Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-PS3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-PS3. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-PS3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-PS3 te teleladen.


PANASONIC DVD-PS3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DVD-PS3 (1257 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-PS3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 - (cijfer in een ovaal) verwijst naar een toets op de afstandsbediening. A ­ (letter in een vierkant blokje) geeft een indicatie in de display aan. De vorm van de tekstcursor in de in-beeld menu's kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding. Ongeacht of de tekst verschijnt in hoofdletters of kleine letters, de prestaties en de bediening blijft hetzelfde. 2 INHOUD Inleiding Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon product! [. . . ] Wanneer de HS is verbonden via een verbinding met standaard definitie (Scart, S-video, Composiet of standaard Component Video) is de in-beeld display op symbolen gebaseerd. Wanneer de HS is verbonden via een high definition verbinding (HDMI of high definition Component Video) dan is de in-beeld display op tekst gebaseerd. In de volgende paragrafen behandelen we zowel de standaard definitie als de high definition versies om de basisinstellingen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Deze submenu's worden links in het menu als symbolen aangegeven, afhankelijk van de vraag of u naar standaard dan wel high definition inbeeld display kijkt. Ze kunnen worden gemarkeerd met een wit kader om het symbool of de tekst door de cursor met de KLNM 9 te verplaatsen. Symbolen of tekst kunnen geactiveerd worden door op ENTER 6 te drukken wanneer gemarkeerd is. Nadat op ENTER 6 is gedrukt verandert de kleur van het symbool of de cirkel achter de tekst in donkerblauw en u ziet dat de huidige instellingen van het submenu rechts van het menu verschijnen. Hoewel sommige menu's meerdere submenu's en instellingen bezitten, worden ze alle op dezelfde manier bestuurd. werkt het navigeren door menu's, submenu's en instellingen precies hetzelfde. Alle submenu's, instellingen en opties zijn toegankelijk met de pijltoetsen (KLNM 9) en ENTER 6 op de afstandsbediening. Om een instelling te wijzigen verplaatst u simpelweg de cursor naar de instelling die u wilt veranderen. Deze extra stappen zorgen voor een fijnmaziger beperking van de weergave voor alle kijkers. Niveau 7 tot 2: DVD's voor alle leeftijden en voor kinderen kunnen worden afgespeeld. Niveau 1: alleen DVD's voor kinderen kunnen worden afgespeeld; die voor volwassenen en alle leeftijden zijn geblokkeerd. Disc Herkenning: wanneer deze functie ingeschakeld is, HS zal na het inleggen van een disc de aanwijzing "Disc herkend" verschijnen met de vraag of u wilt starten bij het begin of vanaf de positie waar u de laatste keer was gestopt. PBC Ondersteuning: activeert PBC (Play Back Control) besturing bij VCD discs. Schermbeveiliging: activeert een `screensaver' om inbranden van het beeldscherm te voorkomen. Gebruikt u de HS Regeleenheid in combinatie met een plasmascherm, dan raden we u aan deze schermbeveiliging te allen tijde ingeschakeld te laten. Ikoon Camerapositie: bepaalt of het `Angle Icon' in beeld verschijnt wanneer op een DVD meerdere cameraposities beschikbaar zijn. Dynamisch Bereik: deze instelling maakt gebruik van de op sommige Dolby Digital opnamen aanwezige mogelijkheid het volume van luide passages terug te nemen en toch de verstaanbaarheid van zachte passages te handhaven. Dat betekent dat u naar programma's kunt luisteren op een volume dat de volledige impact handhaaft, maar lager is dan u anders zou gebruiken om te voorkomen dat anderen worden gestoord. De DVD-PS3 doet dat door het audiosignaal in meerdere of mindere mate te comprimeren, afhankelijk van de gekozen instelling. [. . . ] `Dolby', `AC-3', `Pro Logic' en het dubbele D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Dolby Pro Logic II Surround Een manier om stereo of surround opnamen te coderen en decoderen voor five vierkanaals weergave uit een tweekanaals signaal. Vergeleken met het eerdere Dolby Surround systeem biedt Dolby Pro Logic II Surround een natuurlijker links-rechts effect en is het geluid beter gelokaliseerd. Om optimaal profijt te trekken van Dolby Pro Logic II Surround zijn twee achter- en één centrum luidspreker nodig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-PS3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-PS3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag