Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-HS2EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-HS2EG. Wij hopen dat dit PANASONIC DMR-HS2EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-HS2EG te teleladen.


PANASONIC DMR-HS2EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3614 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DMRHS2EG (3685 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMR-HS2EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Pour en obtenir les performances optimales et pour votre sécurité, veuillez lire attentivement le présent manuel. Avant de raccorder, faire fonctionner ou régler l'appareil, lire attentivement tout ce mode d'emploi. Conserver ce manuel. Geachte klant Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem. [. . . ] Druk op [3, 4, 2, 1] om "DV AUTO REC" te kiezen en druk dan op [ENTER]. Druk op [2, 1] om "Rec" te kiezen en druk dan op [ENTER]. Het opnemen begint. Handmatig opnemen [RAM] [DVD-R] Voorbereidingen Sluit een videorecorder op de ingangsaansluitingen van dit apparaat aan. Wanneer u een tweetalig programma opneemt [RAM] Wanneer zowel M 1 als M 2 is gekozen op de aangesloten apparatuur, kunt u het type geluid kiezen tijdens weergave. (U kunt het type geluid niet tijdens weergave kiezen. ) Wanneer het uitgangssignaal van de externe apparatuur NTSC is, stelt u "TV System" in op "NTSC" in het SETUP menu (blz. Om de ruis in de invoer van een videorecorder terug te dringen, stelt u "AV-in NR" in op "On" in het SETUP menu ( blz. 42). Wanneer het opnemen is afgelopen Het bevestigingsscherm verschijnt. Het opnemen stoppen Druk op []. [Opmerking] Er kan slechts één DV-apparaat (bijv. een digitale videocamcorder) via de DV-ingangsaansluiting op dit apparaat worden aangesloten. De DV-ingang van dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met DVapparatuur. worden verbonden) Het is mogelijk dat de naam van de DV-apparatuur niet juist wordt aangegeven. Afhankelijk van de DV-apparatuur kan het voorkomen dat het beeld of geluid niet juist wordt ingevoerd. Andere pagina's weergeven Druk op [3, 4, 2, 1] om "Previous" of "Next" te kiezen en druk dan op [ENTER]. Druk nogmaals op [;] om te annuleren. RQT7544 36 94 FUNCTIONS venster Alle stilstaande beelden op een kaart naar een DVD-RAM kopiëren--COPY ALL PICTURES [SD] of [PC] > [RAM] Voorbereidingen Druk op [SD/PC] om het bronstation te kiezen. DVD TV CH AV VOLUME DIRECT TV REC DVD 1 4 DRIVE SELECT SD/PC 2 5 8 0 SKIP 3 CH 1 2 6 ShowView In de stopstand 7 CANCEL 9 INPUT SELECT MANUAL SKIP Druk op [FUNCTIONS]. Druk op [3, 4, 2, 1] om "COPY ALL PICTURES" te kiezen en druk dan op [ENTER]. COPY ALL PICTURES Copy from \DCIM SD CARD SLOW/SEARCH STOP PAUSE PLAY/x1. 3 DIRECT NAVIGATOR FUNCTIONS FUNCTIONS TOP MENU Copy to DVD \JPEG\DCIM001 3, 4, 2, 1 ENTER SUB MENU ENTER RETURN Als er meerdere bovenliggende mappen herkend worden, kunt u tussen deze mappen omschakelen met [2, 1]. PROG/CHECK DISPLAY STATUS TIME SLIP 3 4 Druk op [3, 4] om "Copy from" te kiezen en druk dan op [2, 1] om het station te kiezen. Druk op [3, 4, 2, 1] om "Copy" te kiezen en druk dan op [ENTER]. TIMER F A ERASE REC MODE REC EXT LINK B CREATE CHAPTER AUDIO C Het kopiëren stoppen Houd [RETURN] gedurende 3 seconden ingedrukt. Terugkeren naar het vorige scherm Druk op [RETURN]. Door het FUNCTIONS venster te gebruiken kunt u snel en gemakkelijk toegang krijgen tot de belangrijkste functies. In de stopstand Druk op [FUNCTIONS]. FUNCTIONS DVD-RAM Playback DVD SD/PC Disc Protection Off Cartridge Protection Off DIRECT NAVIGATOR Recording TIMER RECORDING Dubbing Edit DUBBING PLAY LIST FLEXIBLE REC DV AUTO REC DISC MANAGEMENT Setting ENTER RETURN SETUP De functies die worden aangegeven verschillen afhankelijk van het gekozen station of het type disc. 2 [Opmerking] Bij het kopiëren van de stilstaande beelden in een map op map-basis of op een kaart op kaart-basis, zullen de andere bestanden dan de bestanden met stilstaande beelden in de map ook gekopieerd worden. (Dit is niet van toepassing op de onderliggende mappen die in de mappen zijn. ) Als er reeds stilstaande beelden in de kopieerbestemmingsmap zijn, zullen de nieuwe stilstaande beelden achter de bestaande stilstaande beelden worden opgenomen. Als er geen ruimte meer in het bestemmingsstation is of als het aantal bestanden/mappen dat gekopieerd wordt het maximale aantal overschrijdt ( blz. Als er op dit apparaat een naam voor de kopieerbronmap is ingevoerd, zal de mapnaam getoond worden in de kopieerbestemmingsmap. De volgorde waarin de stilstaande beelden zijn geregistreerd op de kopieerlijst, wordt misschien niet gebruikt bij de kopieerbestemming. Druk op [3, 4, 2, 1] om een onderdeel te kiezen en druk dan op [ENTER]. Het FUNCTIONS venster sluiten Druk op [FUNCTIONS]. RQT7544 37 95 Handige functies 1 Kopiëren Copy all pictures (JPEG) in the card Beheer van de discs en kaarten 4 DVD TV CH AV VOLUME DIRECT TV REC Druk op [2, 1] om "Yes" te kiezen en druk dan op [ENTER]. DISC MANAGEMENT Title No. 11 DVD-RAM Used Remain 5:38 (EP) 0 : 22 DVD 1 4 7 CANCEL DRIVE SELECT SD/PC DVD, SD/PC Disc Name Disc Protection On 2 5 8 0 SKIP 3 CH 6 ShowView SELECT ENTER RETURN Erase all titles Format Disc 9 INPUT SELECT MANUAL SKIP SLOW/SEARCH Het hangslot-symbool is dicht als de disc tegen schrijven is beveiligd. STOP PAUSE PLAY/x1. 3 De disc van een naam voorzien [RAM] [DVD-R] DIRECT NAVIGATOR FUNCTIONS FUNCTIONS TOP MENU 3, 4, 2, 1 ENTER SUB MENU ENTER RETURN Voorbereidingen Druk op [DVD] om het DVD-station te kiezen. [. . . ] Verkeerde aansluiting of beschadiging van het netsnoer kan resulteren in brand of in een elektrische schok. Trek niet aan het snoer, buig het niet te sterk en zet er geen zware voorwerpen op. Pak altijd de stekker vast wanneer u het netsnoer wilt losmaken uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer, want dit kan resulteren in een elektrische schok. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMR-HS2EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMR-HS2EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag