Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LV60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LV60. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-LV60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LV60 te teleladen.


PANASONIC DVD-LV60 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DVD-LV60 (3661 ko)
   PANASONIC DVD-LV60 (1420 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-LV60

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik ook nooit verschillende typen batterijen door elkaar (standaard, alkaline, etc. ). DVD-Video + DVD-Videodiscs herkent u aan het hiernaast afgebeelde logo. Afhankelijk van wat er op de disc staat (een film, een videoclip, een dramaserie e. d. ), kan een DVD-Videodisc uit een of meer titels bestaan. DVD-VIDEO DISC TITLE 1 CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 1 TITLE 2 CHAPTER 2 CHAPTER 3 Met het oog op het milieu ¶ Uw systeem bestaat uit materialen die gerecycled kunnen worden mits het door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd wordt. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot het afvoeren van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur. Video CD U herkent Video-CD's aan het hiernaast afgebeelde logo. Super VCD (SVCD) Super VCD-discs komen overeen met de Super VCD IOstandaard, die gebaseerd is op de standaard van de Elektronische Industrie van de Volksrepubliek China. Veiligheidsvoorschriften ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ Houd het systeem uit de buurt vocht, regen, zand of verwarmingsapparatuur. Plaats de speler niet in de buurt van een warmtebron of in de volle zon. [. . . ] Het standaardscherm verschijnt, met informatie over de huidige toestand. voor `Afspelen hervatten' op het scherm verschenen is, drukt u opnieuw op B. De functie `Afspelen hervatten' geldt niet alleen voor de disc in de speler, maar ook voor de laatste vier discs die zijn afgespeeld. U hoeft alleen maar de betreffende disc te laden en op toets RESUME toets op de afstandsbediening of; toets B te drukken, als het symbool . voor `Afspelen hervatten' op het scherm verschenen is, drukt u nogmaals op B. ­ Uw speler speelt geen discs af met een regiocode die verschilt van die van uw DVD-speler. Nederlands Slow Motion ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ Kies (Slow motion) in de menubalk. Gebruik de cursortoetsen 1 2 om de gewenste snelheid te kiezen: -1, -1/2, -1/4 or -1/8 (achterwaarts), of +1/8, +1/4, +1/2 of +1 (voorwaarts). U kunt de slow motion-functie verlaten door op B en 3 te drukken. ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ Stilstaand beeld en beeld voor beeld afspelen ¶ ¶ ¶ ¶ Kies (BEELD VOOR BEELD) in de menubalk. U kunt met de cursortoetsen 1 2 naar het volgende of vorige beeld gaan. Beeld voor beeld-weergave in voorwaartse richting is ook mogelijk door herhaaldelijk op toets ; te drukken. Scan De eerste 10 seconden van elk hoofdstuk/ index op de disc worden weergegeven. Druk opnieuw op SCAN of druk op B om het afspelen te hervatten in het door u gekozen hoofdstuk/index. ¶ ¶ 68 BEDIENING Snelzoeken ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ Kies (SNELZOEKEN) in de menubalk. Heeft de huidige titel een menu, dan verschijnt dit nu op het scherm. Het menu kan een lijst bevatten van camerahoeken, opties voor gesproken talen en talen voor ondertiteling, en hoofdstukken van de titel. Druk nogmaals op DISC MENU om het menu te verlaten. Nederlands ¶ Camerahoek Als de disc fragmenten bevat die vanuit verschillende hoeken zijn opgenomen, verschijnt het hoeksymbool met het aantal beschikbare hoeken en de hoek die op dat moment geldt. Na enige ogenblikken schakelt de speler over op de gekozen camerahoek. Het hoeksymbool blijft in beeld zolang er meerdere hoeken beschikbaar zijn. Vastleggen van hoofdstukken/indexen ¶ ¶ ¶ ¶ Druk op 4 bij het gekozen titelnummer. Het titelnummer wordt gemarkeerd en het eerste hoofdstuknummer dat bij deze titel beschikbaar is, licht op. Wissen van een FTS-programma ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ In de stopstand: selecteer VIDEO FTS c in de menubalk. Wissen van alle selecties: ¶ ¶ ¶ ¶ In de stopstand: selecteer VIDEO FTS c in de menubalk. Druk op SYSTEM MENU om het menu te verlaten. Wijzigen van de gesproken taal ¶ ¶ Kies Y (AUDIO) in de menubalk. Druk meerdere malen op Y of 3/4 om van de ene naar de andere taal te gaan. Wijzigen van de taal voor de ondertiteling ¶ ¶ Kies Z (Ondertiteling) in de menubalk. Druk meerdere malen op Z of 3/4 om van de ene naar de andere taal te gaan. 70 BEDIENING Speciale VCD- en SVCDfuncties Playback Control (PBC) ¶ ¶ Laad een Video-CD met PBC en druk op B. [. . . ] De 4-cijferige code kan worden geannuleerd door in `Access Control' vier maal op 9 te drukken. U kunt dan (tweemaal!) een nieuwe code invoeren zoals hierboven beschreven (Veranderen van de 4-cijferige code). Nederlands 6 Druk op OK of 1 om uw keuze te bevestigen en druk nogmaals op 1 om het menu te verlaten. Afwijzing aansprakelijkheid ten aanzien van beveiligingsniveau Deze DVD-speler is uitgerust met het BEVEILIGINGSNIVEAU-systeem, dat bedoeld is om geactiveerd te worden bij het afspelen van DVD-discs die voorzien zijn van een bepaalde softwarecodering overeenkomstig technische standaards die zijn aanvaard door de fabrikant van de apparatuur en de disc-industrie. U dient er rekening mee te houden dat het BEVEILIGINGSNIVEAU-systeem niet zal werken bij een DVD-disc die niet is voorzien van de daarvoor benodigde softwarecodering. Tevens wijzen wij erop dat op het moment van productievrijgave van deze DVD-speler over een aantal details van de technische standaards nog geen overeenstemming was bereikt tussen de apparatuurfabrikanten en de disc-industrie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-LV60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-LV60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag