Gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-A10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-A10. Wij hopen dat dit PANASONIC DVD-A10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DVD-A10 te teleladen.


PANASONIC DVD-A10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3176 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DVD-A10 (6334 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DVD-A10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 12) Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact bij onweer en ook wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt. 13) Laat alle onderhoud en reparatie over aan bevoegd servicepersoneel. Onderhoud en reparatie zijn nodig wanneer het apparaat op de een of andere manier beschadigd is, zoals wanneer het netsnoer of zijn stekker beschadigd is, vloeistof of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtgekomen is, het apparaat aan regen of vocht werd blootgesteld, niet normaal werkt, of op de grond gevallen is. De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden geïnstalleerd en de netstekker dient zodanig te worden geplaatst dat hij gemakkelijk bereikbaar is in geval van problemen. [. . . ] De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden geïnstalleerd en de netstekker dient zodanig te worden geplaatst dat hij gemakkelijk bereikbaar is in geval van problemen. Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. Gebruik het batterijpak niet met andere apparatuur dan de gespecificeerde speler. ) Zorg dat er geen vuil, zand, vloeistoffen of andere vreemde bestanddelen op de aansluitklemmen terechtkomen. De ingebouwde batterij en het batterijpak niet uit elkaar nemen, wijzigen, verwarmen of in het vuur gooien. Berg het batterijpak niet op in een omgeving waar de temperatuur hoger is dan 60 °C. Knoopbatterij (Lithiumbatterij) Plaats de batterij met de polen in de juiste richting. De batterij niet uit elkaar nemen, wijzigen, verwarmen of in het vuur gooien. Indien batterij-elektrolyt per ongeluk op uw handen of kleren is terechtgekomen, moet u dit goed eraf spoelen met water. U kunt dit apparaat ook gebruiken zonder op te laden door de netspanningsadapter en het netsnoer aan te sluiten. Stroom besparen Ook wanneer dit apparaat is uitgeschakeld, verbruikt het nog 0, 5 W stroom. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gaat gebruiken. De speler staat in de stand-by stand (de [Í] indicator brandt) wanneer het netsnoer op een stopcontact is aangesloten. De primaire stroomketen staat altijd onder spanning zolang als de netspanningsadapter op een stopcontact is aangesloten. CHG Í Opladen bezig [Í] gaat uit [CHG] brandt Oplaadtijd: [DVD-LS50]: Ongeveer 4 uur [DVD-LS55]: Ongeveer 7 uur Koppel de netspanningsadapter en het netsnoer los wanneer het opladen voltooid is. Druk 3-maal op [DISPLAY] om de indicatie op het LCD-paneel te bekijken (Wordt een paar seconden lang getoond). (Verschijnt automatisch wanneer er nog slechts Laad opnieuw op een paar minuten batterijspanning overblijven. Elk gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie dient goedgekeurd te zijn door Macrovision Corporation. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Macrovision Corporation mag deze technologie niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de weergave van videoprogramma's in de huiskamer of in een andere beperkte kring. [. . . ] Elk gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie dient goedgekeurd te zijn door Macrovision Corporation. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Macrovision Corporation mag deze technologie niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de weergave van videoprogramma's in de huiskamer of in een andere beperkte kring. MPEG Layer-3 compressiemethode voor audio-bestanden vervaardigd onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson multimedia. Goed op zijn plaats zetten Voor dubbelzijdige discs, de disc erin plaatsen met het label van de af te spelen zijde naar boven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DVD-A10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DVD-A10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag