Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-EH58

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-EH58. Wij hopen dat dit PANASONIC DMR-EH58 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-EH58 te teleladen.


PANASONIC DMR-EH58 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1111 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMR-EH58

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Het GUIDE Plus+ systeem is beschikbaar in de volgende landen: Belgi/Duitsland/Frankrijk/Itali/Nederland/ Oostenrijk/Spanje/Zwitserland (per eind februari 2006) Het is mogelijk dat het systeem in sommige gebieden niet beschikbaar is. Eventuele wijzigingen in de gebieden waar het systeem beschikbaar is voorbehouden. EC RQT8435-H WAARSCHUWING! IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT. HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN ZIJN, KAN RESULTEREN IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING. [. . . ] Stilstaande beelden kunnen niet worden weergegeven. Kopieerduur bij benadering (Max. snelheid) (Zonder de tijd die vereist is voor het schrijven van de gegevensbeheerinformatie) 5X Snelheid 16X Snelheid 4X Snelheid 4X Snelheid1 HDD DVD-RAM DVD-R DVD-R DL DVD-RW Opname- OpnameBenodigde Benodigde Benodigde Benodigde Snelheid Snelheid Snelheid Snelheid functie tijd tijd tijd tijd tijd XP 1 12 min. 32x 2, 4X Snelheid 4X Snelheid 8X Snelheid2 +R DL +RW +R Benodigde Benodigde Benodigde Snelheid Snelheid Snelheid tijd tijd tijd 8 min. 16x De bovenstaande waarden geven de snelst mogelijke tijden en snelheden aan waarmee een titel van n uur opgenomen op de vaste schijf op hoge snelheid kan worden gekopieerd op een disc die compatibel is met opname op hoge snelheid. De tijden en snelheden variren afhankelijk van het deel van de disc waarop wordt opgenomen, de kenmerken van de disc, enz. 1 Met dit apparaat wordt het kopiren met 6X Snelheid DVD-RW discs uitgevoerd op dezelfde snelheid als 4X Snelheid DVD-RW discs. 2 Met dit apparaat wordt het kopiren met 16X Snelheid +R discs uitgevoerd op dezelfde snelheid als 8X Snelheid +R discs. [Opmerking] Bij opnemen of afspelen tijdens het kopiren is het mogelijk dat niet de maximale opnamesnelheid wordt verkregen. Afhankelijk van de toestand van de disc, is het mogelijk dat het apparaat met een andere dan de maximale snelheid kopieert. Betreffende het afspelen van een DVD-R DL (eenzijdig, Dual Layer) en +R DL (eenzijdig, Double Layer) Als u niet op hoge snelheid kopieert, worden de titels tijdelijk gekopieerd op normale snelheid naar de vaste schijf en daarna op hoge snelheid gekopieerd naar DVD-R DL en +R DL. De titels die tijdelijk naar de vaste schijf werden gekopieerd, worden daarna gewist. (Als u bij het kopiren naar een nieuwe, lege disc van plan bent een nieuwe disc vol te kopiren, is het equivalent van maximaal 4 uur aan beschikbare ruimte in de SP-functie benodigd op de vaste schijf. ) Als het aantal titels dat op de vaste schijf is opgenomen en het aantal titels dat moet worden gekopieerd naar de DVD-R DL en +R DL in totaal hoger is dan 500. Bij het afspelen van een titel die is opgenomen op beide lagen, kunnen de audio en video kortstondig worden onderbroken op het moment dat het apparaat wisselt tussen de twee lagen. Druk op [3, 4] om "Kopiren" te kiezen en druk dan op [ENTER]. KOPIEER-navigator HDD Totaal : 0 Bestemmingsvermogen: 4310MB Grootte: 0MB( 0%) Opnametijd 0:52(SP) RQT8435 Nr. tit. Pagina 01/01 52 ENTER RETURN S SUB MENU Selecteren Kopiren met behulp van de kopieerlijstGeavanceerde Kopie [HDD] , -. [RAM] [+RW] [-RW<VR>] > [HDD] [HDD] > [-R] [-R]DL] [-RW<V>] [+R] [+R]DL] [SD] > [HDD] [RAM] U kunt titels en afspeellijsten naar wens opgeven voor het kopiren naar een disc. Zie ook de opmerkingen "Voor het kopiren" ( 52). 6 Registreer de titels en afspeellijsten die gekopieerd moeten worden. Als u een geregistreerde lijst wilt kopiren zonder veranderingen aan te brengen ( stap 7). 1 Druk op [3, 4] om "Lijst creren" te kiezen en druk dan op [1]. Kopie Alles wissen Bestemmingsvermogen: 4343MB Grootte: 0MB ( 0%) Naam van item Nr. Grootte Nieuw item(Totaal=0) 1 Kopieerrichting HDD > DVD 2 Kopieerfunctie VIDEO Hoge Snlh. 3 Lijst creren 1 2 3 In de stopstand Pagina 01/01 Kopiren starten ENTER Kopieerlijst creren. Druk op [FUNCTIONS]. Druk op [3, 4] om "Naar Overige" te kiezen en druk dan op [ENTER]. Druk op [3, 4] om "Geavanceerde Kopie" te kiezen en druk dan op [ENTER]. Kopie Alles wissen S SUB MENU RETURN 2 Druk op [3, 4] om "Nieuw item" te kiezen en druk dan op [ENTER]. 3 Druk op de "Rood" toets om "VIDEO" te kiezen of druk op de "Groen" toets om "Afsp. lstn. " te kiezen. Lijst creren HDD 007 008 0:30(XP) VIDEO --- Afsp. lstn. ARD 10. 10. ZA ----- Vorige Pagina 02/02 Volgende Volgende 1 Kopieerrichting HDD > DVD Bron Bestemming HDD DVD ENTER RETURN S SUB MENU Selecteren Vorige 2 Kopieerfunctie VIDEO Hoge Snlh. 3 Lijst creren Kopiren starten ENTER RETURN 0 De kopieerrichting selecteren. 4 Druk op [3, 4, 2, 1] om de titels of afspeellijsten te kiezen en druk dan op [ENTER]. Bij het kopiren naar een disc op hoge snelheid, [-R] [-R]DL] [-RW<V>] : kunnen alleen de items aangegeven met " " of " " worden geregistreerd. [. . . ] door niet bevoegde personen kan resulteren in een elektrische schok of beschadiging van het apparaat. Voor een lange levensduur verdient het aanbeveling de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken. Behandeling van het netsnoer Zorg dat het netsnoer juist is aangesloten en niet beschadigd is. Verkeerde aansluiting of beschadiging van het netsnoer kan resulteren in brand of in een elektrische schok. Trek niet aan het snoer, buig het niet te sterk en zet er geen zware voorwerpen op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMR-EH58

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMR-EH58 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag