Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LX9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LX9. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-LX9 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LX9 te teleladen.


PANASONIC DVD-LX9 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DVD-LX9 (5126 ko)
   PANASONIC DVD-LX9 (2457 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-LX9

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Volg de instructies - Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten worden opgevolgd. Reinigen - Trek de stekker van dit product uit het stopcontact alvorens het te reinigen. Hulpstukken - Gebruik nooit bevestigingen die niet door de fabrikant van dit product worden aangeraden, aangezien zij gevaar kunnen opleveren. Water en vocht - Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld een bad, een bak water of de gootsteen, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad of iets dergelijks. [. . . ] Vanwege akoestische opheffingseffecten kan het zijn dat de respons van de lage tonen ongelijk is wanneer deze instelling wordt gebruikt. U kunt de subwoofer ook bij "large" frontluidsprekers op "On" zetten, in welk geval het laag van de kanalen die op "small" zijn ingesteld, naar de subwoofer en de frontluidsprekers zal worden geleid. In de meeste systemen met subwoofers is het gewoonlijk beter om de frontluidsprekers op "small" in te stellen. De lage frequenties van de luidsprekers kunnen rechtstreeks worden afgesteld binnen 40-200 Hz. OPMERKING Deconfiguratiesonder`SpeakerSetup'(luidsprekerinstelingen)worden overgeheveldwanneerditisingesteldbijdeAV-voorinstellingen. Zie tevensdeinformatieonder"AV-instellingen". ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA SPEAKER LEVELS (LUIDSPREKERNIVEAUS) Door het afstellen van de relatieve balans tussen de luidsprekers binnen uw systeem zullen de surroundopnamen (of dat nu muziek of film betreft) de balans van de effecten, de muziek en de dialoog weergeven die de artiesten voor ogen hadden. Daarbij komt nog dat wanneer uw systeem een subwoofer omvat, de correcte verhouding tussen het volume van de subwoofer en de andere luidsprekers wordt neergezet, en dus tussen het laag en andere sonische elementen. 22 BEDIENING DE T 775 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU EEN GELUIDSDRUKNIVEAUMETER (SPL) GEBRUIKEN De instelprocedures voor de niveaus van de T 775 kunnen "op het gehoor" worden uitgevoerd en door nauwkeurig te werk te gaan, zal een acceptabel resultaat mogelijk zijn. Door een goedkope geluidsdrukniveaumeter, zoals onderdeelnummer 33-2050 van Radio Shack, te gebruiken, wordt deze taak echter vereenvoudigd, nauwkeuriger uitgevoerd en is de procedure gemakkelijker te herhalen. De meter moet op de primaire luisterpositie worden gezet, ongeveer ter hoogte van het hoofd van de luisteraar. Een statief kan hierbij handig zijn, maar met een stuk sterke tape zijn ook andere voorwerpen, zoals een staande lamp, een muziekstandaard of een stoel, goed bruikbaar. Let er echter op dat er zich geen grote, akoestisch weerkaatsende oppervlakken voor of in de buurt van het microfoonelement bevinden. Richt de meter met de microfoon (gewoonlijk aan een uiteinde) recht naar het plafond (niet naar voren naar de luidsprekers) en controleer of de "C"-schaal is geselecteerd. Indien de vorige instelling echter groter was dan -20 dB, dan gebruikt de T 775 de instelling -20 dB. Op deze manier wordt voorkomen dat het geluid te hard wordt ingeschakeld. NEDERLANDS DEUTSCH ITALIANO LUIDSPREKERAFSTAND INSTELLEN Gebruik in het menu `Speaker Distance' (luidsprekerafstand) de toetsen om de luidsprekers Front Left (linksvoor), Center (midden), Front Right (rechtsvoor), Surround Right (surround rechts), Achterste Surround (links en rechts), Surround Left (surround links) en Subwoofer in te stellen op de afstand tussen de hoofdluisterpositie en de voorkant van de betreffende luidspreker. Dit kunt u aangeven bij `Unit of Measure' (meeteenheid). ESPAÑOL De afstand waarop de luidsprekers van het systeem worden opgesteld, is een subtiele maar belangrijke fijnafstemming binnen de hele opzetprocedure. Door aan de T 775 door te geven op welke afstand van de luisteraar iedere luidspreker zich bevindt, worden automatisch de juiste vertragingen aangehouden, met als resultaat een geoptimaliseerde beeldvorming, geluidshelderheid en surroundsound. Voer de afstanden in met een nauwkeurigheid van circa 30 cm. FRANÇAIS ENGLISH BEDIENING DE T 775 GEBRUIKEN - INSTELLINGENMENU ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH Met de toepassing Zone kan de gebruiker in verschillende zones van het huis meerdere geluids- en videobronnen beluisteren en bekijken vanaf zowel alle ingeschakelde bronnen als Front Input (front-ingang), Media Player (mediaspeler) en Tuner. De T 775 beschikt over drie configureerbare zones: Zone 2, Zone 3 en Zone 4. Met de toetsen of ENTER en kunt u door de parameters in het menu Zone Setup (zone-instellingen) navigeren. Bij de instelling "Variable" en in het menu "Zone Controls" op de OSD (On-Screen Display) kan het niveau van Zone 2 Volume worden afgeregeld met ] van de HTR 3 of de bijbehorende navigatietoetsen op het de [ frontpaneel of direct met [VOL ] van de ZR 4. Indien het volume echter op `Fixed' (vast) is ingesteld, dan is het volume voor zone 2 op een bepaald dB-niveau ingesteld. Dit betekent dat het volume van die zone kan worden ingesteld met de volumeknop van de versterker, via welke het geluid wordt weergegeven. Als de surroundluidsprekers niet in de hoofdzone worden gebruikt, kunnen de versterkerskanalen hiervan worden toegewezen aan Main Back, Main Front (Bi-Amp) en multizonegebruik. [. . . ] · Aansluitingen eindversterking of luidspreker defect. Geen geluid uit surround kanalen. · Geen surroundluistermodus ingeschakeld. · Surround kanalen ingesteld op "OFF" in het menu "Speaker Configuration". · Niveau voor surroundkanalen te laag ingesteld in menu "Speaker Levels". · Corrigeer de instellingen voor "Speaker Configuration" of "Speaker Levels". · Schakel subwoofer in, controleer stopcontact voor sub of aansluitingen. Geen geluid vanaf subwoofer. · Subwoofer uitgeschakeld, staat geen stroom op, onjuist aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-LX9

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-LX9 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag