Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMPUB404EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMPUB404EG. Wij hopen dat dit PANASONIC DMPUB404EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMPUB404EG te teleladen.


PANASONIC DMPUB404EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2397 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMPUB404EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om het stroomverbruik te verlagen, moet het toestel afgesloten worden als u het gedurende lange tijd niet zult gebruiken. Internet LAN-kabel Gebruik rechte LAN-kabels van categorie 5 of hoger (STP) als u een aansluiting op randapparatuur tot stand brengt. Volg de instructies op het scherm op om verder te gaan met de instellingen. * Schakelaar Stand-by/On (Í/I) Raak aan om het toestel vanuit de ingeschakelde stand op stand-by te zetten of omgekeerd. [. . . ] In de stand-by-modus verbruikt het toestel nog steeds een kleine hoeveelheid stroom. Bijwerken harde programmatuur Panasonic is constant bezig met het verbeteren van de firmware van het toestel om ervoor te zorgen dat onze klanten kunnen genieten van de laatste technologie. Panasonic raadt het bijwerken aan van uw firmware zodra u ingelicht wordt. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. een gedetailleerdere gebruiksaanwijzing is beschikbaar in “Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)”. Html Speelbare middelen Ultra HD Blu-ray: Video BD-Video: Video BD-RE: Video, JPEG, MPO BD-R: Video, MKV, JPEG, MPO DVD-Video: Video DVD-R/DVD-R DL: Video, AVCHD, MKV, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD (DFF, DSF), FLAC, MP3, WAV, WMA DVD-RW/+R/+RW/+R DL: Video, AVCHD Muziek-CD: Muziek [CD-DA] CD-R/CD-RW: MKV, JPEG, MPO, AAC, ALAC, FLAC, MP3, Muziek [CD-DA], WAV, WMA USB-apparaat (tot 2 TB): AVCHD, AVCHD 3D, MKV, MP4, MPEG2, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD (DFF, DSF), FLAC, MP3, WAV, WMA Dit toestel wegwerpen of aan iemand anders overdoen U heeft Adobe Reader nodig om de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) door te lezen of af te drukken. U kunt een versie van Adobe Reader, die u met uw besturingssysteem kunt gebruiken, van de volgende website downloaden en installeren. Als u dit apparaat wegdoet ofwel omdat u het weggooit of wel omdat u het aan iemand anders geeft, de procedure volgen voor het terugzetten van alle instellingen naar de fabrieksinstellingen om de gebruikerinstellingen te wissen. 1 Afstandsbediening (N2QAYB001147) 2 Batterijen voor de afstandsbediening 1 Netsnoer ≥ De productnummers die in deze gebruiksaanwijzing verstrekt worden, zijn correct met ingang van maart 2017. ‰ De afstandsbediening gebruiken Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval. € Buig dit apparaat niet en stel het niet bloot aan sterke stoten of slagen. Het gebruik van bedieningsorganen, of het uitvoeren van bijstellingen of procedures die anders zijn dan hier vermeld wordt, kan een gevaarlijke blootstelling aan straling tot gevolg hebben. ‰ Plaats geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op dit toestel. ‰ Dit toestel kan tijdens het gebruik de interferentie van radio’s ontvangen die veroorzaakt wordt door mobiele telefoons. In dat geval dient u de afstand tussen dit toestel en de mobiele telefoon te vergroten. ‰ Sommige delen van dit toestel kunnen heet worden tijdens het gebruik. Wanneer u dit toestel wilt verplaatsen of reinigen, sluit dan het netsnoer af en wacht 3 minuten of langer. Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen, ≥ Installeer of plaats dit toestel niet in een boekenkast, een muurkast of in een andere omsloten ruimte. ‰ Plaats het apparaat niet op versterkers/ontvanger of apparatuur die mogelijk heet wordt. ‰ Stel dit toestel niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid en overmatige trillingen. [. . . ] ‰ Plaats het apparaat niet op versterkers/ontvanger of apparatuur die mogelijk heet wordt. ‰ Stel dit toestel niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid en overmatige trillingen. Batterijen Het verkeerd hanteren van batterijen kan het lekken van elektrolyt tot gevolg hebben waardoor brand kan ontstaan. ‰ Er bestaat explosiegevaar als de batterij niet correct geplaatst wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMPUB404EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMPUB404EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag