Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-EH65

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-EH65. Wij hopen dat dit PANASONIC DMR-EH65 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-EH65 te teleladen.


PANASONIC DMR-EH65 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5523 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DMR-EH65 (4738 ko)
   PANASONIC DMR-EH65 (4738 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMR-EH65

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing DVD Recorder Modelnr. DMR-EH65 Regionummer dat door dit apparaat wordt ondersteund DVD-spelers en DVD-software hebben een regionummer toegewezen gekregen aan de hand van waar ze worden verkocht. Dit apparaat kan DVD-Video afspelen met labels waarop "2" of "ALL" staat. Voorbeelden: 2 ALL 2 3 5 Web Site: http://www. panasonic-europe. com Geachte klant Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem. [. . . ] Titels of afspeellijsten kunnen niet van een DVD-RAM naar de vaste schijf worden gekopieerd. U kunt geen afspeellijsten kopiren die gemaakt zijn van "Eenmaal opnemen toegestaan" titels. Titels met opnamebeperkingen en afspeellijsten kunnen niet worden geregistreerd op dezelfde kopieerlijst. RQT8435 51 Navigator WISSEN/Titels of afspeellijsten kopiren Titels of afspeellijsten kopiren TV DRIVE SELECT CH AV PAGE VOLUME Cijfertoetsen 123 456 789 INPUT 0 SELECT SKIP 3 CH Druk op [3, 4] om de titel te kiezen die u wilt kopiren en druk dan op [ENTER]. Andere pagina's weergeven Druk op [:, 9] om andere pagina's weer te geven. ShowView DELETE :, 9 STOP SLOW/SEARCH ; PAUSE PLAY/x1. 3 1 PROG/CHECK GUIDE Meerdere bewerkingen Kies met [3, 4] en druk dan op [;]. Druk nogmaals op [;] om te annuleren. R DIRECT NAVIGATO FUNCTIONS 3, 4, 2, 1 ENTER SUB MENU "Rood" ENTER 4 TIONS FU N C Nadat u begint met het kopiren van DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formaat), +R en +R DL discs, kunt u deze alleen nog afspelen en kunt u er niet meer op opnemen of ze bewerken. SUB MENU RETURN CREATE CHAPTER S MANUAL SKIP RETURN "Groen" REC AUDIO REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC STATUS DISPLAY TIME SLIP Druk op [2, 1] om "Starten" te kiezen en druk dan op [ENTER]. Het kopiren begint. Terugkeren naar het vorige scherm Druk op [RETURN]. STATUS Snelheid en opnamefunctie voor kopiren [HDD] > [RAM] : Hoge snelheid [HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW<V>] [+R] [+R]DL] [+RW] : Raadpleeg de volgende tabel. Opname voor Hoge-snelheidskopie ( 66) Kopieersnelheid Alleen titels opgenomen met "Opname voor Hoge snelheid Hoge-snelheidskopie" ingesteld op "Aan". Alleen titels opgenomen met "Opname voor Normale snelheid Hoge-snelheidskopie" ingesteld op "Uit". (Opnamefunctie is Bij het rangschikken van meerdere titels om te kopiren die werden opgenomen met "Opname voor FR. ) Hoge-snelheidskopie" ingesteld op "Aan" en "Uit". [+R] [+R]DL] [+RW] Als u een kopie maakt met daarin titels die zijn opgenomen in de "EP"-functie of "FR (opnamen van 5 uur of langer)"-functie ( wordt afgebeeld), wordt het kopiren uitgevoerd op normale snelheid (in de FR-opnamefunctie). Als de discruimte op de kopieerbestemming niet toereikend is, wordt het kopiren uitgevoerd op normale snelheid (in de FR-opnamefunctie). Het kopiren stoppen 54 KOPIEER-navigator/Kopieerlijst-pictogrammen en -functies 54 De eigenschappen van een titel controleren en de KOPIEER-navigator sorteren 1 Druk op [3, 4] om de titel te kiezen en druk dan op [SUB MENU]. KOPIEER-navigator HDD Totaal : 0 Bestemmingsvermogen: 4310MB Grootte: 0MB( 0%) Voor het kopiren Een titel met een hoofdgeluidsspoor en een secundair geluidsspoor kopiren Kies het type geluid in "Tweetalige Geluidsselectie" ( 67) voordat u tweetalige uitzendingen opneemt wanneer: Bij het kopiren op een DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formaat), +R, +R DL en +RW. "Geluidsfunctie voor XP-opname" is ingesteld op "LPCM" ( 67) en u kopieert met de opnamefunctie XP. Titels met 16:9 beeldverhouding kopiren De titels worden opgenomen met een 4:3 beeldverhouding als u opneemt op een DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formaat), +R, +R DL of +RW. Opnametijd 0:52(SP) Nr. tit. Eigenschappen ENTER RETURN Pagina 01/01 S SUB MENU 2 Druk op [3, 4] om "Eigenschappen" of "Sorteren" te kiezen en druk dan op [ENTER]. Eigenschappen: De naam, de opnamedatum, het kanaal, enz. Sorteren: Druk op [3, 4] om het onderdeel te kiezen en druk dan op [ENTER]. U kunt ervoor kiezen de titels af te beelden op nummer, opnamedatum, dag, kanaal, opnamestarttijd en titelnaam. (U kunt een titel niet kiezen als er een afvinkteken bij staat. ) Als u het scherm KOPIEER-navigator sluit, wordt de afbeeldvolgorde geannuleerd. [Opmerking] Titels en afspeellijsten die zijn opgenomen met een ander codeersysteem (PAL of NTSC) dan dat van het televisiesysteem dat nu is gekozen op het apparaat, kunnen niet worden gekopieerd. Controleer of er voldoende resterende ruimte op de disc is. Kopiren DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formaat), +R, +R DL worden automatisch gefinaliseerd ( 81). Na het finaliseren kunnen de discs alleen worden afgespeeld en kunt u ze tevens op andere DVDapparatuur afspelen. [HDD] > [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW<V>] [+R] [+R]DL] [+RW] (U kunt niet kopiren op gefinaliseerde discs. ) [Opmerking] Tijdens het kopiren van titels op hoge snelheid op DVD-RAM compatibel met opnemen op 5x hoge snelheid of op DVD-R of +R compatibel met opnemen op 8x hoge snelheid, wordt het geluid van de draaiende disc harder dan normaal. Als u het kopiren stiller wilt uitvoeren, kiest u "Normaal (Stil)" in "DVD Snelh. Als u meerdere titels registreert, worden ze op volgorde gekopieerd, beginnende met de titel bovenaan het scherm en niet in de volgorde waarin u ze registreerde. Om de volgorde waarin de titels worden gekopieerd te wijzigen, maakt u een kopieerlijst en kopieert u de inhoud van de lijst ( 53). 1 2 In de stopstand Druk op [FUNCTIONS]. Druk op [3, 4] om "Kopiren" te kiezen en druk dan op [ENTER]. KOPIEER-navigator HDD Totaal : 0 Bestemmingsvermogen: 4310MB Grootte: 0MB( 0%) Opnametijd 0:52(SP) RQT8435 Nr. [. . . ] Pak altijd de stekker vast wanneer u het netsnoer wilt losmaken uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer, want dit kan resulteren in een elektrische schok. Anders kunt u een elektrische schok krijgen. Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMR-EH65

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMR-EH65 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag