Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E20. Wij hopen dat dit PANASONIC DMR-E20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMR-E20 te teleladen.


PANASONIC DMR-E20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12973 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC DMR-E20 (6654 ko)
   PANASONIC DMR-E20 (9438 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMR-E20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voor een optimale prestatie en een veilig gebruik van het systeem. Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit product aan te sluiten, te bedienen of af te stellen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Het GUIDE Plus+ systeem is beschikbaar in de volgende landen: Belgi/Duitsland/Frankrijk/Itali/Nederland/ Oostenrijk/Spanje/Zwitserland (per eind februari 2007) Het is mogelijk dat het systeem in sommige gebieden niet beschikbaar is. Eventuele wijzigingen in de gebieden waar het systeem beschikbaar is voorbehouden. EC RQT8899-H WAARSCHUWING! IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT. [. . . ] Het scherm verlaten Druk op [EXIT]. [-R] [-R]DL] [+R] [+R]DL] De beschikbare ruimte neemt niet toe, zelfs niet nadat het materiaal is gewist. Titels of beelden wissen tijdens het afspelen 1 2 RQT8899 Tijdens weergave Druk op [DELETE ]. Tijdens een Diavoorstel. kunt u geen beeld wissen Druk op [2, 1] om "Wissen" te kiezen en druk dan op [OK]. De titel of het beeld is gewist. 52 Titels of afspeellijsten kopiren Geavanceerd kopiren Maak een kopieerlijst en voer dan het kopiren uit. Eigenschappen U kunt het apparaat instellen op het kopiren van titels of afspeellijsten op de manier die u wenst. Vaste schijf DVD Kopieerrichting [RAM] [-RW<VR>] [+RW] DVD Vaste schijf [DVD-V] (Alleen vanaf een gefinaliseerde disc) [DVD-V] U kunt niet op hoge snelheid kopiren met gefinaliseerde discs. Kopiren op hoge snelheid1 [+RW] U kunt niet op hoge snelheid kopiren vanaf +RW naar de vaste schijf. De opnamefunctie wijzigen 2 [-R] [-R]DL] [-RW<V>] [+R] [+R]DL] [-R] [-R]DL] [-RW<V>] [+R] [+R]DL] Finaliseren3 Automatisch finaliseren Kan worden gekozen Opnemen op hoge Kopiren op normale Opnemen op hoge Kopiren op normale snelheid snelheid snelheid snelheid SD-Video kopiren vanaf een SD [HDD] [RAM] Alleen Kaart ([EH67]) ( 57) 4 Afspeellijsten kopiren 5 Blijven de hoofdstukken bewaard? 6 7 6 Opnemen en afspelen tijdens het kopiren 8 1 Om titels (of een afspeellijst gemaakt van die titels) op hoge snelheid te kopiren, stelt u "Opname voor Hoge-snelheidskopie" in op "Aan" voordat u opneemt op de vaste schijf (De standaardinstelling is "Aan". In de volgende gevallen werkt kopiren op hoge snelheid naar een DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formaat), +R, +R DL en +RW niet. Als u meerdere titels samenstelt om deze te kopiren, en wanneer titels zijn opgenomen met "Opname voor Hoge-snelheidskopie" ingesteld op "Uit", dan kunt u niet met hoge snelheid kopiren. Afspeellijsten gemaakt van titels die zijn opgenomen met verschillende opnamefuncties of gemaakt van meerdere titels met de opnamefunctie FR. Bij afspeellijsten bestaande uit meerdere typen geluid (Dolby Digital, LPCM, enz. ). De titels die tijdelijk naar de vaste schijf werden gekopieerd, worden daarna gewist. (Als u bij het kopiren naar een nieuwe, lege disc van plan bent een nieuwe disc vol te kopiren, is het equivalent van maximaal 4 uur aan beschikbare ruimte in de SP-functie benodigd op de vaste schijf. ) Als het aantal titels dat op de vaste schijf is opgenomen en het aantal titels dat moet worden gekopieerd naar de DVD-R DL en +R DL in totaal hoger is dan 500. Bij het afspelen van een titel die is opgenomen op beide lagen, kunnen de audio en video kortstondig worden onderbroken op het moment dat het apparaat wisselt tussen de twee lagen. ( 5) Wat u moet weten over het kopiren van uitzendingen met het kenmerk "Eenmaal opnemen toegestaan" U kunt een opgenomen titel kopiren naar een CPRM ( 84) compatibele DVD-RAM, maar dan wordt de titel van de vaste schijf gewist. Titels of afspeellijsten kunnen niet van een DVD-RAM naar de vaste schijf worden gekopieerd. U kunt geen afspeellijsten kopiren die gemaakt zijn van "Eenmaal opnemen toegestaan" titels. Titels met opnamebeperkingen en afspeellijsten kunnen niet worden geregistreerd op dezelfde kopieerlijst. RQT8899 [Opmerking] 53 Navigator WISSEN/Titels of afspeellijsten kopiren Titels of afspeellijsten kopiren TV DRIVE SELECT CH AV PAGE Cijfertoetsen 123 456 789 DELETE INPUT 0 SELECT SKIP CH 1 2 ; 1 In de stopstand ShowView PROG/CHECK SLOW/SEARCH Druk op [FUNCTION MENU]. Druk op [3, 4] om "Kopiren" te kiezen en druk dan op [OK]. KOPIEER-navigator :, 9 STOP PAUSE HDD Totaal : 0 Bestemmingsvermogen: 4310MB Grootte: 0MB( 0%) PLAY/x1. 3 EXIT Opnametijd 0:52(SP) GUIDE Nr. tit. FU N DIRECT NAVIGATO R 3, 4, 2, 1 OK OPTION "Rood" OK FUNCTION MENU RETURN Pagina 01/01 OK RETURN CTION MENU OPTION Selecteren OPTION CREATE CHAPTER RETURN MANUAL SKIP 3 Druk op [3, 4] om de titel te kiezen die u wilt kopiren en druk dan op [OK]. Andere pagina's weergeven Druk op [:, 9] om andere pagina's weer te geven. Druk nogmaals op [;] om te annuleren. "Groen" REC AUDIO REC MODE EXT LINK DIRECT TV REC STATUS DISPLAY TIME SLIP STATUS Voor het kopiren Een titel met een hoofdgeluidsspoor en een secundair geluidsspoor kopiren Kies het type geluid in "Tweetalige Geluidsselectie" ( 68) voordat u tweetalige uitzendingen opneemt wanneer: Bij het kopiren op een DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video formaat), +R, +R DL en +RW. "Geluidsfunctie voor XP-opname" is ingesteld op "LPCM" ( 68) en u kopieert met de opnamefunctie XP. [. . . ] Als het geluid wegvalt, de indicators niet oplichten, het apparaat rook uitstoot of er een andere storing optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is beschreven, trek dan het netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar of een officieel servicecentrum. door niet bevoegde personen kan resulteren in een elektrische schok of beschadiging van het apparaat. Voor een lange levensduur verdient het aanbeveling de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken. Behandeling van het netsnoer Zorg dat het netsnoer juist is aangesloten en niet beschadigd is. Verkeerde aansluiting of beschadiging van het netsnoer kan resulteren in brand of in een elektrische schok. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMR-E20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMR-E20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag