Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LS835

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LS835. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-LS835 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LS835 te teleladen.


PANASONIC DVD-LS835 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (679 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-LS835

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Überprüfen Sie die Stromzufuhr oder die Eingangseinstellung des angeschlossenen Gerätes. Verwenden Sie die anderen voreingestellten Bildseitenverhältnisse oder die manuelle Einstellung. Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. [. . . ] 1 Druk op de cijfertoetsen om de gewenste items te kiezen ([WMA] [MP3] [JPEG] en druk vervolgens op [ENTER]). Alle items kiezen (op de disc of in de titel of groep) Druk op [ENTER] en [3 4] om "ALL" te kiezen, en druk daarna nogmaals op [ENTER] om te registreren. ­Als u een item wilt wissen, druk dan op [CANCEL] (of kies "Clear" en druk op [ENTER]). het gehele programma wissen Kies "Clear all" en druk op [ENTER]. Het gehele programma wordt ook gewist wanneer u het apparaat uitschakelt of de disc-lade opent. [RAM] [DVD-V] (Alleen discs opgenomen met 48 kHz) [DVD-A] (Alleen discs opgenomen met 44, 1 kHz en 48 kHz) [VCD] [CD] Deze functie geeft een natuurlijker geluid door het toevoegen van signalen met een hogere frequentie die niet op de disc zijn opgenomen. [WMA] [MP3] (Uitgezonderd discs opgenomen met 8 kHz, 16 kHz en 32 kHz) Deze functie reproduceert de frequenties die tijdens het opnemen verloren zijn gegaan, zodat u een geluid krijgt dat dichter bij het origineel ligt. 1 ([DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG]) Druk op de cijfertoetsen om een groep ([WMA] [MP3] [JPEG] en druk vervolgens op [ENTER]) of titel te kiezen. De bovenstaande functies zullen mogelijk niet werken afhankelijk van de manier waarop de disc is opgenomen. (Alleen wanneer de verstreken weergavetijd op het display kan worden getoond [JPEG]: Werkt met alle JPEG inhoud. Druk herhaalde malen op [REPEAT] om het item dat u wilt herhalen te kiezen. ­Werkt ook met DVD's die een menu tonen nadat de weergave is gestopt. Kiezen Naar het volgende menu gaan Terugkeren naar het vorige menu ( hierboven) Om de huidige bitrate of sampling frequentie te tonen Om de stilbeeldfunctie om te schakelen Om miniatuurbeelden te tonen ( hierboven) Om merktekens die op DVD-videorecorders zijn opgenomen terug te vinden ( hierboven) Om een bepaalde tijd vooruit of achteruit over te slaan (Time Slip tijdens weergave alleen) 1. Druk tweemaal op [ENTER] zodat de indicator voor Time Slip verschijnt. Om te starten vanaf een specifieke tijd (Time Search) Om het resterende tijd/verstreken tijd display te veranderen (Alleen wanneer de verstreken weergavetijd kan worden getoond [JPEG]: Werkt met alle JPEG inhoud. 7) Repeat Behalve [JPEG] [RAM] (stilbeeldengedeelte) Om een bepaald gedeelte te herhalen Druk op [ENTER] bij het start- en eindpunt. Om maximaal 5 posities voor opnieuw weergeven te markeren [ENTER] (Het apparaat is nu gereed voor het vastleggen van merktekens. ) Een positie markeren: [ENTER] (bij het gewenste punt) Nog een andere positie markeren: [2 1] [ENTER] Een merkteken uit het geheugen oproepen: [2 1] [ENTER] Een merkteken wissen: [2 1] [CANCEL] Deze functie werkt niet tijdens geprogrammeerde en willekeurige weergave. Om te kiezen hoe u beelden, die gemaakt zijn voor weergave op 4:3 schermen, wilt weergeven op een 16:9 tv-scherm. Andere beelden verschijnen volledig in het midden van het 4:3 Aspect scherm. Als uw tv-toestel een soortgelijke functie heeft, gebruik die dan voor een beter resultaat. In de stopstand Kies "Play as Data Disc" om JPEGbestanden op DVD-RAM weer te geven, of om een HighMAT disc weer te geven zonder gebruik te maken van de HighMAT functie. [. . . ] [DVD-A] Wanneer het geluidsspoor wordt veranderd, start de weergave opnieuw vanaf het begin. [DVD-A] Wanneer een MP3-track stilbeelden bevat, kan het een tijdje duren voordat de weergave ervan begint. Ook nadat de weergave is gestart, zal de correcte weergavetijd niet worden getoond. Weergave van sommige items is niet mogelijk, ook al heeft u deze geprogrammeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-LS835

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-LS835 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag