Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-PV40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-PV40. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-PV40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-PV40 te teleladen.


PANASONIC DVD-PV40 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DVD-PV40 (3661 ko)
   PANASONIC DVD-PV40 (1420 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-PV40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] AAN DE BINNENZIJDE BEVINDEN ZICH GEEN ELEMENTEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN BEDIEND WORDEN. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de aandacht van de gebruiker te trekken op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding bij dit toestel. D3-4-2-1-1_Du WAARSCHUWING Dit apparaat is niet waterdicht. Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u geen voorwerp dat vloeistof bevat in de buurt van het apparaat zetten (bijvoorbeeld een bloemenvaas) of het apparaat op andere wijze blootstellen aan waterdruppels, opspattend water, regen of vocht. D3-4-2-1-3_A_Du WAARSCHUWING Lees zorgvuldig de volgende informatie voordat u de stekker de eerste maal in het stopcontact steekt. De bedrijfsspanning van het apparaat verschilt afhankelijk van het land waar het apparaat wordt verkocht. [. . . ] · Druk op om het Play Mode + menu weer te geven. Play Mode Search Mode A-B Repeat Repeat Programme Time Search Title Search Chapter Search SHIFT PLAY MODE · Het Play Mode menu is ook toegankelijk vanaf het Home Menu (druk op HOME MENU). · Om het Play Mode menu te verlaten, drukt u op HOME MENU of PLAY MODE (SHIFT + 9). Time Search (Vaste schijf, DVD): Om het afspelen bijvoorbeeld te starten op het punt 25 minuten na het begin van de huidige titel, drukt u op 2, 5, 0, 0. Voor 1 uur, 15 minuten en 20 seconden na het begin van de huidige titel, drukt u op 1, 1, 5, 2, 0. Time Search (Video-CD): Om het afspelen bijvoorbeeld te starten op het punt 2 minuten en 30 seconden na het begin van de huidige track, drukt u op 2, 3, 0. Title/Chapter/Folder/Track Search: Om het afspelen bijvoorbeeld te starten bij track 6, drukt u op 6. 3 ENTER Begin met afspelen. Opmerking 1 Afhankelijk van de disc kan de normale weergave automatisch hervat worden wanneer een nieuw hoofdstuk wordt bereikt. 2 Bij gebruik van de tijdzoekfunctie kan het afspelen soms wat vóór of na het ingevoerde tijdpunt beginnen. 70 Du A-B Repeat DVD HDD CD Video CD DivX "Repeat"-weergave ALL Met de A-B herhaalfunctie kunt u twee punten (A en B) binnen een track of titel opgeven, om een lus te vormen die steeds opnieuw afgespeeld wordt. 1 ENTER 1 Selecteer tijdens afspelen `A-B Repeat' in het Play Mode menu. ENTER 2 Terwijl `A (Loop Start)' geselecteerd is, drukt u op bij het punt dat u als beginpunt voor de lus wilt instellen. Er zijn diverse herhaalfuncties beschikbaar, afhankelijk van het soort disc dat geplaatst is, of wanneer de vaste schijf voor weergave gebruikt wordt. U kunt herhaalde weergave ook in combinatie met programmaweergave gebruiken voor het herhalen van de tracks/ hoofdstukken in de programmalijst (zie "Programme"-weergave hieronder). 2 ENTER · Selecteer `Repeat' in het Play Mode menu en kies vervolgens een herhaalfunctie. Play Mode Search Mode A-B Repeat Repeat Programme Repeat Title Repeat Chapter Repeat Off Play Mode Search Mode A-B Repeat Repeat Programme A (Loop Start) B (Loop End) Off ENTER 3 Terwijl `B (Loop End)' geselecteerd is, drukt u op bij het punt dat u als eindpunt voor de lus wilt instellen. Er wordt meteen teruggegaan naar het beginpunt en het afspelen van het afgebakende gedeelte begint. · Bij het afspelen van een DVD-Video, DVD -R/-RW (Video-modus) of DVD+R/+RW, of bij weergave van de vaste schijf moeten de begin- en eindpunten in dezelfde titel zijn. · Selecteer Off in het A-B Repeat menu om terug te keren naar normale weergave, of druk op CLEAR als er geen beeldschermmenu (zoals het Play Mode menu) op het scherm wordt weergegeven. · Selecteer Repeat Off in het Repeat Play menu om terug te keren naar normale weergave, of druk op CLEAR als er geen beeldschermmenu (zoals het Play Mode menu) op het scherm wordt weergegeven. "Programme"-weergave HDD DVD-Video CD Video CD Super VCD WMA/MP3 Met deze functie kunt u de afspeelvolgorde van titels/hoofdstukken3/mappen/tracks op een disc of op de vaste schijf programmeren. ENTER 1 Selecteer `Programme' in het Play Mode menu, gevolgd door `Input/Edit Programme'. Opmerking 1 Als u de camerahoek verandert op een DVD tijdens A-B herhaalde weergave, wordt de A-B herhaalfunctie geannuleerd. Zie Aansluiten op een AV-versterker/receiver op pagina 20 voor verdere informatie betreffende de aansluitingen. SHIFT AUDIO WMA/MP3 Voor de vaste schijf2 en VR-modus materiaal dat is opgenomen met tweetalig geluid kunt u het linker (L) kanaal, het rechter (R) kanaal, of beide kanalen (L+R) kiezen. 3 Wanneer u een Video-CD of Audio-CD afspeelt, kunt u kiezen tussen stereo, of alleen het linker kanaal of rechter kanaal. Bij deze discs kunt u omschakelen tussen de twee geluidssporen en tevens tussen de afzonderlijke kanalen in elk spoor. · Druk herhaaldelijk in, om het + audiokanaal weer te geven of te wijzigen. Het huidige audiokanaal (audiokanalen) wordt op het scherm aangegeven. HDD DVD (VR) DVD-RAM SHIFT AUDIO L+R ­ Beide kanalen (standaardinstelling) L ­ Alleen het linker kanaal R ­ Alleen het rechter kanaal CD Video CD WMA/MP3 Stereo ­ Stereo (standaardinstelling) 1/L ­ Alleen het linker kanaal 2/R ­ Alleen het rechter kanaal Super VCD 1 Stereo ­ Geluidsspoor 1/Stereo (standaardinstelling) 1 L ­ Geluidsspoor 1/Linker kanaal 1 R ­ Geluidsspoor 1/Rechter kanaal 2 Stereo ­ Geluidsspoor 2/Stereo 2 L ­ Geluidsspoor 2/Linker kanaal 2 R ­ Geluidsspoor 2/Rechter kanaal Opmerking 1 · Bij sommige discs kan de gesproken taal alleen in het discmenu worden geselecteerd. · Zie Audio Language op pagina 123 om de voorkeuren voor de gesproken taal in te stellen. 2 Alleen wanneer HDD Recording Format is ingesteld op Video Mode Off (HDD Recording Format op pagina 125). 3 Als u bij het afspelen van een Bilingual opname op een VR-modus disc naar het Dolby Digital geluidsspoor aan het luisteren bent via de digitale uitgang, kunt u het audiokanaal niet veranderen. Zet Dolby Digital Out op Dolby Digital PCM (zie Dolby Digital Out op pagina 122) of luister via de analoge uitgangen als u het audiokanaal wilt veranderen. 73 Du Kiezen van de camerahoek DVD-Video Activiteitsaanduidingen voor de vaste schijf en de verwijderbare disc Druk eenmaal op DISPLAY om de activiteit van de vaste schijf en de verwijderbare disc (DVD enz. ) te tonen. Gebruik de HDD/DVD toetsen om tussen de twee soorten aanduidingen om te schakelen. In het onderstaande voorbeeld worden hogesnelheid kopiëren van de vaste schijf (HDD) naar de DVD, en HDD Chase Play weergave aangegeven. Rec Mode SP(2h00m/DVD) Op sommige DVD-Video discs staan scènes die vanuit twee of meer hoeken zijn opgenomen -- kijk op het doosje voor informatie: u ziet het pictogram als er scènes met meerdere camerahoeken zijn. Wanneer er een scène met meerdere hoeken afgespeeld wordt, verschijnt hetzelfde pictogram op het scherm om u te laten weten dat er andere hoeken beschikbaar zijn (dit kan desgewenst uitgeschakeld worden -- zie Angle Indicator op pagina 126). [. . . ] In een stoffige of vochtige omgeving gebruiken of in een kamer met buitensporig veel sigarettenrook. Direct boven op een versterker plaatsen, of op andere componenten van uw stereoinstallatie die warm worden tijdens gebruik. Vlakbij een televisie of monitor gebruiken, omdat dit storing kan veroorzaken, vooral wanneer de televisie een binnenantenne heeft. In een keuken of andere kamer gebruiken waar het apparaat misschien blootgesteld wordt aan rook of stoom. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-PV40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-PV40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag