Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMPUB400EF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMPUB400EF. Wij hopen dat dit PANASONIC DMPUB400EF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMPUB400EF te teleladen.


PANASONIC DMPUB400EF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1089 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMPUB400EF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente. Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien van dit soort afval. [. . . ] ‰ Geen nieuwe met oude batterijen of verschillende soorten batterijen tegelijkertijd gebruiken. ‰ Laat de batterij(en) niet lange tijd in een auto in direct zonlicht liggen terwijl de portieren en de raampjes gesloten zijn. Neem de batterijen uit als u denkt dat u de afstandsbediening lange tijd niet zult gebruiken. Let op: het batterij symbool (Onderstaand symbool): Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden. In dit geval volstaan de eisen, die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de desbetreffende chemische stof. Book 3 ページ 2017年2月28日 火曜日 午前8時29分 Dit toestel wegwerpen of aan iemand anders overdoen Het apparaat kan de informatie van de gebruikersinstellingen in het apparaat behouden. Als u dit apparaat wegdoet ofwel omdat u het weggooit of wel omdat u het aan iemand anders geeft, de procedure volgen voor het terugzetten van alle instellingen naar de fabrieksinstellingen om de gebruikerinstellingen te wissen. 2 Druk op [OK] en houd deze en de gele en de blauwe knop op de afstandsbediening gelijktijdig langer dan 5 seconden ingedrukt. € De POWER-LED begint te knipperen en “00 RET” wordt op het scherm weergegeven. Html U heeft Adobe Reader nodig om de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) door te lezen of af te drukken. U kunt een versie van Adobe Reader, die u met uw besturingssysteem kunt gebruiken, van de volgende website downloaden en installeren. Internet LAN-kabel Gebruik rechte LAN-kabels van categorie 5 of hoger (STP) als u een aansluiting op randapparatuur tot stand brengt. Volg de instructies op het scherm op om verder te gaan met de instellingen. Bedieningfuncties tijdens afspelen De volgende functies zouden niet kunnen werken afhankelijk van de media en de inhoud. ‰ Druk op [1PLAY] om terug te keren naar de normale weergavesnelheid. 1, 5 kg ∫ Informatie regiobeheer Het toestel kan BD-Video/DVD-Video discs van de volgende regiocodes afspelen, met inbegrip van “ALL”: Voorbeeld: BD-Video DVD-Video 2 Bijwerken harde programmatuur Af en toe zal Panasonic bijgewerkte firmware uitgeven voor dit apparaat dat een toevoeging of een verbetering kan vormen op de manier een eigenschap werkt. Dit apparaat is in staat de firmware automatisch te controleren wanneer het aangesloten is op het Internet via een breedbandaansluiting. *1 Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, wordt het volgende scherm afgebeeld. Voor de meest recente informatie, bezoekt u de volgende website: http://panasonic. Net/support/ 2 U kunt het toestel niet bedienen zolang de update niet voltooid is. Wordt het netsnoer verwijderd terwijl het updaten bezig is, dan kan het toestel beschadigd raken. Nadat de firmware geïnstalleerd is, zal het toestel opnieuw gestart worden en zal het volgende scherm weergegeven worden. [. . . ] Voor ieder ander gebruik wordt geen licentie verstrekt of geïmpliceerd. Windows is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. 677 en wereldwijde octrooien van de Verance Corporation die zijn verleend en aangevraagd onder licentie van de Verance Corporation. (3) MS/PlayReady/Opmerkingen eindgebruiker De eigenaren van de inhouden maken gebruik van de technologie van Microsoft PlayReady™ om toegang tot de inhouden te verkrijgen en om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen, met inbegrip van de inhouden met auteursrecht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMPUB400EF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMPUB400EF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag