Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-RV31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-RV31. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-RV31 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-RV31 te teleladen.


PANASONIC DVD-RV31 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5686 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DVD-RV31 (1871 ko)
   PANASONIC DVD-RV31 (1871 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-RV31

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 8) Installeer het apparaat niet dicht bij warmtebronnen zoals radiators, verwarmingsbuizen, kachels, of andere toestellen (inclusief versterkers) die warmte voortbrengen. Let op dat het netsnoer niet wordt gekneld, vooral niet bij de stekker, het stopcontact of op de plaats waar het netsnoer uit het apparaat komt. 10) Gebruik uitsluitend de hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd. 11) Gebruik uitsluitend het wagentje, de standaard, het statief, de steun of het tafeltje die door de fabrikant zijn gespecificeerd of bij het apparaat worden verkocht. [. . . ] Berg het batterijpak niet op in een omgeving waar de temperatuur hoger is dan 60 °C. Het stopcontact moet dichtbij het apparaat zitten en gemakkelijk bereikbaar zijn. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. De ingebouwde batterij en het batterijpak niet uit elkaar nemen, wijzigen, verwarmen of in het vuur gooien. Indien batterij-elektrolyt per ongeluk op uw handen of kleren is terechtgekomen, moet u dit goed eraf spoelen met water. Indien elektrolyt met uw ogen in contact is gekomen, mag u niet in uw ogen wrijven. Pas echter op Gebruik een geschikte plugadapter indien de plug niet in het stopcontact past. Gebruik de nummerd die tussen haajes staan bij het aanvragen van onderdelen. ) 1 Audio-/videokabel 1 Wisselstroomadapter 1 Netsnoer Enkel voor gebruik met dit apparaat. Voor geen enkel ander gebruik is een licentie afgegeven of kan worden verondersteld te zijn afgegeven. Voor aanvullende informatie, waaronder die met betrekking tot promotioneel, intern en commercieel gebruik en licentieafgifte, neemt u contact op met MPEG LA, LLC. De weergegeven illustraties zijn van CGR-H712; echter de stappen voor CGR-H711 (inclusief met [DVD-LS83]) of CGR-H701 (optioneel) zijn dezelfde. (Zelfs indien het apparaat is uitgeschakeld, loopt er een kleine hoeveelheid voltage door het apparaat, en dit kan leiden tot een defect. De speler staat in de stand-by stand (de [Í] indicator brandt) wanneer het netsnoer op een stopcontact is aangesloten. De primaire stroomketen staat altijd onder spanning zolang als de netspanningsadapter op een stopcontact is aangesloten. energie besparen Dit apparaat verbruikt 0 , 4 W vermogen , zelfs wanneer het is uitgeschakeld. Als u het apparaat gedurende langere tijd niet zult gebruiken, moet u het netsnoer uit de wandcontactdoos trekken. U kunt dit apparaat ook gebruiken zonder het op te laden door de wisselstroomadapter en het netsnoer aan te sluiten. U kunt dit apparaat ook gebruiken zonder op te laden terwijl het met de Auto Gelijkstroomadapter is aangesloten. [Í] dooft licht op* [CHG] licht op dooft *Alleen bij opladen terwijl het apparaat is uitgeschakeld. [. . . ] Maak hat apparaat niet vast op volgende plaatsen: ­ ergens anders dan de achterbankl ­ daar waar het door de bestuurder bekeken of bediend worden ­ daar waar het de besturing van het voertuig hindert ­ daar waar het de werking van een airbag hindert Zorg ervoor dat de beugelriem goed is vastgemaakt en controleer de vergrendeling op het apparaat. In het geval van een ongeval, plotselinge acceleratie of remmen, kan het apparaat komen, los te zitten en verwondingen of schade aan eigendom veroorzaken. Gebruik enkel de Panasonic-steun die bijgeleverd werd om het apparaat aan de autozetel te bevestigen. Gebruik de monitor in de open positie zoals in onderstaande afbeelding weergegeven om abnormale audio of schade door trillingen in de wagen te vermijden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-RV31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-RV31 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag