Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LS855

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LS855. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-LS855 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LS855 te teleladen.


PANASONIC DVD-LS855 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (679 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-LS855

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer de stroombron zorgvuldig wanneer u het apparaat gebruikt op een schip of een andere plaats waar gelijkstroom gebruikt wordt. Wisselstroom netsnoerbeveiliging Zorg ervoor dat het AC netsnoer correct aangesloten is en niet beschadigd is. Een slechte aansluiting en een beschadigd snoer kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken. Reparaties Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als het geluid onderbroken wordt, de lampjes niet oplichten, er rook verschijnt of andere problemen optreden die niet in deze gebruiksaanwijzing worden behandeld, moet u het AC netsnoer ontkoppelen en contact opnemen met uw verdeler of een erkend reparatiecentrum. Meegeleverd toebehoren SLEEP A. SRD SETUP OPEN/CLOSE 1 CINEMA 2 5 8 0 3 6 9 10 4 D. ENH 7 GROUP CANCEL SKIP SL/ W SEAR O CH STOP PAUSE PLAY Afstandsbediening N2QAJB000069 Netkabel RJA0043-1C Audio/Video-kabel K2KA6CA00001 Batterijen AA, UM3 of R6 Bedieningshandleiding Garantiekaart DIRECT NAVIGATOR TOP MENU PLAY LIST MENU ENTER DISPLAY RETURN SUBTITLE PLAY MODE AUDIO ANGLE/PAGE QUICK REPLAY ZOOM POSITION REPEAT MEMORY DVD PLAYER N2QAJB000069 2 Veiligheid WAARSCHUWING: TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN, VOCHT, EN DRUPPELEND OF SPATTEND WATER, EN MOGEN ER GEEN VOORWERPEN MET WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN ERIN, ZOALS BLOEMENVAZEN, OP HET APPARAAT WORDEN GEZET. Binnenin het product WAARSCHUWING! !OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. [. . . ] U kunt nu met overschakelen naar de standby-toestand of de disc wisselen. De weergave wordt op de opgeslagen positie voortgezet en de markering wordt gewist. Bij sommige discs is deze functie beperkt. Hoofdstukterugblik DVD-V Deze functie maakt een terugblik op de hoofdstukken van de DVD-V mogelijk, doordat telkens de eerste seconden van de hoofdstukken worden weergegeven. !"Druk op PLAY voor een preview van de hoofdstukken" verschijnt. Druk niet op de toets PLAY wanneer de hoofdstukterugblik niet gewenst wordt. De weergave wordt na een paar seconden automatisch op dezelfde plaats voortgezet. ! 18 Algemene weergave Vooringestelde zoom : 16:9 standaard 4:3 standaard ZOOM-functie DVD-V DVD-A RAM VCD Met de Zoom-functie kan het beeld worden vergroot en het beeldscherm beter opgevuld worden. Via de afstandsbedieningstoetsen: Instelling van de zoomgrootte met , instelling zoom-modus: ENTER en Deze functie is ook via de ZOOM MODE-toets op het apparaat mogelijk: Handmatige zoom Vooringestelde zoom Zoomfunctie uitgeschakeld . Europese videostandaard Amerikaanse videostandaard . Cinemascoop1 Cinemascoop2 Basisinstelling herstellen !De basisinstellingen worden eveneens hersteld wanneer het disc-vak geopend wordt of het apparaat overschakelt naar de standby-toestand. D Afhankelijk van het discformaat kan de Zoom-functie beperkt zijn. Herhalingsfunctie ! DVD-V DVD-A RAM VCD CD MP3 WMA WMA JPEG REPEAT tijdens de weergave. Bij iedere toetsdruk wisselt de displayweergave als volgt: DVD-V DVD-A RAM VCD/CD MP3/WMA JPEG Hoofdstuk Titel Programma Scène Titel Titel Groep Titel Groep Alle Afspeellijst Alle Groep Uit Uit Uit Uit Uit Uit Uit Hoofdstuk Titel Uit D De herhalingsfunctie is alleen beschikbaar wanneer de verstreken speelduur gedurende de weergave wordt aangegeven. Een bedrijfsmodus voor het herhaaldelijk afspelen van een complete DVD, WMA, JPEG of MP3 disc is niet gepland. Groep: MP3/WMA-, DVD-A-titels of JPEG-beelden samengevat tot een groep. Bij het indrukken van de GROUP-toets op uw afstandsbediening verschijnt er eveneens een beeldschermmelding. Audio: wanneer de disc alternatieven biedt, dan kan de standaard ingestelde synchronisatietaal worden gewijzigd. Hoek: bij opname vanuit verschillende kameraposities kunt u de verschillende invalshoeken selecteren. Balkpositie: u kunt de positie van de OSD-meldingen op het beeldscherm verschuiven. G PG Programma: programma's op een DVD-RAM (pagina 25). MP3, WMA, SVCD: geeft alleen speeld. Total Titels totaal/Totaal beeld: nummer van de/het gekozen titel/beeld alsmede totaal aantal. 22 Beeldschermmeldingen MP3/WMA DVD-A VCD CD RAM JPEG DVD-V PL Afspeellijst: zie pagina 25 P Beeld: weergave van beeldnummer en titel van het gekozen beeld binnen de groep. Afroepen van de beelden door ingave van het nummer. Advanced Surround: maakt surroundsound-achtig effect mogelijk via de beide voorste luidsprekers (SP) of via de hoofdtelefoon (HP). Bij vervormingen in de klank dient deze functie te worden uitgeschakeld ( pagina 21 ). Dialoogversterker (Dialogue Enhancer): verhoogt het volume van het dialooggeluid van speelfilms (p. 21). Beeldmodus: "Cinema 1", "Cinema 2", "Gebruiker", "Normaal", ( pagina 21 ). A-B herhaling: maakt een doorlopende herhaling tussen de punten A en B binnen een titel * * mogelijk. [. . . ] Indien de storing daarna niet verholpen is, richt u zich met vermelding van de weergegeven foutcode tot de klantenservice. Het model- en serienummer van dit product vindt u aan de achterkant van het apparaat. Serienr. 29 Informatie Dit product is uitgerust met een auteursrechtbeveiliging, waarvan de technologie door Amerikaanse patenten en intellectuele eigendomsrechten in het bezit is van Macrovision Corporation en andere houders van auteursrechten. Het gebruik van deze auteursrechtbeveiliging moet door Macrovision Corporation worden goedgekeurd en is uitsluitend bestemd voor privé gebruik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-LS855

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-LS855 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag