Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E95HEG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E95HEG. Wij hopen dat dit PANASONIC DMR-E95HEG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E95HEG te teleladen.


PANASONIC DMR-E95HEG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3727 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DMR-E95HEG (6469 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMR-E95HEG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MEMO RQT7465 63 WAARSCHUWING! IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT. HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN ZIJN, KAN RESULTEREN IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING. LAAT ONDERHOUD AAN ERKENDE VAKMENSEN OVER. Y RF IN PB R - AUDIO - L OPTICAL VIDEO S-VIDEO AV1 (TV) OUT PR AV4 IN AV2 (DECODER/EXT) AC IN DIGITAL AUDIO OUT (PCM/BITSTREAM) R - AUDIO - L VIDEO S-VIDEO COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE/ INTERLACE) RF OUT WAARSCHUWING: TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN, VOCHT, EN DRUPPELEND OF SPATTEND WATER, EN MOGEN ER GEEN VOORWERPEN MET WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN ERIN, ZOALS BLOEMENVAZEN, OP HET APPARAAT WORDEN GEZET. Aan de slag - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. (IEC60825-1) - RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. [. . . ] Stel een paar minuten langer in dan de brontitel om rekening te houden met de bedieningstijd totdat het afspelen begint. 7 8 Druk op [2] om "Dubbing Time" te kiezen. Druk op [3, 4] om "Start Dubbing" te kiezen en druk dan op [ENTER]. Druk op [2, 1] om "Yes" te kiezen en druk dan op [ENTER] om met het kopiëren te beginnen. De disc wordt automatisch afgespeeld vanaf titel 1 wanneer "Title 1" werd gekozen op het "Auto-Play Select" menu tijdens het afsluiten van de disc (blz. 43). 9 Terwijl het hoofdmenu wordt afgebeeld Druk op [3, 4, 2, 1] om de titel te kiezen die u wilt kopiëren en druk dan op [ENTER]. My favorite 01 Chapter 1 02 Chapter 2 01/02 03 Chapter 3 04 Chapter 4 05 06 Beginnend bij de gekozen titel, worden alle titels op volgorde afgespeeld en opgenomen totdat de ingestelde tijdsduur is verstreken. (Nadat het afspelen van de laatste titel op de disc is afgelopen, wordt het hoofdmenu opgenomen totdat de ingestelde tijdsduur is verstreken. ) Het kopiëren stoppen Druk op []. U kunt ook [RETURN] 3 seconden ingedrukt houden om met kopiëren te stoppen. Als het kopiëren tussentijds wordt gestopt, zal tot dat punt alles zijn gekopieerd. RQT7465 Terugkeren naar het vorige scherm Druk op [RETURN]. 38 100 Opnemen vanaf een videorecorder DVD TV CH AV VOLUME 2 DVD 2 5 8 0 SKIP SLOW/SEARCH DIRECT TV REC HDD, DVD HDD 1 4 7 CANCEL SD/PC 3 CH 3 4 INPUT SELECT Druk op [REC MODE] om de opnamefunctie te kiezen. Druk op [¥ REC]. Het opnemen begint. 6 ShowView 9 INPUT SELECT MANUAL SKIP Ongewenste fragmenten overslaan Druk op [;] om het opnemen te pauzeren. (Druk nog een keer op de toets om het opnemen te hervatten. ) Het opnemen stoppen Druk op []. Opnemen van programma's voor het opvullen van de resterende ruimte op de disc blz. 18, Flexibel opnemen Bijna alle DVD-software en video's in de winkels zijn voorzien van een kopieerbeveiliging. Alle software die hiermee is uitgerust kan niet op dit apparaat worden opgenomen. STOP PAUSE PLAY/x1. 3 DIRECT NAVIGATOR FUNCTIONS ; FUNCTIONS TOP MENU 3, 4, 2, 1 ENTER SUB MENU ENTER RETURN PROG/CHECK DISPLAY STATUS TIME SLIP F ¥ REC REC MODE Bijv. : aansluiten van andere videoapparatuur op de AV3 of DV ingangsaansluitingen Schakel het apparaat en de andere videoapparatuur uit voordat u begint met de aansluitingen. Dit apparaat OPEN/CLOSE TIMER ERASE REC MODE REC Automatische DV-opname (DV AUTO REC) [HDD] [RAM] Wanneer de "DV AUTO REC" functie wordt gebruikt, worden de programma's opgenomen als een titel terwijl tegelijkertijd hoofdstukken aangemaakt worden bij elke onderbreking in de beelden en er tevens automatisch een afspeellijst wordt gemaakt. Voorbereidingen 1 Schakel dit apparaat en de DV-apparatuur uit en sluit dan de DVapparatuur op de DV-ingangsaansluiting ( links) van dit apparaat aan. 3 Pauzeer de weergave op de DV-apparatuur bij het punt waar u wilt beginnen met opnemen. Wanneer het uitgangssignaal van de externe apparatuur NTSC is, stelt u "TV System" in op "NTSC" in het SETUP menu (blz. 50). SD CARD PC CARD EJECT REC TIME SLIP HDD DVD SD PC DRIVE SELECT /x1. 3 TIME SLIP CH HDD AV3 S-VIDEO IN VIDEO IN L/MONO AUDIO IN R DVD DV IN S-VIDEO IN VIDEO IN L/MONO - AUDIO IN - R DV IN Geel Wit Rood S-videokabel§ Audio/ videokabel DV-kabel (IEEE 1394, 4-pens) Andere videoapparatuur 1 2 3 4 In de stopstand Als de geluidsuitvoer van de andere apparatuur in mono is, sluit u aan op L/MONO. § De S-VIDEO aansluiting geeft een meer levendig beeld dan de VIDEO aansluiting. Wanneer u opneemt vanaf de DV-aansluiting van het apparaat Kies het type audio-opname in "Audio Mode for DV Input" van het SETUP menu (blz. Druk op [3, 4, 2, 1] om "DV AUTO REC" te kiezen en druk dan op [ENTER]. Druk op [2, 1] om "Rec" te kiezen en druk dan op [ENTER]. Het opnemen begint. Handmatig opnemen [HDD] [RAM] [DVD-R] Voorbereidingen Sluit een videorecorder op de ingangsaansluitingen van dit apparaat aan. Wanneer u een tweetalig programma opneemt [HDD] [RAM] Wanneer zowel M 1 als M 2 is gekozen op de aangesloten apparatuur, kunt u het type geluid kiezen tijdens weergave. [. . . ] (Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld, blijft de vaste schijf nog een korte tijd doorwerken. ) Resterende opnametijd op de vaste schijf Dit apparaat neem op met gebruikmaking van een datacompressiesysteem met een variabele bitrate (VBR) om de opgenomen datasegmenten aan te passen aan de videodatasegmenten, waardoor verschillen kunnen ontstaan in de afgebeelde tijdsduur en resterende ruimte voor opnemen. Als de resterende tijdsduur onvoldoende is, wist u overbodige titels om ruimte te winnen voordat u begint met opnemen. (Een afspeellijst wissen leidt niet tot een verlenging van de tijdsduur. ) Omgaan met de vaste schijf (HDD) De vaste schijf is een precisieopnameapparaat dat vanwege zijn grote opnamecapaciteit en hoge werkingssnelheid bijzonder gevoelig is voor beschadiging. Als vuistregel moet u van belangrijk videomateriaal een reservekopie maken op een DVD. Als "HDD SLP (SLEEP)" op het display verschijnt De vaste schijf is automatisch in de SLEEP modus gezet om de levensduur van de vaste schijf te verlengen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMR-E95HEG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMR-E95HEG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag