspringen. Audio/Karaoke: Als de disc alternatieven biedt, kan de vooringestelde gesproken taal worden gewijzigd. [. . . ] "DTS" en "DTS Digital Surround" zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc. Weergave van DVD's en VCD's De producent van het programmamateriaal kan de manier bepalen waarop deze discs worden afgespeeld. Dat houdt in dat u in voorkomende gevallen eventueel niet in staat bent om de weergave met alle in deze bedieningshandleiding beschreven functies en operaties volgens uw wensen te beïnvloeden. Gelieve daarom principieel de begeleidende teksten bij de disc door te lezen. Na het oproepen van het hoofdmenu "TOP MENU" verschijnt eventueel een ander menu dan na het oproepen van de menuweergave "MENU". Titel DiscTOP MENU Menu TOP MENU Titel Menu MENU Titel Menu D De functies van deze toetsen zijn afhankelijk van de disc verschillend. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-S27EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-S27EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag