Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-EH76EC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-EH76EC. Wij hopen dat dit PANASONIC DMR-EH76EC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-EH76EC te teleladen.


PANASONIC DMR-EH76EC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4398 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DMREH76EC (4168 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMR-EH76EC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DMR-EH76EC-VQT5A72_dut. book 1 ??? ????????????????????? Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Modelnr. DMR-EH76 Snelle Start Gids Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. Het GUIDE Plus+ systeem is beschikbaar in de volgende landen: Belgi/Luxemburg/Nederland/Zwitserland (Met ingang van januari 2013) Alleen Duitsprekende regio?s ?Het is mogelijk dat het systeem in sommige gebieden niet beschikbaar is. [. . . ] in afspeellijst ------- Pagina 001/001 ------- OK RETURN OPTION Overzicht Druk op RETURN om te sluiten. 7 8 Druk op [OK]. Druk op [2, 1] om de plaats te kiezen waar de stilstaande beelden moeten worden ingevoegd en druk dan op [OK]. Afspeellijsten HDD Creren BEELD Pagina 001/001 ----001 Date :25. 5. 2010 Bronalbums 001 002 Het maken van Afspeellijsten (Beeld) U kunt Afspeellijsten (Beeld) maken met Soundtrack. in Playlist ---- ---- ---- Pagina 001/001 ---- OK RETURN 1 2 3 Tijdens het gestopt zijn Druk op [FUNCTION MENU]. te kiezen en druk dan op [OK]. FUNCTION MENU HDD Weergave Opname Wissen Kopiren Overige Drive kiezen OK 9 Druk op [RETURN ]. te kiezen en herhaal de stappen 5?8 om beelden die in andere albums staan toe te voegen. als u de Afspeellijst (Beeld) een naam wilt geven. Input naam playlist ? Over 30:00 SP Afspeellijsten Flexibele Opname HDD Management Set-up Ja SELECT OK RETURN Nee Als ?BEELD?) -- 11 Selecteer de Soundtrack als u de Soundtrackwilt veranderen. Creren ( 50, Tekst invoeren) VIDEO -- BEELD 4 -- Druk op [3, 4, 2, 1] om ?Creren?geselecteerd is, is Beispieltitel ingesteld voor Soundtrack. Weergave afspeell. Ja Nee SELECT OK RETURN Creren ---- 5 Druk op [2, 1] om een album (een map) te kiezen in ?Quellalben?en druk dan op [4]. ?Druk op [OK] om alle stilstaande beelden in het album te kiezen, ga dan door naar stap 8. ?Druk op [3] om te annuleren. Afspeellijsten HDD 001 Date :25. 5. 2010 Bronalbums 001 008 Creren BEELD Pagina 001/001 --- --- 1 Druk op [2, 1] om ?Ja?2 Druk op [3, 4] om de opslagbestemming te kiezen van de Soundtrack en druk dan op [OK]. 3 Druk op [3, 4] om een album te selecteren als Soundtrack en druk vervolgens op [OK] wanneer u niet de ?Beispieltitel??Soundtrack op Afspeellijsten (Beeld) is gespecificeerd voor elke Afspeellijst (Beeld). Het scherm verlaten Druk op [EXIT]. Bronafbeeldingen 0002 0001 Pagina 001/001 0003 ---- Afb. in afspeellijst ------- Pagina 001/001 ------- VQT5A72 OK RETURN Druk op RETURN om te sluiten. 48 DMR-EH76EC-VQT5A72_dut. book 49 ??? ????????????????????? Afspeellijsten (Beeld)/stilstaande beelden bewerken [HDD] Afspeellijst (Beeld) bedieningen [HDD] ?Na het uitvoeren van de stappen 1-5 ( links) 1 2 3 4 Tijdens het gestopt zijn Druk op [FUNCTION MENU]. Diashow-Einstell. ( 36, Start diavoorstell. , Stap 1-2) ?U kunt niet meerdere Afspeellijsten (Beeld) of alle Afspeellijsten (Beeld) selecteren. ?Een Muziek-CD (CD-DA) wordt gebruikt als Soundtrack wanneer u een Muziek-CD erin doet. Eenmaal gewist, zijn de Afspeellijsten (Beeld) verloren en kunnen deze niet meer hersteld worden. Voor het kopiren naar DVD-RAM Wissen Selecteer de te bewerken Afspeellijst (Beeld) en druk op [OPTION]. Een stilstaand beeld bewerken: 1 Kies de Afspeellijst (Beeld) waarin zich de stilstaande beelden bevinden die u wilt bewerken en druk op [OK]. 2 Kies de stilstaande beeld en die u wilt bewerken en druk op [OPTION]. Andere pagina?s weergeven Druk op [3, 4, 2, 1] om ?Vorige?Druk nogmaals op [;] om te annuleren. Kopiren naar DVD Druk op [2, 1] om ?Start?te kiezen en druk dan op [OK]. Om gegevens te kopiren naar DVD-R Druk op [2, 1] om ?Kopiren & Finalis. ? [. . . ] Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMR-EH76EC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMR-EH76EC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag