Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E85HEG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E85HEG. Wij hopen dat dit PANASONIC DMR-E85HEG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E85HEG te teleladen.


PANASONIC DMR-E85HEG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2973 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DMR-E85HEG (3130 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMR-E85HEG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MEMO RQT7455 55 WAARSCHUWING! IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT. HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN ZIJN, KAN RESULTEREN IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING. LAAT ONDERHOUD AAN ERKENDE VAKMENSEN OVER. Y RF IN PB R - AUDIO - L OPTICAL VIDEO S-VIDEO AV1 (TV) OUT PR AV4 IN AV2 (DECODER/EXT) AC IN DIGITAL AUDIO OUT (PCM/BITSTREAM) R - AUDIO - L VIDEO S-VIDEO COMPONENT VIDEO OUT (NTSC:480P/480I, PAL:576P/576I) RF OUT WAARSCHUWING: TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN, VOCHT, EN DRUPPELEND OF SPATTEND WATER, EN MOGEN ER GEEN VOORWERPEN MET WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN ERIN, ZOALS BLOEMENVAZEN, OP HET APPARAAT WORDEN GEZET. Aan de slag - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. (IEC60825-1) ATTENTION - RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. [. . . ] Kopiëren op normale snelheid (XP, SP, LP, EP, FR) XP LP LP LP LP Slechts eenmaal met de opnamefunctie XP Wel viermaal met de opnamefunctie LP Kopieerduur Beeldkwaliteit Blijven hoofdstukken/ miniatuurafbeeldingen bewaard?Zijn andere bedieningen mogelijk tijdens het kopiëren. §1 hieronder, Kopieerduur (bij benadering) Beeldkwaliteit van het oorspronkelijke materiaal Ja§2 Dezelfde tijdsduur die nodig is om de bron op te nemen. Instelbaar§1 Nee (Één titel wordt opgenomen als één hoofdstuk. De miniatuurafbeeldingen keren terug naar de standaardinstelling. ) Nee U kunt opnemen/afspelen met de vaste schijf. Als u een opnamefunctie kiest met een hogere beeldkwaliteit dan het oorspronkelijke materiaal, zal de beeldkwaliteit niet hoger worden. (Dit voorkomt echter wel dat de beeldkwaliteit achteruit gaat. ) §2 Bij het kopiëren van afspeellijsten naar een DVD-R is het mogelijk dat de veranderingen die in de miniatuurafbeeldingen zijn aangebracht niet overgenomen worden. Kopieerduur (bij benadering) (max. kopieersnelheid) vaste schijf (HDD) Opnamefunctie XP SP LP EP (6 Hour) EP (8 Hour) Opnametijd 1 uur 2 uur 4 uur 6 uur 8 uur Ong. DVD-RAM compatibel met opnemen op hoge (3k) snelheid Benodigde tijdsduur Snelheid 3k 6k 12k 18k 24k Ong. DVD-R compatibel met opnemen op hoge (4k) snelheid Benodigde tijdsduur Snelheid 4k 8k 16k 24k 32k [Opmerking] Bij opnemen of afspelen tijdens het kopiëren is het mogelijk dat niet de maximale opnamesnelheid wordt verkregen. Afhankelijk van de toestand van de disc, is het mogelijk dat het apparaat met een andere dan de maximale snelheid kopieert. Betreffende kopiëren op hoge snelheid naar een DVD-R Om een titel (of een afspeellijst gemaakt van die titel) op hoge snelheid te kopiëren, stelt u "DVD-R Rec for High Speed mode" in op "On" voordat u opneemt op de vaste schijf ( blz. In de volgende gevallen echter, werkt kopiëren op hoge snelheid naar een DVD-R niet. Afspeellijsten gemaakt van titels die zijn opgenomen in meerdere opnamefuncties Afspeellijsten gemaakt van meerdere titels in de opnamefunctie FR Afspeellijsten bestaande uit meerdere typen geluid (Dolby Digital, LPCM, enz. ) Titels die meerdere gewiste segmenten bevatten Betreffende het kopiëren van digitale uitzendingen met het kenmerk "Eenmaal opnemen toegestaan" U kunt een opgenomen titel kopiëren naar een CPRM ( blz. 46) compatibele DVD-RAM, maar dan wordt de titel van de vaste schijf gewist. U kunt een afspeellijst gemaakt van een titel met het kenmerk "Eenmaal opnemen toegestaan" niet overdragen. Titels met opnamebeperkingen en afspeellijsten kunnen niet worden geregistreerd op dezelfde kopieerlijst. RQT7455 33 87 Kopiëren U kunt veel materiaal op één disc opnemen. Door bijvoorbeeld de opnamefunctie LP te gebruiken, kunt u ongeveer 4 uur opnemen op één disc van 4, 7 GB (blz. Bijv. : Televisieprogramma van 1 uur Titels en afspeellijsten kopiëren DVD TV CH AV VOLUME Kopiëren met de kopieerlijst [HDD] , -. [RAM] [HDD] > [DVD-R] U kunt titels en afspeellijsten naar wens opgeven voor kopiëren, en tevens de snelheid en beeldkwaliteit instellen. Voorbereidingen Kies het type geluid in "Bilingual Audio Selection" (blz. 40) voordat u tweetalige uitzendingen opneemt wanneer: U kopieert naar een DVD-R. "Audio Mode for XP Recording" is ingesteld op "LPCM" ( blz. 40) en u kopieert in de opnamefunctie XP. DIRECT TV REC HDD 1 DRIVE SELECT DVD 2 5 8 0 3 CH Cijfertoetsen 4 7 CANCEL 6 ShowView 9 INPUT SELECT MANUAL SKIP :, 9 SKIP SLOW/SEARCH ; 1 1 2 In de stopstand STOP PAUSE PLAY/x1. 3 DIRECT NAVIGATOR FUNCTIONS FUNCTIONS 3, 4, 2, 1 ENTER SUB MENU PROG/CHECK DISPLAY STATUS TIME SLIP TOP MENU ENTER SUB MENU RETURN Druk op [FUNCTIONS]. [. . . ] U kunt een eindpunt niet markeren als dit vóór het beginpunt ligt. Als het hoofdstuk te kort is om te wissen, dient "Combine Chapters" te worden gebruikt om het hoofdstuk langer te maken. De beschikbare opnametijd op de DVD-R neemt niet toe, zelfs niet na het wissen van eerder opgenomen titels. Blz. Het is niet mogelijk om het beginpunt of het eindpunt te markeren tijdens een "Partial Erase" bewerking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMR-E85HEG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMR-E85HEG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag