Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-S1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-S1. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-S1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-S1 te teleladen.


PANASONIC DVD-S1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3632 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DVD-S1 (2053 ko)
   PANASONIC DVD-S1 (2063 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-S1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Regionummer De speler speelt DVD-video's af die zijn gemarkeerd met labels die het regionummer "2" of "ALL" bevatten. Lees de instructies volledig door voordat u dit product aansluit, gebruikt of aanpast. Installeer het apparaat op een effen oppervlak en vermijd blootstelling aan direct zonlicht, hoge temperaturen, een hoge vochtigheid en overmatige trillingen. Deze omstandigheden kunnen de behuizing en andere onderdelen beschadigen en hierdoor de bedrijfsduur van het apparaat verkorten. [. . . ] Selecteer "ALL" als u alle items op een schijfje wilt selecteren. Hetvolledigeprogrammawissen Druk meerdere keren op [q] om "CLEAR ALL" te selecteren en druk op [ENTER]. In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geïntegreerd die wordt beschermd door methodeclaims van bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten. Het gebruik van deze kopieerbeveiligingstechnologie moet door Macrovision Corporation zijn goedgekeurd en is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en andere beperkte weergavemethoden, tenzij anders toegelaten door Macrovision Corporation. Wanneer u een schijfje afspeelt waarop zowel MP3 als JPEG zijn opgenomen, selecteert u voor MP3 "MUSIC PROGRAM" en voor JPEGafbeeldingen "PICTURE PROGRAM". Ondertitel Schijfjes met ondertiteling Selecteer met een druk op [e r] de taal van de ondertiteling of "OFF". Op 4R/4RW kan een ondertitelnummer worden getoond voor ondertitels die niet zijn weergegeven. JPEG : kunt u gebruiken ook als er geen weergave is van de verstreken tijd. DVD-V met meerdere beeldhoeken Druk op [e r] om de hoek te selecteren. Film met 2 of meer kanalen Geniet van surroundachtige effecten wanneer u luidsprekers vooraan gebruikt. Wanneer u schijven gebruikt waarop surroundgeluid is opgeslagen, lijkt het alsof het geluid uit de luidsprekers aan beide zijden komt. De optimale zitpositie bevindt zich op 3 tot 4 keer de afstand tussen de luidsprekers vooraan links en rechts of de breedte van de televisie als u de televisieluidsprekers gebruikt. Gebruik deze optie niet in combinatie met surroundeffecten van andere apparatuur. Wanneer u NTSC-schijven afspeelt AUTO1 (normaal): Detecteert automatisch film- en videoinhoud en converteert deze inhoud op de juiste manier. AUTO: Naast de functie van AUTO1, detecteert deze optie automatisch filminhoud met verschillende beeldsnelheden en converteert deze op de geschikte manier. VIDEO: selecteer deze optie wanneer u AUTO1 en AUTO2 gebruikt en de inhoud vervormd is. Wanneer u PAL-schijven afspeelt AUTO: Detecteert automatisch film- en video-inhoud en converteert deze inhoud op de juiste manier. VIDEO: Selecteer deze optie wanneer u AUTO gebruikt en de inhoud is vervormd. CINEMA: Selecteer deze optie als de randen van de filminhoud gekarteld of ruw lijken wanneer u AUTO hebt geselecteerd. Als de videoinhoud echter vervormd is, zoals weergegeven in de afbeelding aan de rechterzijde, selecteer dan AUTO. Als u "VIDEO OUT (I/P)" hebt ingesteld op "PROGRESSIVE" (è pagina 15, Tabblad "VIDEO"), drukt u op [e r] om de conversiemethode voor de progressieve uitvoer te selecteren die geschikt is voor het type materiaal. DOLBY DIGITAL BITSTREAM PCM Selecteer "BITSTREAM" Met COAXIALE wanneer het apparaat de bitstroom kan decoderen aansluitingen (è pagina 7) (digitale vorm van meerkanaals gegevens). [. . . ] Houd ook [8] op het apparaat ingedrukt tot de melding "INITIALIZED" verdwijnt van de televisie Schakel het apparaat uit en opnieuw in. (7) Wanneer "AUTO POWER OFF" is ingesteld op "ON", schakelt het apparaat automatisch naar stand-by na ongeveer 30 minuten in de stopstand. Als een schijf CD-DA en andere indelingen bevat, zal het afspelen soms niet mogelijk zijn. Er blijft een schaduwbeeld achter wanneer de progressieve uitvoer is ingeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-S1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-S1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag