Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-UB900EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-UB900EG. Wij hopen dat dit PANASONIC DMP-UB900EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-UB900EG te teleladen.


PANASONIC DMP-UB900EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5195 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMP-UB900EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ‰ Om van 4K-beelden te genieten, moet u dit toestel op een 4K-compatibele TV aansluiten. ‰ Om van beelden in 4K (50p/60p) te genieten, heeft u een HDMI-kabel nodig die 18 Gbps ondersteunt. Bij dit toestel wordt een met HDMI overeenstemmende hogesnelheidskabel geleverd die 18 Gbps ondersteunt. Onderdeelnummer: K1HY19YY0048 ≥ Wanneer u een 4K-compatibele TV verbindt, zal 4K (50p/60p) automatisch geselecteerd worden. [. . . ] 1 Afstandsbediening (N2QAYA000128) 2 Batterijen voor de afstandsbediening 1 Netsnoer 1 HDMI-kabel 1 CD-ROM ≥ De productnummers die in deze gebruiksaanwijzing verstrekt worden, zijn correct met ingang van maart 2016. Dit toestel wegwerpen of aan iemand anders overdoen Het apparaat kan de informatie van de gebruikersinstellingen in het apparaat behouden. Als u dit apparaat wegdoet ofwel omdat u het weggooit of wel omdat u het aan iemand anders geeft, de procedure volgen voor het terugzetten van alle instellingen naar de fabrieksinstellingen om de gebruikerinstellingen te wissen. Book 5 ページ 2016年3月7日 月曜日 午後3時6分 Voorzorgsmaatregelen WAARSCHUWING Toestel Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen, ≥ Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters. ‰ Plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op dit toestel. Netsnoer Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen, ≥ Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op dit toestel afgedrukt is. ‰ Trek niet aan de voedingskabel, buig hem niet en plaats er geen zware voorwerpen op. ‰ Houd het hoofddeel van de stekker vast als u deze uit het stopcontact neemt. Installeer het apparaat op een dergelijke wijze dat de hoofdstekker onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken. Klein onderwerp Bewaar de geheugenkaart en de batterijen buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen. Batterijen Het verkeerd hanteren van batterijen kan het lekken van elektrolyt tot gevolg hebben waardoor brand kan ontstaan. ‰ Er bestaat explosiegevaar als de batterij niet correct geplaatst wordt. Vervang de batterij alleen door één van het type dat door de fabrikant aanbevolen wordt. ‰ Neem voor het weggooien van de batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper en vraag wat de juiste weggooimethode is. ‰ Geen nieuwe met oude batterijen of verschillende soorten batterijen tegelijkertijd gebruiken. ‰ Laat de batterij(en) niet lange tijd in een auto in direct zonlicht liggen terwijl de portieren en de raampjes gesloten zijn. Neem de batterijen uit als u denkt dat u de afstandsbediening lange tijd niet zult gebruiken. Draadloze LAN-verbinding De volgende limieten betreffen het gebruik van dit apparaat. U moet u bewust zijn van deze limieten voordat u dit apparaat gebruikt. Panasonic zal op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor incidentele schade die voortkomt uit het niet in acht nemen van deze limieten of uit het niet in acht nemen van een andere voorwaarde van gebruik of onbruik van dit apparaat. [. . . ] Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval. Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMP-UB900EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMP-UB900EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag