Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E75VEG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E75VEG. Wij hopen dat dit PANASONIC DMR-E75VEG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E75VEG te teleladen.


PANASONIC DMR-E75VEG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12991 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DMR-E75VEG (5109 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMR-E75VEG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Het GUIDE Plus+ systeem is beschikbaar in de volgende landen: Belgi/Duitsland/Frankrijk/Itali/Nederland/ Oostenrijk/Spanje/Zwitserland (per eind februari 2006) Het is mogelijk dat het systeem in sommige gebieden niet beschikbaar is. Eventuele wijzigingen in de gebieden waar het systeem beschikbaar is voorbehouden. EC RQT8418-H WAARSCHUWING! IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT. HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN ZIJN, KAN RESULTEREN IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING. [. . . ] t Y2 [-R] [-R]DL] [-RW<V>] [+R] [+R]DL] [-R] [-R]DL] [-RW<V>] [+R] [+R]DL] Automatisch finaliseren Kan worden gekozen Opnemen op hoge Kopiren op normale Opnemen op hoge Kopiren op normale snelheid snelheid snelheid snelheid Y t t t [HDD] [RAM] Alleen t t Y Y Y Y t5 t5 Y Y7 t6 t6 t t t Y8 Eigenschappen Kopiren op hoge snelheid1 De opnamefunctie wijzigen Finaliseren3 Bewegende beelden van MPEG2 op een SD-kaart kopiren ( 55) Afspeellijsten kopiren4 Blijven de hoofdstukken bewaard?Opnemen en afspelen tijdens het kopiren 1 Om titels (of een afspeellijst gemaakt van die titels) op hoge snelheid te kopiren, stelt u "Opname voor Hoge-snelheidskopie" in op "Aan" voordat u opneemt op de vaste schijf ( 26). In de volgende gevallen werkt kopiren op hoge snelheid naar een DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formaat), +R, +R DL en +RW niet. Bij afspeellijsten gemaakt van titels die zijn opgenomen in meerdere opnamefuncties Bij afspeellijsten gemaakt van meerdere titels met de opnamefunctie FR Bij afspeellijsten bestaande uit meerdere typen geluid (Dolby Digital, LPCM, enz. ) Bij titels die veel gewiste segmenten bevatten Titels met bewegende beelden van MPEG2 gekopieerd naar de vaste schijf vanaf een SD-kaart [+R] [+R]DL] [+RW] Titels opgenomen in de "EP"- of "FR (opnamen van 5 uur of langer)"-opnamefunctie. (Afgebeeld ) 2 Als u een opnamefunctie kiest met een hogere beeldkwaliteit dan het oorspronkelijke materiaal, zal de beeldkwaliteit niet hoger worden. (Dit voorkomt echter wel dat de beeldkwaliteit achteruit gaat. ) [+R]DL] U kunt niet kopiren in de EP-functie. 3 U kunt niet "Top Menu" of "Automatisch afspelen slctrng. " kiezen. Als u Automatisch afspelen selecteren of de achtergrondkleur wilt instellen, kiest u "Top Menu" of "Automatisch afspelen slctrng. " in "DVD Management" voordat u kopieert ( 62). 4 U kunt een afspeellijst met een afspeeltijd langer dan 8 uur niet kopiren. Als u een afspeellijst kopieert, wordt het een titel op het bestemmingsstation. [-R] [-RW<V>] [+R] : De hoofdstukken worden automatisch gemaakt ([-R] [-RW<V>] ongeveer 5 minuten [+R] ongeveer 8 minuten) bij het finaliseren na het kopiren van de disc. [+R] [+R]DL] [+RW] Als u een kopie maakt met daarin titels die zijn opgenomen in de "EP"-functie of "FR (opnamen van 5 uur of langer)"-functie ( wordt afgebeeld), wordt het kopiren uitgevoerd op normale snelheid (in de FR-opnamefunctie). Als de discruimte op de kopieerbestemming niet toereikend is, wordt het kopiren uitgevoerd op normale snelheid (in de FR-opnamefunctie). Het kopiren stoppen 54 KOPIEER-navigator/Kopieerlijst-pictogrammen en -functies 54 De eigenschappen van een titel controleren en de KOPIEER-navigator sorteren 1 Druk op [3, 4] om de titel te kiezen en druk dan op [SUB MENU]. KOPIEER-navigator HDD Totaal : 0 Bestemmingsvermogen: 4310MB Grootte: 0MB( 0%) Voor het kopiren Een titel met een hoofdgeluidsspoor en een secundair geluidsspoor kopiren Kies het type geluid in "Tweetalige Geluidsselectie" ( 67) voordat u tweetalige uitzendingen opneemt wanneer: Bij het kopiren op een DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formaat), +R, +R DL en +RW. "Geluidsfunctie voor XP-opname" is ingesteld op "LPCM" ( 67) en u kopieert met de opnamefunctie XP. Titels met 16:9 beeldverhouding kopiren De titels worden opgenomen met een 4:3 beeldverhouding als u opneemt op een DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formaat), +R, +R DL of +RW. Opnametijd 0:52(SP) Nr. tit. Eigenschappen ENTER RETURN Pagina 01/01 S SUB MENU 2 Druk op [3, 4] om "Eigenschappen" of "Sorteren" te kiezen en druk dan op [ENTER]. Eigenschappen: De naam, de opnamedatum, het kanaal, enz. Sorteren: Druk op [3, 4] om het onderdeel te kiezen en druk dan op [ENTER]. U kunt ervoor kiezen de titels af te beelden op nummer, opnamedatum, dag, kanaal, opnamestarttijd en titelnaam. (U kunt een titel niet kiezen als er een afvinkteken bij staat. ) Als u het scherm KOPIEER-navigator sluit, wordt de afbeeldvolgorde geannuleerd. [Opmerking] Titels en afspeellijsten die zijn opgenomen met een ander codeersysteem (PAL of NTSC) dan dat van het televisiesysteem dat nu is gekozen op het apparaat, kunnen niet worden gekopieerd. Controleer of er voldoende resterende ruimte op de disc is. Kopiren DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formaat), +R, +R DL worden automatisch gefinaliseerd ( 81). Na het finaliseren kunnen de discs alleen worden afgespeeld en kunt u ze tevens op andere DVDapparatuur afspelen. [HDD] > [RAM] [-R] [-R]DL] [-RW<V>] [+R] [+R]DL] [+RW] (U kunt niet kopiren op gefinaliseerde discs. ) [Opmerking] Tijdens het kopiren van titels op hoge snelheid op DVD-RAM compatibel met opnemen op 5x hoge snelheid of op DVD-R of +R compatibel met opnemen op 8x hoge snelheid, wordt het geluid van de draaiende disc harder dan normaal. [. . . ] Als het geluid wegvalt, de indicators niet oplichten, het apparaat rook uitstoot of er een andere storing optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is beschreven, trek dan het netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar of een officieel servicecentrum. door niet bevoegde personen kan resulteren in een elektrische schok of beschadiging van het apparaat. Voor een lange levensduur verdient het aanbeveling de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken. Behandeling van het netsnoer Zorg dat het netsnoer juist is aangesloten en niet beschadigd is. Verkeerde aansluiting of beschadiging van het netsnoer kan resulteren in brand of in een elektrische schok. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMR-E75VEG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMR-E75VEG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag