Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LS82

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LS82. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-LS82 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-LS82 te teleladen.


PANASONIC DVD-LS82 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (23661 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DVD-LS82 (5141 ko)
   PANASONIC DVD-LS82 (3933 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-LS82

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Volg de veiligheidsinstructies die op het apparaat zijn vermeld en ook de onderstaande veiligheidsinstructies op. 6) Gebruik uitsluitend een droge doek om het apparaat schoon te maken. 8) Installeer het apparaat niet dicht bij warmtebronnen zoals radiators, verwarmingsbuizen, kachels, of andere toestellen (inclusief versterkers) die warmte voortbrengen. Let op dat het netsnoer niet wordt gekneld, vooral niet bij de stekker, het stopcontact of op de plaats waar het netsnoer uit het apparaat komt. [. . . ] Vraag bij aankoop van een nieuw exemplaar om één van de bovenstaande, afzonderlijk verkrijgbare batterijen. Vervang alleen door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de fabrikant aanbevolen worden. Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de fabrikant voorgeschreven wordt. De stappen voor het type CGR-H711 (geleverd bij [DVD-LS80]) of CGR-H701 (optie) zijn echter dezelfde. (Ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld, blijft er een kleine hoeveelheid spanning in het apparaat aanwezig waardoor een defect kan ontstaan. U kunt dit apparaat ook gebruiken zonder het op te laden door de wisselstroomadapter en het netsnoer aan te sluiten. U kunt dit apparaat ook gebruiken zonder het op te laden door het aan te sluiten op een autogelijkstroomadapter ( blz. Als u het apparaat gedurende langere tijd niet zult gebruiken, moet u het netsnoer uit de wandcontactdoos trekken. De speler staat in de stand-by stand (de [Í] indicator brandt) wanneer het netsnoer op een stopcontact is aangesloten. De primaire stroomketen staat altijd onder spanning zolang als de netspanningsadapter op een stopcontact is aangesloten. Batterijdoos Opladen (wanneer het apparaat is uitgeschakeld) 4 7 4 Weergave (op kamertemperatuur met de hoofdtelefoon) LCD-helderheidsniveau j5 6 12 5, 5 0 3, 5 7 3 5 2, 5 5 2 LCD uit 8 16 7 Wordt met [DVD-LS80] meegeleverd (niet los leverbaar) wordt met [DVD-LS82] meegeleverd De hierboven aangegeven tijden kunnen verschillen afhankelijk van het gebruik. 6) en door de batterijdoos is aangedreven Druk op [DISPLAY] om de status op het LCD te controleren (wordt gedurende enkele seconden weergegeven). (knippert) Opladen Verschijnt automatisch wanneer er slechts voor enkele minuten batterijvermogen resteert. Plaats dubbelzijdige discs zo, dat het label van de zijde die u wilt weergeven, naar boven is gericht. dVD-RAM: Haal de discs vóór gebruik uit hun discdoosjes. De weergave van sommige discs wordt automatisch gestart wanneer het apparaat is ingeschakeld. Als u een hoofdtelefoon gebruikt, moet u het volume lager instellen voordat u deze aansluit. In de stopstand wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld na 15 minuten (wanneer u de batterijdoos gebruikt, gebeurt dit na 5 minuten). Druk op [, ­OFF] wanneer u klaar bent om de motor van het apparaat te sparen. De positie wordt onthouden wanneer "Press PLAY to resume play" op het scherm verschijnt. (Weergave hervatten) Wanneer u het schijfdeksel opent of op [, ­OFF] drukt terwijl "Press PLAY to resume play" op het scherm is weergegeven, wordt de onthouden positie geannuleerd. [DVD-V] [DVD-VR] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] [DVD-V] [DVD-VR] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] Terugkeren naar het vorige scherm. [. . . ] Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-LS82

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-LS82 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag