Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LS92EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LS92EG. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-LS92EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LS92EG te teleladen.


PANASONIC DVD-LS92EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (21226 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-LS92EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ?Eventuele wijzigingen in de gebieden waar het systeem beschikbaar is voorbehouden. Over de beschrijvingen in deze bedieningsinstructies ?Pagina?s die u kunt raadplegen, worden aangeduid als ??. Regionummer dat door dit apparaat wordt ondersteund Regionummers worden toegewezen aan DVD-recorders en DVD-Video al naar gelang waar ze verkocht worden. Voorbeelden: 2 ALL 2 3 5 Web Site: http://www. panasonic-europe. com EC VQT5A72 until 2013/4/4 Basishandelingen DVD-LS92EG-VQT5A72_dut. book 2 ??? ????????????????????? Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING ?Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen ? [. . . ] 2 Druk op [3, 4, 2, 1] om het stilstaande beeld of het nummer te kiezen en druk dan op [OK]. U kunt het item dat u hebt geselecteerd bevestigen met het optiemenu. voor Muziek links, stap 3 Om andere bladzijden [Album (stilstaand beeld) en uitsluitend stilstaand beeld] weer te geven Druk op [:, 9]om andere pagina?s weer te geven. Diverse bestanden verwijderen [Album (stilstaand beeld) en uitsluitend stilstaand beeld] Kies met [3, 4, 2, 1] en druk dan op [;]. Druk nogmaals op [;] om te annuleren. Handige functies tijdens het muziek spelen ( Terugkeren naar het vorige scherm Druk op [RETURN ]. Het scherm verlaten Druk op [DIRECT NAVIGATOR]. 6 Druk op [2, 1] om ?Wissen?te kiezen en druk dan op [OK]. Het item is gewist. Terugkeren naar het vorige scherm Druk op [RETURN ]. Het scherm verlaten Druk op [EXIT]. VQT5A72 Bewerken Handige functies tijdens het muziek spelen ( 38) 47 DVD-LS92EG-VQT5A72_dut. book 48 ??? ????????????????????? Het maken, bewerken en afspelen van Afspeellijsten (Beeld) U kunt uw favoriete stilstaande beelden rangschikken in albums die opgeslagen zijn op de vaste schijf om een Afspeellijst (Beeld) te maken. Album 1 Stilstaand beeld Stilstaand beeld Stilstaand beeld Album 2 Stilstaand beeld Stilstaand beeld 6 Druk op [2, 1] om het stilstaande beeld te kiezen dat u wilt toevoegen aan een Afspeellijst (Beeld) en druk dan op [;]. U ziet een vinkje. ?Druk weer op [;] om te annuleren. Afspeellijsten HDD Creren BEELD Pagina 001/001 ----001 Date :25. 5. 2010 Bronalbums 001 002 Afspeellijst (Beeld) Stilstaand beeld Stilstaand beeld Stilstaand beeld Bronafbeeldingen 0002 0001 Pagina 001/001 0003 ---- Het ( 56) kopiren van een Afspeellijst (Beeld) zal een album aanmaken. (Soundtrack kan niet gekopieerd worden. ) ?De Afspeellijsten (Beeld) worden niet afzonderlijk opgenomen, dus dit vergt niet veel ruimte. ?Het bewerken van de stilstaande beelden in een Afspeellijst (Beeld) heeft geen invloed op de oorspronkelijke albums en de oorspronkelijke stilstaande beelden. te kiezen en druk dan op [OK]. Om gegevens te kopiren naar DVD-R Druk op [2, 1] om ?Kopiren & Finalis. ?te selecteren en druk op [OK]. ?[-R] Gebruik lege discs of nietgefinaliseerde discs waarop JPEG-beelden opgenomen zijn met dit apparaat. Creren Kopiren ( 48, Het maken van Afspeellijsten (Beeld), Stap 5?11) Druk op [2, 1] om ?Kopiren??De gekopieerde Afspeellijst (Beeld) wordt de nieuwste op het ?Weergave afspeell. naam afspeell. rechts Afspeellijst (Beeld) bedieningen ( rechts) Er zijn meerdere bewerkingen mogelijk. Wissen Bewerken Kopiren naar DVD Albumoverzicht VIDEO Creren Kopiren Inv. naam afspeell. Bedieningen stilstaand beeld [HDD] ?Na het uitvoeren van de stappen 1-5 ( links) Albumbewerking (stilstaand beeld) en beeldbewerking ( 46) Eigenschappen Beelden toevoegen Bilder verschieben ( 46, Albumbewerking (stilstaand beeld) en beeldbewerking) ( 48, Het maken van Afspeellijsten (Beeld), Stap 5?9) Druk op [3, 4, 2, 1] om de plaats te kiezen waar het beeld moet worden ingevoegd en druk dan op [OK]. Afspeellijsten HDD 0001 0:10. 24 Het maken, bewerken en afspelen van Afspeellijsten (Video) ( 44) ?Stilstaande beelden bewerken Eigenschappen Beelden toevoegen Verplaats Afbeeld. Beeld wissen Afspeellst. overz. Bedieningen stilstaand beeld ( rechts) Verplaats Afbeeld. Playlist 01 BEELD Naam Playlist 0002 ---- ---- U kunt teruggaan naar het Playlistansicht ( Bild ). OK ---- --- ---- ---- ---- --- ---- ---- Vorige Pagina 001/001 Volgende Terugkeren naar het vorige scherm Druk op [RETURN ]. Het scherm verlaten Druk op [EXIT]. RETURN Bilder lschen Druk op [2, 1] om ?Wissen?te kiezen en druk dan op [OK]. Er zijn meerdere bewerkingen mogelijk. VQT5A72 Bewerken Druk op [3, 4] om het onderdeel te kiezen en druk dan op [OK]. 49 DVD-LS92EG-VQT5A72_dut. book 50 ??? ????????????????????? Tekst invoeren [HDD] [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW?V?] [+R] [+R]DL] [+RW] U kunt de opgenomen titels, enz. U kunt de gewenste programma's ook in de TV Guide opzoeken door trefwoorden in te voeren. (Vrije Woord Zoeken/Titels zoeken) ( 31, 39) 3 Druk op [?] (Instellen). Op het Naam invoeren-scherm ?Bezig met schrijven. . . ? [. . . ] 720p In een beeld van hoge definitie, worden iedere 1/50 seconde 720 (750) scanlijnen tegelijkertijd weergegeven om tot een progressief beeld te komen. Aangezien bij progressieve video de scanlijnen niet om-en-om worden weergegeven zoals bij genterlinieerde video, is het flikkeren van het beeld minimaal. VQT5A72 Referentie 85 DVD-LS92EG-VQT5A72_dut. book 86 ??? ????????????????????? Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentile negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-LS92EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-LS92EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag