Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-UB700EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-UB700EG. Wij hopen dat dit PANASONIC DMP-UB700EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-UB700EG te teleladen.


PANASONIC DMP-UB700EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3624 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMP-UB700EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ‰ Om naar Ultra HD Blu-ray-inhoud in het 4K/HDR formaat te kijken, maakt u verbinding met de HDMI-aansluiting van een apparaat dat HDCP2. Internet Gebruik rechte LAN-kabels van categorie 5e of hoger (STP) als u een aansluiting op randapparatuur tot stand brengt. Volg de instructies op het scherm op om verder te gaan met de instellingen. Schakelaar Stand-by/On (Í/I) Raak aan om het toestel vanuit de ingeschakelde stand op stand-by te zetten of omgekeerd. [. . . ] De Neem contact op met de bevoegde vertegenwoordiger: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland Dit product voldoet aan de radio-normen van de volgende landen. π  R6/LR6, AA (Alkali- of mangaanbatterijen) – Plaats de batterijen op de aansluiting op een wijze dat (i en j) samenvallen met die in de afstandsbediening. Book 5 ページ 2016年8月29日 月曜日 午後2時46分 Voorzorgsmaatregelen WAARSCHUWING Toestel Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen, ≥ Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters. ‰ Plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op dit toestel. Netsnoer Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen, ≥ Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op dit toestel afgedrukt is. ‰ Trek niet aan de voedingskabel, buig hem niet en plaats er geen zware voorwerpen op. ‰ Houd het hoofddeel van de stekker vast als u deze uit het stopcontact neemt. Installeer het apparaat op een dergelijke wijze dat de hoofdstekker onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken. Klein onderwerp Hou de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen. Batterijen Het verkeerd hanteren van batterijen kan het lekken van elektrolyt tot gevolg hebben waardoor brand kan ontstaan. ‰ Er bestaat explosiegevaar als de batterij niet correct geplaatst wordt. Vervang de batterij alleen door één van het type dat door de fabrikant aanbevolen wordt. ‰ Neem voor het weggooien van de batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper en vraag wat de juiste weggooimethode is. ‰ Geen nieuwe met oude batterijen of verschillende soorten batterijen tegelijkertijd gebruiken. ‰ Laat de batterij(en) niet lange tijd in een auto in direct zonlicht liggen terwijl de portieren en de raampjes gesloten zijn. Neem de batterijen uit als u denkt dat u de afstandsbediening lange tijd niet zult gebruiken. Draadloze LAN-verbinding De volgende limieten betreffen het gebruik van dit apparaat. U moet u bewust zijn van deze limieten voordat u dit apparaat gebruikt. Panasonic zal op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor incidentele schade die voortkomt uit het niet in acht nemen van deze limieten of uit het niet in acht nemen van een andere voorwaarde van gebruik of onbruik van dit apparaat. ‰ De gegevens die verzonden en ontvangen worden over radiogolven kunnen opgevangen en gecontroleerd worden. [. . . ] Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente. Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval. Let op: het batterij symbool (Onderstaand symbool): Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMP-UB700EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMP-UB700EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag