Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E60. Wij hopen dat dit PANASONIC DMR-E60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E60 te teleladen.


PANASONIC DMR-E60 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3833 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DMR-E60 (621 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMR-E60

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Enregistreur DVD vidéo DVD Videorecorder Mode d'Emploi Gebruiksaanwijzing Modèle No. Model Nr. DMR-E60 DMR-E60 Avant de connecter, utiliser ou régler cet appareil, veuillez lire complètement ce manuel d'emploi. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer lorsque c'est nécessaire. Voordat u het apparaat aansluit, ermee gaat werken of er instellingen op verricht, dient u eerst deze instructies volledig door te lezen. [. . . ] Of Druk op [RETURN] (28). ªOm een ander deel van hetzelfde programma te wissen Selecteer "Next" in stap 7 en voer stap 8 uit. Voor uw informatie Gebruik zoeken en vertraagde weergave om de punten te vinden. U kunt geen stoppunt voor een startpunt en geen startpunt na een eindpunt specificeren. U kunt geen start- en stoppunten specificeren met slechts 3 seconden tussentijd. U kunt geen start- en stoppunten specificeren als het opgenomen beeld op pauze staat. Het apparaat zet de weergave op pauze als het einde van het programma gedurende deze handeling bereikt wordt. De beschikbare tijd voor de opname van een disk kan mogelijk niet groter worden met het wissen van korte programma's. De weergavelijst gecreëerd met de gewiste delen wordt ook gewist. 110 Gebruik van de DIRECT NAVIGATOR (gaat door) Gebruik van de weergavelijst om programma's te monteren Het delen van programma's [RAM] U kunt een geselecteerd programma in tweeën delen. U dient er zeker van te zijn een programma te willen delen, omdat na de deling het programma niet meer in de oorspronkelijke vorm kan terugkeren. Nadat u de stappen 1 tot 3 van "Wissen van programma's" (blz. 109) heeft verricht, dient u de volgende stappen uit te voeren: Zichtbaar maken van de weergavelijsten [RAM] Voorbereiding Schakel [DVD, TV] (19) op "DVD". Plaats de disk waarop u heeft opgenomen. Druk op [PLAY LIST] (27). PLAY LIST 001 002 003 004 3 --- --- No. Date 01 15/7 02 15/7 03 23/7 ­ ­ /­ Total 0:03 0:07 0:06 ­ :­ Scene Title 006 Auto action 006 USJ 004 Dinosaur -- Edit druk op [ENTER] (10). 5 Gebruik de zoekfuncties, zoals snel vooruit en vertraagde weergave, om het punt van deling te vinden en druk op [ENTER] (10). Divide Programme Het scherm weergavelijst verschijnt. De beelden worden niet weergegeven als u geen weergavelijst op de disk samengesteld heeft. ªOm het schermvan de weergavelijst te verlaten Druk op [PLAY LIST] (27) of [RETURN] (28). Het scherm keert terug in de toestand waarin het verkeerde vóór dat u het scherm van de weergavelijst opriep. 03 Preview Divide Exit SELECT ENTER RETURN ªWat u met het scherm weergavelijst kunt doen Creëren van weergavelijsten (blz. 113) PL Copy Beelden toevoegen, verplaatsen, opnieuw monteren en wissen PL Erase (blz. 106, 144) is kunt u alleen toegang verkrijgen tot "Play Scenes" en "Properties". Verwijder de beveiliging om toegang te verkrijgen tot andere items. 3 0 : 00 . 05 6 Gebruik [3, 4] (10) om "Exit" te selecteren en druk op [ENTER] (10). 7 Gebruik [2] (10) om "Divide" te selecteren en druk op [ENTER] (10). Het programma wordt op het punt in tweeën gedeeld. Divide Programme Once divided, this programme cannot be re-combined. Divide SELECT ENTER RETURN Cancel ªOm halverwege te stoppen Selecteer "Cancel" in stap 7 en druk op [ENTER] (10). Of Druk op [RETURN] (28). Over het scherm van de weergavelijst a) PLAY LIST Play Scenes 3 15/7 0:02 004 Dinosaur ªOm het punt van deling te wijzigen Selecteer "Divide" in stap 6, en herhaal de stappen 5-7. ªHet controleren van het verdeelpunt Wanneer u in stap 6 "Preview" selecteert en op [ENTER] (10) drukt, dan begint de weergave vanaf een punt dat zich 10 seconden vóór het verdeelpunt bevindt. Als u wilt, kunt u controleren of het verdeelpunt zich in de juiste positie bevindt. [. . . ] 99 ªR Rechtstreekse TV-opname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Restricties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 ªG Geprogrammeerde opname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 ªS Schrijfbeveiligingstab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMR-E60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMR-E60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag